Het coachtraject ziet er over het algemeen als volgt uit:

(per coach zijn er nuanceverschillen)

 • Het coachtraject bevat ongeveer 6 coachgesprekken van gemiddeld 1.5 uur. Meestal 1 keer in de 2 weken. (afhankelijke van de vraag en noodzaak)
 • Indien de onderwijsinstelling dat wenst is het mogelijk om eerst een 3-gesprek te laten plaatsvinden, met daarbij de coach, de coachee en de werkgever. Dit is een oriënterend gesprek.
 • Bij sommige coaches is het mogelijk, indien de wens er is, om een lesbezoek onderdeel uit te laten  maken van het coachtraject. (veel voorkomend bij orde problemen)
 • Als u voor het eerst voor komt krijgt u een kennismakingsgesprek/oriëntatiegesprek, waarin onder andere de werkwijze besproken wordt en een intake plaatsvindt waarna,  aansluitend het eerste gesprek volgt. Hierin spreken we verwachtingen uit.
 • Er wordt een contact opgesteld waarin de belangrijkste randvoorwaarden voor de coaching worden vastgelegd.
 • Het is ook mogelijk om eerst een 3-gesprek te houden met daarbij de coach, de coachee en de werkgever. Dit is een oriënterend gesprek.
 • Vervolgens onderzoeken we in het 1e coachgesprek waar we het coachtraject op gaan inzetten en wat de coachvraag mogelijk is.
 • 2e  gesprek stellen we deze vast evenals de gewenste doelen die u wilt bereiken. Er wordt een coachplan opgesteld en het startpunt wordt bepaald.
 • We analyseren dát wat stagnatie geeft in uw ontwikkeling als docent en gaan volgende gesprekken  oplossingsgericht aan het werk.
 • Tijdens het traject merkt u dat u nieuwe inzichten ontwikkelt. U integreert uw nieuw verworven inzichten (in werk en privé) door te experimenteren met nieuwe strategieën.  In elk coachgesprek wordt een leercirkel doorlopen zoals de reflectiecirkel van Korthagen of de leercirkel van Kolb.
 • Aan het eind van het 3e gesprek vindt er een korte evaluatie plaats, waarin we bespreken of we op de goed weg zijn.
 • 6e gesprek, wanneer de doelen behaald zijn, eindigen we met een eindevaluatie met concrete doelen voor de toekomst.
 • Als het de coachee het nodig acht is het mogelijk een nieuw coachtraject aan te gaan of het traject met enkele gesprekken te verlengen.

 

Uitgangpunten voor de coaching zijn:

 • Alle coachgesprekken zijn  vertrouwelijk. Over de inhoud ervan wordt niets met derden besproken zonder nadrukkelijke toestemming van de coachee.
 • Dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst en deze voor een groot deel zelf kan beïnvloeden.
 • Dat de docent het beste zelf, met ondersteuning van de coach, zijn eigen coachvraag en leerdoelen kan bepalen.
 • Dat een onafhankelijke coach de coachee meer mogelijkheden geeft om  zich open te stellen en daardoor een betere kans op ontwikkeling biedt.
 • Dat een goede klik tussen coach en coachee essentieel is voor een geslaagd coachtraject.

Kortom:

Tijdens de gesprekken zullen coach en coach vooral vragenderwijs situaties, knelpunten, ervaringen, structuren en gedachtepatronen onderzoeken om vervolgens te experimenteren met mogelijke oplossingen voor effectiever gedrag. Dit zal gaan aan de hand van ingebrachte vragen, modellen en opdrachten van de coach en nieuwe inzichten van de coachee. Er zal zowel gewerkt worden aan de mentale thema’s die naar voren komen als de vaardigheden van de coachee.