Over LOC

LOC is de landelijke organisatie van, voor en door docenten en begeleidingsprofessionals op het gebied van onderwijs.  LOC zet zich in om de werklast van docenten te verlichten en de kunde en werkplezier in het onderwijs te vergroten. Dit doet LOC door verdere professionalisering van de leraar en hiermee zijn positie binnen zijn beroepscontext te versterken.
Kernactiviteiten van LOC behelzen coaching, training (na)scholing en intervisie.

LOC is tevens een na- en bijscholingsinstituut en biedt kennis aan bedrijven, onderwijsinstellingen en individuele cursisten. Met opleidingen, cursussen en trainingen op hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden draagt LOC bij aan de ontwikkeling van de werkende professionals in de onderwijssector.

Missie:

Het is de missie van LOC om ervoor te zorgen dat zij een voortrekkersrol op zich neemt en toonaangevend wordt als centraal kenniscentrum voor de positionering, professionalisering en de profilering van coaching/training en ontwikkeling in het netwerk en werkterrein van het BO, PO, VO, MBO. Het aanbieden van kwalitatief sterke ondersteuning, alsmede kwalitatief sterke scholing en opleiding van leraren op het gebied van professionele ondersteuning.

Doelstelling:

De belangrijkste doelstellingen van LOC voor de komende jaren:

  • Uitbreiding en versterken contacten met onderwijsorganisaties en andere belangrijke betrokken partijen
  • Professionalisering en profilering van onderwijscoaches middels conferenties en werkgroepen
  • Waarborgen landelijke dekking
  • Versteviging samenwerking met onze onderwijspartners–> win-win
  • Continueren van kwalitatief hoogstaand ontwikkelings- en opleidingsaanbod

Onze coaches:

De bij ons aangesloten coaches en onderwijsdeskundigen hebben een erkend coachopleiding doorlopen en zijn gecertificeerde coaches. Daarnaast hebben ze vrijwel allemaal een onderwijsbevoegdheid. Velen zijn nog steeds werkzaam in het onderwijs en blijven zodoende op de hoogte van de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen. De ervaring en expertise die onze coaches hebben in het onderwijs zijn van grote meerwaarde.

Score
costumers
Datum
Scholing
Coaching in het onderwijs
Rating
51star1star1star1star1star