Post-hbo opleiding “Coach in het onderwijs”

Doelgroep

De post-hbo opleiding “Coach in het onderwijs” is bestemd voor leraren, leidinggevenden en pedagogisch opgeleiden in het PO, VO, MBO en HBO die opgeleid willen worden tot gecertificeerd coach om intern of extern leraren te coachen. Uw collega-deelnemers zijn actief in het onderwijs als leraar, medewerker met begeleidende taken (IB’ers, AB’ ers of begeleiding van (beginnende) collega’s) of leidinggevenden.


Programma/onderdelen

De post-hbo opleiding “coaching in het onderwijs” leert u:

– een volwaardig coachingstraject opzetten voor collega’s
– het uitvoeren van verschillende coachingsmethodieken
– het hanteren van coachingstechnieken
– het verhelderen van de coachvraag
– het opzetten van een coachplan
– het voeren van voor- na- en evaluatiegesprekken
– het opzetten van een coachcontract
– de coaching te linken aan het competentieprofiel van de leraar
– coachen op verschillende niveaus van diepte
– het gebruiken van lesbezoek (coaching on the job)
– coaching concreet en transparant te maken
– veiligheid en vertrouwen te waarborgen

U richt zich hierbij op:

  • de individuele ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de leraar
  • het leren en samenwerken in teamverband
  • de afstemming op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de school
  • het inrichten van een professionele leergemeenschap
  • de inbedding van permanente professionalisering in de organisatie

Structuur

De post-hbo opleiding Coach in het onderwijs omvat 10 bijeenkomsten van twee dagdelen, verspreid over dertig weken. Per bijeenkomst staat een thema centraal. In het programma komen theorie en methoden aan bod, de integratie daarvan in uw optreden als coach, het praktijkleren en ook intervisie en collegiale consultatie.

Studiemateriaal


Vraag nu de brochure aan >>

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat u los te maken van specifieke schoolpraktijken en meer ‘overstijgend’ te denken en te handelen, binnen de context van uw organisatie en van maatschappelijke ontwikkelingen. U bent in staat coachvragen in deze context te plaatsen en hiervoor nieuw en probleemoplossend gedrag te stimuleren.

Toetsing

Het afronden van de opleiding gebeurt middels het inleveren van het portfolio, waarin alle opdrachten staan die u heeft gemaakt.
Deze wordt beoordeeld door de opleider. Bij onvoldoende resultaat heeft u recht op één herkansing.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding “Coach in het onderwijs” van LOC ontvangt u een instituutscertificaat van Opleidingsinstituut LOC.

Vrijstellingenbeleid

Voor deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor 1 of meerdere onderdelen.

Data en locatie cursusjaar 2023-2024

De POST-HBO opleiding “coach in het onderwijs” start komend jaar weer met meerdere groepen. Hieronder vindt u de data zoals ze op dit moment bekend zijn:

Start schooljaar 2023 – 2024:

Utrecht: Woensdag 11 oktober, 29 november, 20 december, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.
Amsterdam: Woensdag 11 oktober, 29 november, 20 december, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.
Zwolle: Woensdag 4 oktober, 22 november, 13 december, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei, 22 mei.
Gouda: Woensdag 11 oktober, 29 november, 20 december, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.
Groningen: Woensdag 4 oktober, 22 november, 13 december, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei, 22 mei.
Eindhoven: Woensdag 11 oktober, 29 november, 20 december, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.

Data en locatie cursusjaar 2024-2025

Utrecht: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Amsterdam: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Zwolle: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.
Gouda: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Groningen: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.
Eindhoven: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.

Online deelname: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.

(Bij online deelname is de opleiding op dezelfde manier vormgegeven, maar hoef je niet naar de locatie toe. Via een online live-verbinding met de opleider worden de bijeenkomsten vormgegeven.)

Leslocaties

Bekijk hier de leslocaties van LOC.

  
Duurtien bijeenkomsten van 9:45 – 17:00 in 9 maanden
Prijs€3995,-

 

Niveaupost-hboInschrijving:

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven, of vraag de opleiding incompany aan.

Vraag nu de brochure aan >>

Veelgestelde vragen over coaching in het onderwijs: 

Hoe lang duurt de opleiding coach in het onderwijs?

De opleiding tot coach in het onderwijs bestaat uit 10 bijeenkomsten in ongeveer 9 maanden. De bijeenkomsten hebben een tussentijd van ongeveer 3 weken zodat het geleerde geoefend kan worden in de praktijk.

In welke steden kan men de opleiding Coach in het onderwijs volgen?

Op dit moment wordt de opleiding “Coach in het onderwijs” door de Landelijke Organisatie voor Coaching in het onderwijs in zes steden aangeboden: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Groningen.

Welke vorm van coaching wordt er gebruikt?

Als coach in het onderwijs wordt eclectisch gewerkt. Dat betekent dat er van tools vanuit verschillende coachdisciplines gebruik wordt gemaakt. Daarbij kan er op verschillende niveau’s worden ingestoken. Bijvoorbeeld het praktische handelen, maar ook diepere lagen als coachen op overtuigingen. Hierdoor maakt de leraar ook een persoonlijke groei door.

Waar kom ik aan het werk als coach in het onderwijs?

Als coach in het onderwijs kun je aan de slag op jouw eigen school, of bovenschools in de stichting. Ook is het mogelijk om een eigen coachpraktijk op te zetten, waar vanuit scholen jou inhuren om te komen coachen.

Is er vraag naar coaches in het onderwijs?

Vrijwel alle scholen maken gebruik van coaching voor de ontwikkeling en ondersteuning van onderwijspersoneel. Hierbij gaat het alleen al om 10.000 scholen in het basisonderwijs en ongeveer 1000 scholen in het voortgezet onderwijs.

Hoeveel verdient een coach in het onderwijs?

Het tarief voor coaching in het onderwijs ligt tussen de 80 en 240 euro per uur. Dit is mede afhankelijk van de functie van de coachee en de ervaring van de coach.

Hoe werkt coachen?

In vraaggestuurde twee-gesprekken ga je met de leraar onderzoeken waar zijn ontwikkelpunten liggen. Daarna worden er doelen gesteld en wordt er een pad uitgestippeld om deze doelen te behalen. Als coach ondersteun je dit proces door de de juiste vragen te stellen en zo inzicht te creëren.