Coach Charine

Even voorstellen: Ik ben Charine, 63 jaar, en werkzaam als coach.

Eigenschappen: Betrokken, onbevooroordeeld, inspirerend, verbindend en doelgericht.

Onderwijservaring: 12 jaar VO, 3 jaar MBO.

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten en overige onderwijsmedewerkers.

Specialisaties:  Persoonlijk functioneren, communicatieve vaardigheden, samenwerking binnen teams zoals overleg in de sectie (ik ben ook mediator), conflictcoaching, talentontwikkeling en krachtgericht werken.

“Coaching is denken vanuit rijkdom, niet vanuit tekort.”

Bij mij kun je terecht voor:

  • Te druk hebben, grenzen stellen, keuzes maken.
  • Verminderen van stress, voorkomen burn-out, kijken naar eigen gedragspatronen.
  • Beter communiceren en conflicten leren hanteren of voorkomen. Denk hierbij ook aan communicatie en samenwerking binnen de sectie.
  • Effectief werken en focussen.
  • Ervaren van te grote werklast vanwege thuissituatie of leeftijd.


Werkwijze:

Mijn manier van werken stem ik af op de persoon en op wat de behoefte is: doelgericht vanuit de eigenheid van de coachee.
Dit gecombineerd met werkvormen waar humor en een zekere speelsheid niet ontbreken.
Het coachingstraject zal je helpen bij meer werkplezier en betere resultaten.
In het eerste gesprek maken we kennis en onderzoeken we je coachvraag.
Daarna stellen we samen een coachplan op.

Naast gesprekken maak ik gebruik van verschillende modellen/theoriëen.
Deze helpen om het onderwerp op een andere manier te benaderen.
Hierdoor kom je eerder uit je normale patroon van denken.
Denk hierbij o.a. aan RET, Voice Dialogue, Transactionele analyse, Geweldloze Communicatie (Rosenberg), NLP, Kernreflectie (Korthagen).

Er is aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden en om deze samen te oefenen (bijv. communicatie bij conflictcoaching).
Tussentijds vindt er een evaluatie plaats (waar staan we, hoe gaan we door) en tevens na afloop van het traject.


Testimonials:

“Ik ben docent op een middelbare school. Ik voelde allerlei belemmeringen in de samenwerking met mijn collega’s. Charine heeft me geholpen om mij ervan bewust te maken dat mijn denkgewoontes die belemmeringen veroorzaakten. Ik heb uitgebreid kunnen vertellen over mijn werksituatie, en heb het als heel fijn ervaren dat Charine goed luistert, en precies de juiste vragen stelt. Het is, door de gesprekken met Charine en de oefeningen die ik met haar gedaan heb, voor mij duidelijk geworden dat het mogelijk is om denkgewoontes te doorbreken. Ik ben nu beter in staat om situaties te relativeren. Ik kan met meer zelfvertrouwen voor mijn mening opkomen. Ik heb geleerd om meer oog te hebben voor wat mijn collega’s drijft. Mijn collega’s zien dat ik veranderd ben in mijn manier van communiceren. Ze vinden dat ik mezelf toegankelijker opstel, en dat ik meer zelfvertrouwen uitstraal. De coaching van Charine heeft er voor gezorgd dat ik me weer prettig voel op mijn werk.”

“Ik heb veel gehad aan de coaching. De belangrijkste bijdrage was: anders leren denken. Het traject was een proces van zoeken. Charine voelde goed aan waar de openingen en de mogelijkheden lagen. Ook de diverse werkvormen hebben aan de ontwikkeling bijgedragen. Ik heb Charine ervaren als een betrokken persoon die met aandacht luistert en doorvraagt. Ze geeft feedback en laat mij reflecteren op situaties. Hierdoor kreeg ik meer inzicht hoe verder te gaan.”

“Mijn coachingstraject met Charine was van begin af aan boven verwachting. We keken samen naar wat er aan de hand was, maar ik was vooral zelf verantwoordelijk voor mijn eigen ontwikkeling. Ze ondersteunde met zoeken naar alternatief gedrag, hoe ik een ongewenste situatie zou kunnen aanpakken. Daarbij gaf zij oefeningen, opdrachten en informatie, waardoor ik mij beter voelde en beter functioneerde. Charine neemt tijd om mij goed te begrijpen. Elke sessie gaf ze precies wat ik op dat moment nodig had. Bij elke stap voelde ik me beter. Ik heb heel veel geleerd over mijzelf, ik heb nu veel meer gereedschappen om verder te gaan en ik heb meer moed om problemen aan te pakken. Stabiliteit en harmonie zijn in het kort de twee eigenschapen die in mijn leven zijn toegevoegd. Bedankt Charine!”


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • (Ortho)pedagogische opleiding.
  • Nobco-erkende coachopleiding en mediationopleiding bij de Lime Tree.
  • SchoolvoorCoaching verdiepingstraining.
  • MfN-registermediator.
  • Trainingen o.a.: NLP, Gordon, Transactionele Anaslyse, Geweldloze communicatie (Rosenberg), Intercultureel bemiddelen, Conflictcoaching.
Maak hier een afspraak