Coach Ineke

Coach Ineke

Even voorstellen: Ik ben coach Ineke, 60 jaar.

Eigenschappen: Betrokken, luisterend, motiverend, geïnteresseerd.

Onderwijservaring: Docent HBO 15 Jaar, Docentcoach 5 jaar. 30 jaar opleider/trainer.

Doelgroep: Beginnende en ervaren docenten.

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, vergroten zelfkennis, communicatieve vaardigheden, diversiteit. Ik heb als begeleidingsdeskundige in de profit en de non-profit sector gewerkt met verschillende cultuurachtergronden en in verschillende landen (Nederland, Caribisch gebied en Nieuw-Zeeland).


” De coaching richt zich op vooraf vastgestelde, concrete doelen. Ik concentreer mij op het heden als basis voor het ontstaan van (her)nieuw(d) gedrag. Kernwoorden daarbij zijn: respect, open, betrouwbaar, humor, inspireren, creatief, flexibel, spiegelen, uitdagen, onderzoeken, feedback. Samen maken we zaken zichtbaar en bespreekbaar. De coachee wordt zich meer bewust van zijn/haar eigen handelen (zelfkennis)en leert keuzes te maken om sterker, effectiever en efficiënter te worden(zelfvertrouwen).” 


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Alle vragen over het functioneren in de beroepsomgeving. Bijvoorbeeld:

 • Over de vijf rollen van de leraar – die van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter;
 • Omgaan met vragen – open en gesloten vragen, retorische vragen ten opzichte van “echte” vragen, meta-cognitieve vragen en meta-affectieve vragen , vragen die gaan over zelfregulatie, wachttijd na het stellen van een vraag, vragen die gaan over redeneringen ten aanzien van de inhoud, strategie en modus enz.


Werkwijze:

Het afspreken van condities, die het leren voor de deelnemer zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen. Uitgangspunt voor reflecteren en leren is, dat in het leerproces aangesloten wordt bij het individu (en diens handelen, denken, voelen, willen en persoonlijkheid) in een concrete sociale context.
Hij/zij maakt zich nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden eigen en leert om deze in praktisch handelen te vertalen. De interactie is gebaseerd op wederkerige vertrouwen en duidelijkheid. In de reflectieve dialoog komt op tafel wat men wel (en dus ook niet) weet en kan.
Hoe groter het onderling vertrouwen, waarmee coachee en coach dit doen, des te hoger is de kwaliteit van het leerproces.


Testimonials:

“ De feedback in de coaching van mevrouw Riezebos was kritisch maar altijd ondersteunend en daardoor waardevol. ”

“I consider Ineke Riezebos to be a very professional and caring coach. She has good listening skills and a deep respect for confidential info. The intellectually stimulating conversations have changed my life .”

“  Thank you  for your devotion and professionalism whilst working with our staff – CEO CAIR”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • 2011                   Training en certificering erkend coach ST!R;
 • 2007                     Assessor training + certificering Hogeschool van Amsterdam;
 • 2001 – heden      Diverse workshops en trainingen professionele begeleiding (o.a.LVSC ,ST!R);
 • 2001 – heden      Geregistreerd LVSC supervisor/coach;
 • 1999 – 2000        V.O. Supervisie en Coaching Pro Education te Amsterdam;
 • 1996                     Certificaat Counselling te  Te Awamutu, Nieuw-Zeeland;
 • 1990 – 1995       Motorboot instructeur en vaarbewijs/marcom A opleiding te Amsterdam;
 • 1978 – 1980        Psychologie, Universiteit van Amsterdam;
 • 1974 – 1977        Diploma Maatschappelijk Werk C.I.C.S.A. te Amsterdam.

 
Maak hier een afspraak