POST HBO OPLEIDING "VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING/ BEELDCOACHING IN HET ONDERWIJS"

opleiding video interactie begeleiding beeldcoach

De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching in het onderwijs is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met een vorm van coaching waarbij je gebruik leert maken van zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk. Je huidige begeleidingsvaardigheden leer je op een specifieke manier te hanteren.

Opleiding

Opleiding video interactie begeleiding/ beeldcoaching in het onderwijs

Voor wie?

Coaches, supervisoren en leraren met een begeleidende functie; medewerkers van scholen of schoolbegeleidingsdiensten met een begeleidende functie op schoolniveau; leraren van een lerarenopleiding voor PO, VO, MBO en HBO met een functie als stagebegeleider en begeleiders vanuit expertisecentra.

Toelatingseisen

Je kunt worden toegelaten tot de opleiding indien je in het bezit bent van een hbo-diploma.

Vrijstellingenbeleid

In deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor 1 of meerdere onderdelen.

Resultaat

• De deelnemer beheerst de technische en ethische aspecten van het filmen.
• De deelnemer heeft zelfstandig een begeleidingstraject uitgevoerd.
• De deelnemer kan de principes van de basiscommunicatie te herkennen en te hanteren.
• De deelnemer kan leerwensen helpen ontwikkelen n.a.v. een intakegesprek en/of een feedbackgesprek.
• De deelnemer kan een activerend feedbackgesprek voeren waarin het beeldverhaal, door hem/haar geselecteerde fragmenten, de aanleiding zal zijn.
• De deelnemer kan de context waarbinnen de video interactie begeleiding een plaats kan krijgen binnen zijn/haar organisatie duiden.
• De deelnemer evalueert en reflecteert op het begeleidingstraject en zijn/haar ontwikkeling hierin.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitgangspunten, theorie en praktijk van video interactie. Je legt steeds de verbinding met je ervaring als coach/supervisor in het onderwijs. De zelfgemaakte video-opnamen uit jouw onderwijspraktijk dienen als oefenmateriaal voor het bekijken van de beelden.

Vraag nu de brochure aan >>

Inhoud

– analyseren en selecteren van fragmenten;
– technieken voor opname en videobewerking
– hanteren van het begrippenkader van de basiscommunicatie;
– ontwikkelen van leervragen;
– voeren van een activerend video interactie feedbackgesprek.

Bijzonderheden

Je moet in je werk de beschikking hebben over een laptop en een camera.
Dit kan zijn een digitale videocamera, tablet of smartphone.

Studiemateriaal

Studieboek: “De leraar in beeld, handboek begeleiding in het onderwijs” van Marijke Bouwhuis.
Deze dient u zelf aan te schaffen.

Certificering

Na het afronden van de opleiding ontvangt u een instituutscertificaat van Opleidingsinstituut LOC

Niveau

Post HBO niveau
Bij aanvang van de cursus wordt enige begeleidingservaring gevraagd. Mocht u dit niet hebben, dan wordt de opleiding Coach in het onderwijs geadviseerd.

Data cursusjaar 2023-2024

Utrecht: Donderdag 16 november, 21 december, 25 januari en 8 februari van 13.00 tot 16.30 uur.
Amsterdam: Donderdag 12 oktober, 16 november, 21 december, 25  januari en 8 februari van 13.00 tot 16.30 uur.
Zwolle: Donderdag 2 november, 23 november, 14 december, 11 januari, 1 februari, 29 februari
Den Bosch: Donderdag 12 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari en 8 februari van 13.00 tot 16.30 uur.
Groningen: Donderdag 2 november, 23 november, 14 december, 11 januari, 1 februari, 29 februari
Eindhoven: Donderdag 12 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari en 8 februari van 13.00 tot 16.30 uur.

Utrecht: Donderdag 7 maart, 28 maart, 18 april en 16 mei en 13 juni van 13.00 tot 16.30 uur.

Leslocaties 

Bekijk hier de leslocaties van LOC.

Kosten

De kosten voor de post hbo opleiding “video interactie begeleider/ beeldcoach in het onderwijs” bedragen € 1795,-
Dit is inclusief studiemap, exclusief studieboek en camera.

Inschrijving

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven, of vraag de opleiding incompany aan.

Cursusdata locatie Claim nu je plaats
12-OKT UTRECHT Reserveer een plek!
7 -MAA UTRECHT Reserveer een plek!
12-OKT ZWOLLE Reserveer een plek!
12-OKT DEN BOSCH Reserveer een plek!
2-NOV GRONINGEN Reserveer een plek!
12-OKT EINDHOVEN Reserveer een plek!
Vraag nu de brochure aan >>