Binnen de wereld van coaching bestaan er verschillende soorten van coaching die dienen als richtlijnen en frameworks voor het begeleiden en ondersteunen van coachees. Om een overzicht te creëren in welke soorten er zijn, vind je hieronder een overzicht van alle coachvormen, zodat je je kunt inlezen in welke mogelijkheden er zijn.

Verschillende soorten coaching

Elke coachingsvorm heeft zijn eigen specifieke filosofie, benadering en technieken, en benadrukt verschillende aspecten van coaching. Sommige leggen de nadruk op het verkennen van innerlijke processen en psychologische patronen, terwijl andere zich richten op het identificeren van concrete doelen en actiegerichte strategieën. Er zijn ook vormen die de nadruk leggen op systemische dynamieken, interpersoonlijke communicatie of het bevorderen van welzijn en zelfactualisatie.

Welke vorm het beste is hangt af van de voorkeuren en behoeften van zowel de coach als de cliënt. Sommige coaches werken vanuit een enkele vorm, terwijl anderen verschillende coachvormen integreren in hun praktijk, afhankelijk van de situatie en de cliënt. Het is belangrijk op te merken dat er geen “beste” vorm van coaching is, maar eerder verschillende benaderingen die effectief kunnen zijn, afhankelijk van de context en de doelen van de coachee.

Het begrijpen van de verschillende vormen in coaching stelt coaches in staat om een bredere toolkit te hebben en flexibel te zijn in hun aanpak. Het biedt hen de mogelijkheid om de benadering te kiezen die het beste past bij de unieke behoeften en doelen van hun cliënten, en hen te begeleiden op hun pad naar persoonlijke groei, verandering en succes.

Soorten stromingen binnen coaching

Om je een beeld te geven van enkele van de belangrijkste stromingen hebben we er hieronder alle bij ons bekende coachvormen opgesomd. Klik op het kopje voor meer informatie over deze vorm van coaching. Zoals hoe deze werkt, wetenswaardigheden, tools en zelfs een voorbeeld coachgesprek.
Zo krijg je een beter inzicht in welke vorm van coaching bij jou past, als coachee of als coach (in spe).

 • Oplossingsgericht coachen: Deze stroming richt zich op het identificeren van gewenste toekomstige resultaten en het zoeken naar praktische oplossingen om deze doelen te bereiken.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT is een benadering die zich richt op het onderzoeken en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen die belemmerend kunnen zijn. Het helpt cliënten om effectiever te denken en te handelen.
 • NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren): NLP is een benadering die zich richt op de relatie tussen taal, denken en gedrag. Het helpt individuen om effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen en belemmerende overtuigingen te veranderen.
 • Humanistische coaching: Humanistische coaching is gebaseerd op het geloof in het individuele potentieel van mensen en het belang van persoonlijke groei en zelfactualisatie.
 • Socratisch coachen: Socratisch coachen stimuleert cliënten tot zelfreflectie en kritisch denken door het stellen van diepgaande vragen, met als doel het verkrijgen van nieuwe inzichten en persoonlijke groei.
 • provocatief coachen: Provocatief coachen daagt cliënten uit, met behulp van humor en uitdagende interventies, om beperkende overtuigingen te doorbreken, nieuwe perspectieven te verkennen en tot creatieve oplossingen te komen. Met als doel om de coachee te prikkelen en in beweging te laten komen.
 • Paardencoaching: Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij paarden worden ingezet als co-coaches om individuen te begeleiden bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, het verkennen van emoties en gedragingen, het oplossen van problemen en het bevorderen van persoonlijke groei. Het gedrag en de reacties van de paarden spiegelen vaak de innerlijke toestand van de cliënt, wat inzichten en leermomenten creëert tijdens het coachingproces.
 • Eclectisch coachen: Eclectisch coachen houdt in dat je als coach tools of methodieken vanuit verschillende stromingen kunt toepassen naar gelang de behoefte en situatie van de coachee.
 • Competentiegericht coachen: Competentiegericht coachen is een coachingbenadering die zich richt op het ontwikkelen en versterken van specifieke vaardigheden, kennis en competenties bij individuen. De coach helpt de cliënt om zijn of haar talenten en sterke punten te identificeren en deze te benutten om persoonlijke en professionele doelen te bereiken.
 • Transactionele analyse: Deze stroming onderzoekt de interacties tussen individuen en helpt bij het begrijpen van de communicatiestijlen, persoonlijkheidstypes en relatiepatronen die van invloed kunnen zijn op het functioneren en de prestaties.
 • Systemisch coachen: Systemisch coachen richt zich op de interacties binnen systemen, zoals familie, organisaties of teams, en helpt individuen om hun rol en dynamiek binnen die systemen beter te begrijpen.
 • Psychodynamisch coachen: Deze benadering put uit de psychodynamische psychologie en richt zich op het verkennen van onbewuste patronen en innerlijke conflicten die van invloed kunnen zijn op het gedrag en de prestaties van een individu.
 • Appreciative Inquiry: Deze benadering richt zich op het ontdekken en versterken van wat goed werkt in het leven of een organisatie. Het legt de nadruk op het waarderen van successen en het identificeren van positieve mogelijkheden voor groei.
 • Motiverende gespreksvoering: Deze benadering is gericht op het vergroten van de motivatie en het versterken van de intrinsieke motivatie van individuen om gedragsveranderingen aan te gaan.
 • Holistische coaching: Deze benadering benadert coaching vanuit een holistisch perspectief, waarbij aandacht wordt besteed aan alle aspecten van het individu, inclusief fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten.
 • Teamcoaching: Teamcoaching is een proces waarbij een coach samenwerkt met een groep individuen (een team) om de onderlinge samenwerking, communicatie, prestaties en effectiviteit te verbeteren. Het doel is om het team te ondersteunen bij het behalen van gezamenlijke doelen en het oplossen van uitdagingen om de teamdynamiek te optimaliseren.

Tot slot

Bovenstaande lijst is een vrij uitgebreid overzicht van erkende coachingsvormen, maar coaching is een snel ontwikkelend beroep.
En regelmatig komen er nieuwe coachvormen bij.
Mis je een vorm van coaching in bovenstaand overzicht, laat het ons weten, dan wordt deze zo spoedig mogelijk toegevoegd.
Daarnaast is het goed om te weten dat coaches verschillende coachingsvormen kunnen integreren of een unieke benadering ontwikkelen op basis van hun eigen filosofie en expertise.