Coach Natasja Maas

Even voorstellen: Ik ben Coach Natasja Maas, geboren in 1973 en al jong een voorliefde voor onderwijs, het werken met mensen en ontwikkeling. Sinds 2008 werk ik als (video)coach/ supervisor / intervisor in het onderwijs.

Eigenschappen: Betrokken, nieuwsgierig, geïnteresseerd en open voor het nieuwe en het onverwachte.

Onderwijservaring: Meer dan 15 jaar ervaring in het brede onderwijsveld o.a. als docent Maatschappijleer, opleider op de lerarenopleiding, ICALT-trainer, trainer docentvaardigheden in ruraal Afrika en (video) coach/supervisor/ intervisor. Ik heb vooral ervaring in het VO en HO.

Doelgroep: Zowel startende als ervaren docenten voor individuele trajecten of groepstrajecten voor intervisie. Daarnaast ondersteun ik graag scholen/ schoolopleiders bij het opstarten van intern georganiseerde intervisietrajecten.

Specialisaties:

  • Coaching in de klas op pedagogisch en didactische (hogere) docentvaardigheden. Ik werk graag (in afstemming met docent) met video.
  • Individuele Supervisietrajecten voor (startende) docenten met aandacht voor overtuigingen en belemmeringen die handelen op school en in de klas kunnen sturen. Veel aandacht voor werken vanuit kernkwaliteiten.
  • Intervisietraject voor (startende) docenten met o.a. aandacht voor het op gang brengen van vraagarticulatie en reflectie d.m.v. een diversiteit aan methodieken.
  • Train de Trainers in Intervisie om schoolopleiders/ schoolcoaches te ondersteunen bij het opzetten van een intervisie traject voor docenten. Aandacht voor het doorbreken van ‘probleemarmoede’ bij docenten en tools om vraagarticulatie en reflectie op gang te brengen m.b.v. een diversiteit van methodieken.

We zijn allemaal kapitaalkrachtig!


Bij mij kun je terecht met vragen over:

• Professionalisering in pedagogische, didactische docent vaardigheden door coaching in de klas.
• Begeleiding bij het onderzoeken van persoonlijke overtuigingen, belemmeringen, patronen die handelen in de klas beïnvloeden.


Werkwijze:

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door het aangaan van de relatie met elkaar. Veiligheid en persoonlijk contact is hierbij van belang. Op basis van goed contact maken we afspraken en gaan we op zoek naar welke werkwijze voor jou werkt.


Testimonials:

Op aanvraag.


Mijn opleidingen:

• Master Onderwijskunde (UvA)
• Post-HBO Supervisiekunde (CNA)
• Post-Master Lerarenopleiding Maatschappijleer (VU)
• Master Internationale Communicatie (UvA)

Mijn certificeringen:

• VELON Registratie Lerarenopleider / Instituutsopleider
• ICALT Training (Frisse Start Trainer)
• Training Begeleidingsvaardigheden (UvA)
• CPE Cambridge Proficiency Certificate
• Communicatietraining mentorschap
• Intervisie Training

Maak hier een afspraak