POST HBO OPLEIDING “VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING/ BEELDCOACHING”

De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met een vorm van coaching waarbij je gebruik leert maken van zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk. Je huidige begeleidingsvaardigheden leer je op een specifieke manier te hanteren.

Opleiding

Opleiding video interactie begeleiding/ beeldcoaching

Voor wie?

Coaches, supervisoren en leraren met een begeleidende functie; medewerkers van scholen of schoolbegeleidingsdiensten met een begeleidende functie op schoolniveau; leraren van een lerarenopleiding voor PO of VO met een functie als stagebegeleider en begeleiders vanuit expertisecentra.

Resultaat

• Je beheerst de technische en ethische aspecten van het filmen.
• Je bent in staat de principes van de basiscommunicatie te herkennen en te hanteren.
• Je bent in staat om leerwensen te helpen ontwikkelen n.a.v. een intakegesprek en/of een feedbackgesprek.
• Je bent in staat om een activerend feedbackgesprek te voeren waarin het beeldverhaal, jouw geselecteerde fragmenten, sturend zal zijn.
• Je krijgt meer zicht op de context waarbinnen de video interactie begeleiding een plaats kan krijgen bij jou in de organisatie.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitgangspunten, theorie en praktijk van video interactie. Je legt steeds de verbinding met je ervaring als coach/supervisor in het onderwijs. De zelfgemaakte video-opnamen uit jouw onderwijspraktijk dienen als oefenmateriaal voor het bekijken van de beelden.

Inhoud

– analyseren en selecteren van fragmenten;
– technieken voor opname en videobewerking
– hanteren van het begrippenkader van de basiscommunicatie;
– ontwikkelen van leervragen;
– voeren van een activerend video interactie feedbackgesprek.

Bijzonderheden

Je moet in je werk de beschikking hebben over een laptop en een camera.
Dit kan zijn een digitale videocamera, tablet of smartphone.

Studiemateriaal

Studieboek: “De leraar in beeld, handboek begeleiding in het onderwijs” van Marijke Bouwhuis.
Deze dient u zelf aan te schaffen.

Data cursusjaar 2018-2019

De opleiding duurt vijf dagdelen, van 13.00 tot 16.30 uur.

Utrecht: donderdag 11 oktober, 15 november, 13 december, 31 januari, 7 maart.

Utrecht: maandag 19 november, 17 december, 4 februari, 11 maart, 8 april.

Utrecht: maandag 14 januari, 11 februari, 25 maart, 13 mei, 17 juni.


Kosten:

De kosten voor de post hbo opleiding “video interactie begeleider/ beeldcoach in het onderwijs” bedragen nu tijdelijk geen € 1750,- maar € 1350,-  Dit is een korting van 400 euro.
Dit is inclusief studiemap, exclusief studieboek en camera.

Inschrijving:

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven.

Vraag nu de brochure aan >>