OPLEIDING COACH IN HET ONDERWIJS (post hbo) – coachen van docenten en leerkrachten –

Post-hbo opleiding “Coach in het onderwijs”

Doelgroep

De post-hbo opleiding “Coach in het onderwijs” is bestemd voor leraren, leidinggevenden en pedagogisch opgeleiden in het PO, VO, MBO en HBO die opgeleid willen worden tot gecertificeerd coach om intern of extern leraren te coachen. Uw collega-deelnemers zijn actief in het onderwijs als leraar, medewerker met begeleidende taken (IB’ers, AB’ ers of begeleiding van (beginnende) collega’s) of leidinggevenden.


Programma/onderdelen

De post-hbo opleiding “coaching in het onderwijs” leert u:

– een volwaardig coachingstraject opzetten voor collega’s
– het uitvoeren van verschillende coachingsmethodieken
– het hanteren van coachingstechnieken
– het verhelderen van de coachvraag
– het opzetten van een coachplan
– het voeren van voor- na- en evaluatiegesprekken
– het opzetten van een coachcontract
– de coaching te linken aan het competentieprofiel van de leraar
– coachen op verschillende niveaus van diepte
– het gebruiken van lesbezoek (coaching on the job)
– coaching concreet en transparant te maken
– veiligheid en vertrouwen te waarborgen

U richt zich hierbij op:

  • de individuele ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de leraar
  • het leren en samenwerken in teamverband
  • de afstemming op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de school
  • het inrichten van een professionele leergemeenschap
  • de inbedding van permanente professionalisering in de organisatie

Structuur

De post-hbo opleiding Coach in het onderwijs omvat 10 bijeenkomsten van twee dagdelen, verspreid over dertig weken. Per bijeenkomst staat een thema centraal. In het programma komen theorie en methoden aan bod, de integratie daarvan in uw optreden als coach, het praktijkleren en ook intervisie en collegiale consultatie.

Studiemateriaal

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat u los te maken van specifieke schoolpraktijken en meer ‘overstijgend’ te denken en te handelen, binnen de context van uw organisatie en van maatschappelijke ontwikkelingen. U bent in staat coachvragen in deze context te plaatsen en hiervoor nieuw en probleemoplossend gedrag te stimuleren.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding “Coach in het onderwijs” van LOC ontvangt u het LOC-certificaat en wordt u opgenomen in het diplomaregister van Opleidingsinstituut LOC.

Data en locatie cursusjaar 2018-2019

De post hbo opleiding “coach in het onderwijs” start komend jaar met meerdere groepen. Hieronder vindt u de data zoals die op dit moment bekend zijn:

Amsterdam: Woensdag 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni.
Zwolle:
Maandag 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni.
Utrecht: Woensdag 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni.

 

Start Zwolle, maandag 8 oktober 2018
Utrecht, woensdag 10 oktober 2018
Amsterdam, woensdag 10 oktober 2018
Duur tien bijeenkomsten van 9:45 – 17:00 in 9 maanden
Prijs €3250,-

NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar?

Niveau post-hbo

 


Inschrijving:

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven.


Vraag nu de brochure aan >>

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LOC via info@coachingvoordocenten.com
Of neem telefonisch contact op via 085 – 105 06 91