Coaching:

Coaching is een methode die u helpt om uw werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken en om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het is een inspirerend en beproefd middel met een hoog professioneel rendement. De onderwijscoach helpt patronen en structuren inzichtelijk te maken en te doorbreken, om dit vervolgens om te zetten in effectief gedrag. Dit gebeurt aan de hand van een doelgericht en gestructureerd coachtraject.

Onderwijscoach:

Onderwijzen is een prachtig veelzijdig beroep. Maar er wordt ook veel verwacht van docenten. Volle klassen, veeleisende ouders, inspectie, piekmomenten en verscheidene taken maken dat een docent vele kwaliteiten nodig heeft om goed te kunnen presteren. Orde houden, grenzen aangeven, timemanagement, klassenmanagement, burn-out en interpersoonlijk communiceren zijn thema’s die veel aan bot komen bij een onderwijscoach en waarbij een coaching een effectief middel is om dit te verbeteren.

Werkwijze en resultaat:

  • Gemiddeld gebruikt een onderwijscoach 6  coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2 weken (afhankelijk van vraag)
  • Zelf met je onderwijscoach het coachtraject vormgeven
  • Mogelijkheid tot lesbezoek
  • Concrete, meetbare veranderingen en resultaten binnen handbereik
  • Werken aan doelstellingen door middel van gesprekken, reflectie oefeningen en opdrachten. Eindelijk werken aan wat jou dwars zit!
  • Meer geluk, efficiëntie en zelfvertrouwen

Meer over de werkwijze van de onderwijscoach kunt u lezen op: werkwijze coaching LOC

Onderwijscoaching en bekwaamheidsdossier:

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht. Dit betekent dat elke school een BIO-bekwaamheidsdossier moet hebben van iedere leraar. De bekwaamheidseisen zijn opgesteld door de SBL, deze is later overgegaan in de Onderwijscoöperatie. Zij zijn bezig de bekwaamheidseisen te herijken. Bij LOC kan de onderwijscoach uw coachvraag en doelen linken aan uw competentieprofiel. Hierdoor kunt u, wanneer u dat wenst, dit onderbrengen in uw BIO-bekaamheidsdossier in het kader van de deskundigheidsbevordering.

” Wilt u het voordeel ervaren van het werken met een geregistreerde onderwijscoach?
Klik dan op de button hieronder voor een overzicht van onze professionele onderwijscoaches!” 

zoek hier uw coach!
zoek hier uw coach!
Onderwijscoach
Onderwijscoach