TRAINING OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VOOR MENTOREN EN DOCENTEN

Gebleken is dat als er niet probleemgestuurde, maar oplossingsgerichte gesprekken gevoerd worden er een andere dynamiek kan ontstaan, waardoor er sneller naar een oplossing toe gewerkt kan worden. Bij oplossingsgerichte gesprekken is de basishouding van de mentor/ docent erg belangrijk;  het doel van oplossingsgerichte gesprekken voeren is de leerling (mede) verantwoordelijk te maken voor zijn eigen proces, daarbij is de gesprekspartner meer coach dan mentor/ docent.Door de juiste gesprekstechnieken te leren gebruiken  zal er sneller en tot grotere tevredenheid van beide partijen resultaten behaald kunnen worden.

 

Opleiding

Beschrijving

Deze training is bestemd voor docententeams, mentorteams of andere groepen docenten die door middel van gesprekken met de leerlingen moeten bepalen welke problemen er spelen, in welke mate en waar naartoe gewerkt moet worden.

Eerst zullen de basis gesprekstechnieken voorbijkomen, waarbij onder andere de houding van de mentor/ docent onder de loep wordt genomen. Daarna wordt er gewerkt aan de oplossingsgerichte benadering van gespreksvoering waarbij de leerling uiteindelijk eigenaar zal worden van zijn eigen proces. Daardoor zal er sneller en effectiever naar oplossingen toe gewerkt kunnen worden.

Een veelgehoorde klacht van mentoren/ docenten is dat het hen niet lukt om echt in gesprek te komen met een leerling met (gedrags) problemen , terwijl andere docenten dat prima lukt. Door het zelf ervaren van het effect van een andere basishouding,  het inzetten van betere gesprekstechnieken en de leerling mee te nemen in het hele proces lukt het veelal wel of in ieder geval beter om tot de kern te komen in gesprekken en samen met de leerling toe te werken naar oplossingen.

Je krijgt inzicht in je eigen voorkeur in gesprekvoering en gaat snappen waarom sommige gesprekken tot ieders ontevredenheid eindigen. Tenslotte neem je jezelf mee in de gesprekken met anderen.

Na de training heb je voldoende handvatten om meteen het geleerde in praktijk te brengen, zodat je meer haalt uit de gesprekken met leerlingen.

Werkwijze

ERVAAR ZELF HET VERSCHIL TUSSEN PROBLEEMGESTUURDE GESPREKKEN

 EN OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKKEN

Dor afwisselend theorie, praktijkvoorbeelden, eigen inbreng van de cursisten vanuit hun eigen leven en uit de eigen dagelijkse praktijk ervaart men zelf het effect van de verschillende invalshoeken van gespreksvoering; probleemgestuurd ten opzichte van oplossingsgericht.

Door het zelf ervaren van een goede, effectieve manier van gesprekken voeren krijgt men door zelfreflectie en kennis meer inzicht in het hoe en waarom de gesprekken met leerlingen vaak niet tot tevredenheid verliepen en er in plaats van vertrouwen en toewerken naar een oplossing er vaak juist meer afstand en nog grotere problemen ontstonden.

Naast het geven van theorie, oefeningen in groepjes kunnen er ook meer speelsere werkvormen ingezet worden.

De training kan in 2 dagdelen gegeven worden of over  meerdere dagdelen verspreid gegeven worden. Een ander ligt aan de insteek van de training vanuit de school of aan het belang van de training. In ieder geval zal het zo zijn dat een training verdeeld over meerdere momenten sneller resultaten zal opleveren, omdat het geleerde gefaseerd opgenomen en geoefend kan worden tussen de trainingsmomenten door.

Doel/ Resultaat

Door meer inzicht te krijgen in de eigen rol/ houding als gespreksleider en door bewuster de juiste gesprekstechnieken te hanteren zal er minder weerstand bij de leerling zijn en daardoor meer openheid, waardoor meer informatie naar voren zal komen dat zal leiden tot het kunnen oplossen van de (gedrags)problemen.

Het doel van de oplossingsgerichte gespreksvoering is de leerling medeverantwoordelijk te maken voor zijn eigen ontwikkelingsproces en hem zelfs uiteindelijk eigenaar te kunnen laten zijn van zijn eigen proces door hem meer inzicht te geven in zichzelf door zelfreflectie. Hij zal zijn eigen coach worden!

 

 

Aanmelding

De training is maatwerk, dat wil zeggen dat er naast de basiselementen die in elke training gesprekstechnieken verwerkt zijn , in overleg met de school de insteek kan veranderen of de training aangepast kan worden aan de eisen van de school en de deelnemers.

De ervaring leert dat de training veelal op de vergaderdagen van de school zal plaatsvinden, vaak is dit de dinsdag of de donderdag.  Exacte data zullen in overleg vastgesteld worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen  via de mailbutton op de website : www.coachencouncels.nl

Of via mail/ telefoon:

Mail: els@coachencouncels
tel: 06 40 58 52 69