Coach Els (bl)

Coach Els

Even voorstellen:  Ik ben coach Els, 56 jaar.

Eigenschappen: Betrokken, praktijk gericht, waarderende benadering, probleem oplossend.

Onderwijservaring: langjarig dagelijks bestuur gemeenschappelijke medezeggeschapsraad BO (ouderlid), 15>jaar docent HBO en post-HBO, onderwijskundige in het Hoger Onderwijs, onderwijsontwerp, accreditaties en teamontwikkeling.

Doelgroep: Leraren, docenten, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, directie.

Specialisaties: Onderwijsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling, planmatig werken, projectmanagement, lijnmanagement.


” De stijl van coaching kenmerkt zich door warme betrokkenheid, vasthoudendheid en nieuwsgierigheid. Humor maakt deel uit van de benadering. Soms door met elkaar het probleem te vergroten, om vervolgens alles weer in proporties te brengen en hanteerbaar te maken. Natuurlijk hebben we aandacht voor het ervaren probleem, maar we focussen op de eigen regie en het duurzaam oplosbaar maken van ervaren stagnaties. Door het samen aangaan van deze positieve insteek is de coaching langdurig doeltreffend.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Werkgerelateerde kwetsbaarheid, onzekerheid of angst; positionering in het werkveld/krachtenveld; handelingsverlegenheid ten aanzien van je rol, taak, functie; het ontwikkelen van (project-)plannen; het leiding geven aan processen en mensen.

Daarnaast begeleid ik directie en teams bij het maken van strategische plannen; het proces voor onderwijsvernieuwing; het traject voor inspectie, visitatie en accreditatie; het opzetten, uitvoeren en implementeren van kwaliteitszorg- en evaluatie en het gaan aanbieden van innovatieve diensten.

Aanbod kan via individuele coaching, teamcoaching en executieve of directie coaching.


Werkwijze:

Na onze kennismaking gaan we in een gesprek kijken naar wat er speelt en wat als lastig wordt ervaren in de dagelijkse praktijk. We bespreken kenmerkende gebeurtenissen, het gedrag van alle betrokkenen en jouw gevoel en de gedachtes erbij. We kijken ook naar vergelijkbare situaties waar je wel positieve ervaringen mee hebt opgedaan. In de praktijk ga je oefenen met kleine handreikingen en praktische opdrachten om samen te bekijken of daarmee al het verschil kan worden gemaakt. Gedurende deze periode werken en ontdekken we samen wat voor jou succesvolle oplossingen zijn.

Over het algemeen geldt voor een coachingstraject een totaal van 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. Dit is inclusief het kennismakingsgesprek en het laatste evaluatieve gesprek. Voor teamcoaching is maatwerk van toepassing.


Testimonials: 

“Els valt op door haar zakelijke stevigheid én warme mensgerichtheid. Projectmatig werken is voor haar een manier van werken, denken en doen die het mogelijk maakt veranderingen te begeleiden, innovaties te implementeren en bovenal om (samen) te leren. Els heeft voorts een indrukwekkende expertise in het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing en het begeleiden van accreditaties”

“Op elk gesprek met jou kijk ik met plezier terug en ik heb er veel van geleerd.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • Secretaris NVAO (trajectbegeleiding accreditaties HO)
  • Management Development Traject Project- en Verandermangement, PriceWaterhouseCoopers.
  • Incompany training: Competentiegericht onderwijs, CLU/Universiteit Utrecht
  • Studieweek ‘Assessments as learning’, Alverno, USA
  • Trainingen: train-de-trainer Coaching en Begeleiding docenten; opdrachtgeverschap/ opdrachtnemerschap; krachtenvelden; onderwijsrendementen; geïntegreerd toetsen, casustoetsing, train-de-trainers-traject Toetsen.
  • Orthopedagogiek

 

 
Maak hier een afspraak