ETHISCHE GEDRAGSCODE VAN DE LOC

Alle coaches die zich aansluiten bij de LOC dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden. In de Voorwaarden wordt gesteld dat de coach zich dient te houden aan de Ethische gedragscode van de LOC. Hierin staan gedragsregels die ertoe leiden dat het professioneel handelen van de coach en ten gevolge daarvan het welzijn en de veiligheid van de coachee worden gewaarborgd.

De allesomvattende regel luidt dan ook: Handel altijd in het belang van de coachee.

Ethische Gedragscode van LOC telt drie paragrafen:

  • Respect
  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Professionaliteit

Elke paragraaf omvat enkele specifieke gedragsregels die de coach bij zijn/haar professioneel handelen zal naleven.

Uitgangspunten voor de coaching zijn:

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden en geen hiërarchische verhouding ten opzicht van elkaar hebben.
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach
  • Desalniettemin is de coach zich ervan bewust dat, omdat de coachee vanuit zijn situatie de hulp van de coach inroept, deze zich hiermee enigszins afhankelijk opstelt tegenover de coach, met een verwachting over de coach, en dat dit voor de coach grote verantwoordelijkheid meebrengt.
  • Vooraf dient dan ook de verwachting en wat met kan verwachten van coach en coachee naar elkaar uitgesproken te worden. De gedragscode kan hiervoor een leidraad bieden.

Klik hier voor de complete ETHISCHE GEDRAGSCODE