Als leraar wordt verwacht dat je verschillende taken oppakt binnen de school. Hoewel we graag tijd willen steken in het maken van boeiende kwalitatief sterke lessen, zijn de meeste docenten juist veel tijd kwijt aan al die overige taken: oudercontacten, mentoraat, bijwerken administratie, schrijven handelingsplannen, voorbereiden schoolreis, sportdag, projecten, nakijkwerk, bijles, inhaaluren, vergaderen, en zo kunnen we nog even doorgaan. Doordat je je als leraar betrokken en verantwoordelijk voelt en de meeste taken niet duidelijke afgebakend zijn, resulteert dit erin dat veel werk mee naar huis genomen wordt en we in de avonden en weekenden alsnog aan het werk zijn. Voor die docenten die hun taken graag goed doen en toch van hun weekend willen genieten, zetten we 9 tips op een rij.

9 timemanagement-tips op een rij:

tip 1             Kader je taken af:
In andere woorden, wat wordt er concreet van jou verwacht bij een taak. In het onderwijs komen we soms termen tegen als:  de docent is verantwoordelijke voor…. Zorg dat dit vage omschrijving omgezet wordt in concrete taken en acties.

tip 2             Kader contact af:
Onderwijs is nooit af en met veel leerlingen en collega’s gebeurt er dagelijks van alles op school. Ongemerkt besteed je op een dag veel tijd aan gesprekken met collega’s, waarbij de noodzakelijke korte boodschap verzandt in een wat langer gesprek. De noodzakelijke boodschap kan ook met een korte notitie afgehandeld worden. Een rustige werkruimte waarin je niet teveel afgeleid wordt zorgt dat je veel tijd kunt winnen.

tip 3             Stel doelen:
Als je doelen voor jezelf stelt, kun je gericht werken naar je doel toe. Met als gevolg dat je meer kans hebt je doel te behalen.

tip 4             effectief in plaats van efficiënt:
Zorg dat datgene wat je doet direct bijdraagt aan het behalen van jouw gestelde doelen. Let eens op hoeveel we op een dag doen wat niet bijdraagt aan datgene wat we werkelijk willen bereiken. Wellicht kunnen we het dan laten of aan iemand anders overlaten.

tip 5             Bereid je dag voor:
Als je weet wat je doelen zijn voor die dag en wat je die dag gaat doen, ligt je focus daar ook. De kans is dan groter dat je een effectieve dag zult hebben.

tip 6             Plan je taken in.
En doe dit in blokken. Waardoor je in dat blok al je aandacht hebt voor die betreffende taak.

tip 7             Begin direct met minst leuke taak:
Doe als eerst die taak, op een dag, die je het minst leuk vindt en begin er meteen mee.
Dan heb je dat vast uit de weg en dat geeft motivatie om ook je andere taken af te ronden.

tip 8             Hak grote taken in kleinere stukken.
Zodoende zal je minder tegen een bepaalde taak opkijken en het helpt je om overzichtelijk te maken hoe je een taak op moet pakken en in kunt plannen.

tip 9             Beloon jezelf:
Beloon jezelf elke week na het behalen van het doel van die week. Je bekrachtigt zo op positieve wijze je gedrag, waardoor de kans groter is dat je deze effectieve structuur zult voortzetten.

We wensen je veel succes bij het verbeteren van je timemanagement met bovenstaande tips!
Hoewel de eerder genoemde tips rondom timemanagement je kunnen helpen om efficiënter en productiever te zijn, kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om je vaardigheden verder aan te scherpen. Het volgen van een gerichte training op dit gebied kan diepere inzichten en technieken bieden die je dagelijkse werkzaamheden ten goede komen. Als je echter merkt dat de uitdagingen rondom tijdmanagement dieper liggen, bijvoorbeeld door onderliggende persoonlijke of professionele oorzaken, kan de hulp van een coach zeer waardevol zijn. Zo’n coach kan je persoonlijk begeleiden en strategieën bieden die zijn afgestemd op jouw specifieke situatie. Het is daarbij van belang om te kiezen voor een coach die een gedegen opleiding Coach in het onderwijs heeft gevolgd, zodat je er zeker van bent dat de begeleiding professioneel en effectief is.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.