Coach Gorry

coach gorry

Even voorstellen:  Ik ben coach Gorry, werkzaam als  teamcoach, personal coach en loopbaancoach  sinds 2001.

Eigenschappen: Ervaringsgericht, spiegelend, betrokken, resultaatgericht.

Onderwijservaring: 20 jaar ervaring als gastdocent in het MBO / HBO.  15 jaar ervaring als supervisor van leerkrachten in het speciaal onderwijs en docenten in het HBO.  10 jaar ervaring als opleidingscoördinator en stafmedewerker in de GGZ.  20 jaar ervaring als docent in Post HBO / VO opleiding.

Doelgroep: Zowel beginnende als (zeer) ervaren docenten

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, communicatie, methodiek en module ontwikkeling, groepsdynamiek,  talentontwikkeling, levensfase gerichte coaching, burn-out.


” Leren door ervaren; door te doen wat werkt kom je van weerstand in de leerstand. Bewustwording van wie je bent, je eigen denken, voelen en handelen geeft je het vermogen van kwetsbaarheid een krachtige eigenschap te maken.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Ontwikkeling van specifieke competenties. Hoe je in balans kunt blijven, hoe je grenzen kunt stellen en je kunt blijven ontwikkelen. Hoe je werk en privé kunt combineren en je veerkrachtig kunt omgaan met veranderingen.  Hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Als je wilt werken aan je attitude binnen de klas, met collega’s, leidinggevenden of als leidinggevende met je team. Als je vastloopt in inspirerende lesmethoden of methodiek. Als je levensfase en ervaring niets nieuws meer lijkt te brengen, als je onzeker bent en over je heen laat lopen. Als je tegen een burn-out aan zit. Omgaan met moeilijke mensen en lastige situaties. Inzicht in groepsdynamiek, teamontwikkeling en parallelprocessen. Ontwikkeling van leiderschap en groeien in nieuwe taken en functies. Omgaan met emoties, ingrijpende situaties, dreiging en geweld. Casuïstiekbespreking. Begeleiding bij schrijven.


Werkwijze:

Vaststellen van leer en ontwikkelingsbehoefte, resultaatverwachting
Gebruik maken van ervaringsgerichte interventies, reflectie en werkinbreng
Concretiseren, doorvragen, luisteren, teruggeven, omkeren, spiegelen
Werken vanuit je eigen specialisme en tegenovergestelde invalshoek
Audio, video opnames beeldmateriaal gebruiken
Waar nuttig inzetten van creatieve en ervaringsgerichte werkvormen
Interactie dynamiek en parallelle processen helder krijgen
Startgesprek, midden- en eindevaluatie.
Indien opdrachtgever een belang heeft starten we met een driegesprek en een terugkoppeling ter afsluiting.


Testimonials: 

“Gorry is een gedreven professional op het gebied van supervisie, coaching en intervisie. Zij heeft onze supervisoren niet alleen inhoudelijke input gegeven, maar ook hun eigen tools laten zien en weerstanden en tools gegeven om het in de organisatie neer te zetten.

gedurende het proces was er veel goede informatie en werden leuke en inspirerende werkvormen gebruikt die het zelfsturende proces op gang brachten ”

“Gorry has been an senior-expert for our Bachelorprogramme Arts Therapies at Zuyd University (Netherlands). She has given many important contributions to our policy & programme.

We have experienced that Gorry has a very large network and a broad expertise in the fields of mental health; labour-related policy; teamdevelopment & higher education. Special is that she has a body of knowledge & skills on several levels (macro- meso-micro).

Gorry has a warm personality and works concrete with an open mind. ”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Loopbaancoaching Alba Academie Veldhoven
 • Systemische opstellingen Graumans Tilburg
 • Hartcoherentie en emotieregulatie – Kees Blase
 • E-coaching – NOBCO
 • Masters Inter Personal Cecklist – Leary Academy
 • Register Coach LVSC
 • Coaching with the brain in mind – Rino-Noord
 • Methodisch didactische scholing tot leersupervisor – Pro Education Amsterdam
 • Post Academische Leergang Supervisiekunde – PAO-GITP Leiden
 • Effectief communiceren bij organisatie veranderingen – PAO-GITP Leiden
 • Veranderkunde – Schouten en Nelissen
 • Post traumatische Stress – NVVvDS & PAO-Geneeskunde
 • VO-Bewegingsexpressietherapie – Fontys – Tilburg
 • Klachtenbehandeling – Bezemer
 • HBO Docent-Drama – HBO voor de Kunsten Amsterdam
 • Psychodrama – Wiegant
 • HBO-Inrichtingswerk – Fontys Eindhoven
Maak hier een afspraak