Training voor onderwijspersoneel

De trainingen zijn bestemd voor onderwijsgevenden, leidinggevenden en professionele begeleiders in het onderwijs.
Klikt u op het kopje voor de omschrijving en meer praktische informatie.
U kunt de trainingen ook incompany aanvragen. Voor meer informatie klikt u hier.


DRIJFVERENPROFIEL
DRIJFVERENPROFIEL

Heb je het gevoel dat je er niet alles uit haalt wat erin zit? Of ben je op zoek in welke richting jouw loopbaan zich moet ontwikkelen? Wil je inzicht in je echte drijfveren? Kies dan voor een gedrags- en drijfverenprofiel.

LEERGANG DIDACTIEK ICT EN ONDERWIJS
LEERGANG DIDACTIEK ICT EN ONDERWIJS

ICT is in het onderwijs en bij opleiden niet meer weg te denken. ICT helpt het opleiden aantrekkelijker, efficiënter en effectiever te maken. Het is een hulpmiddel waarmee leraren hun onderwijskundige doelen makkelijker halen. Maar onderwijs v [...]

TRAINING ACTIVERENDE WERKVORMEN EN SAMENWERKEND LEREN
TRAINING ACTIVERENDE WERKVORMEN EN SAMENWERKEND LEREN

Hoe zorg ik dat mijn les interessant is voor leerlingen, aansluit bij de leerling en effectief is? Activerende werkvormen en samenwerkend leren zijn een oplossing. Na het volgen van deze training "activerende werkvormen en samenwerkend leren"  [...]

TRAINING DIFFERENTIEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS!
TRAINING DIFFERENTIEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS!

Hoe kun je werken in de les op een manier waarbij je recht doet aan de verschillen tussen leerlingen om optimale leerresultaten te bereiken? Na het volgen van de training differentiatie heb je genoeg tools, inzicht, knowhow, vaardigheden en oe [...]

TRAINING ENERGIEMANAGEMENT
TRAINING ENERGIEMANAGEMENT

Eén op de vijf mensen die in het onderwijs werkt heeft burn-out klachten! Hoe kun je je evenwicht bewaren tussen werk en privé, om tegenwicht te geven aan het vele dat het onderwijs van je vraagt? Met deze training leer je om je energie beter [...]

TRAINING KLASSENMANAGEMENT
TRAINING KLASSENMANAGEMENT

Hoe kun je orde houden in de klas EN tegelijk een goede sfeer creëren in de klas? Na het volgen van deze training klassenmanagement heb je genoeg tools, inzicht, knowhow en oefening om ook bij lastige klassen een ideaal leer- en werkklimaat te [...]

TRAINING OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VOOR MENTOREN EN DOCENTEN
TRAINING OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VOOR MENTOREN EN DOCENTEN

Gebleken is dat als er niet probleemgestuurde, maar oplossingsgerichte gesprekken gevoerd worden er een andere dynamiek kan ontstaan, waardoor er sneller naar een oplossing toe gewerkt kan worden. Bij oplossingsgerichte gesprekken is de basish [...]

TRAINING TIMEMANAGEMENT IN HET ONDERWIJS
TRAINING TIMEMANAGEMENT IN HET ONDERWIJS

Hoe zorg ik dat ik effectief en efficiënt kan werken in het onderwijs? Na het volgen van deze training timemanagement heb je genoeg tools, inzicht, knowhow en materiaal om je werk op een effectieve en efficiënte wijze vorm te geven.

Traject aanpak verzuim
Traject aanpak verzuim

Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwij [...]