Zoek een intervisiebegeleider

Coach Wilma

Even voorstellen:  Ik ben intervisiebegeleider Wilma, geb. in 1969.

Eigenschappen: Integer, resultaatgericht, betrokken, ontwikkelingsgericht, empathisch, luisteren met aandacht .

Onderwijservaring: ruime ervaring als (docenten)coach en begeleider van managementfunctionarissen in het onderwijs, tevens bestuurservaring in het onderwijs. Daarnaast verzorg ik de training ‘Intervisiebegeleider in het onderwijs’

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten als ook personen in leidinggevende functies in het onderwijs

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling, conflicthantering, hoogsensitiviteit.

“Ontwikkelingsgerichte begeleiding: werken aan je doel en tegelijk trouw blijven aan jezelf!” 


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Communicatie
 • Ontwikkeling talenten
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Timemanagement
 • Balans werk-privé
 • Sociale omgang met anderen
 • Omgaan met/ voorkomen van conflicten
 • (Dreigende) burn-out
 • Loopbaanbegeleiding
 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?…
 • Omgaan met hoog- en meerbegaafdheid
 • Omgaan met hooggevoeligheid (HSP)
 • (Christelijke) identiteits-gerelateerde vraagstukken
 • Grenzen aangeven
 • Keuzes maken
 • Omgaan met specifieke werksituaties


Werkwijze:

Als intervisor werk ik op een gestructureerde manier als coachende procesbegeleider van een intervisiegroep. Ik heb ervaring in het werken met verschillende intervisiemethodieken aansluitend bij de groep. Eén van de deelnemers brengt een persoonlijke leervraag in of een werksituatie. Alle deelnemers in de groep nemen actief deel door elkaar te bevragen en feedback te geven onder begeleiding van de intervisor volgens een gestructureerde methode. Aan het einde van de intervisiebijeenkomst wordt de opbrengst voor zowel de inbrenger als de overige deelnemers in de groep benoemd; een stap voorwaarts in zowel het persoonlijk als het collegiaal ontwikkelingsproces!


Testimonials:

“Deze intervisor is een sterk coachende procesbegeleider zodat we als groep kunnen focussen op de inhoud en ontwikkeling”

“Sterkin het scheppen van een veilige, vertrouwde sfeer binnen een intervisiegroep”

“Een betrokken en ontwikkelingsgerichte coach: een gebalanceerde combinatie van verstand en gevoel”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Post-HBO Coaching – Erkend Coach! bij St!R
 • Post-HBO Mediation – MfN Registermediator
 • WO Bedrijfskunde
 • HEAO CE-IM

 

 
Maak hier een afspraak

Even voorstellen: Ik ben Marlies, intervisor en 57 jaar.
voor :
– begeleidde intervisie
– intervisie groep starten

Eigenschappen: Praktisch, betrokken, intuïtief en met humor

Onderwijservaring: 15 jaar BO, VO, MBO, HBO, post HBO

Doelgroep: Van beginnende tot (zeer) ervaren docenten, mentoren, interne begeleiders, team en schoolleiders.

Specialisaties: persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, samenwerking

 “Intervisie geeft onderling een vertrouwensband en is daarom zo waardevol!”

Intervisie:

In intervisie deel je werkervaringen met elkaar. Ik help om intervisie bijeenkomst te structureren zodat je werkelijk de tijd hebt om te verdiepen. Alle deelnemers hebben volop de gelegenheid voor hun inbrengen meedenken met de anderen omdat de leiding en tijdbewaking bij mij ligt. Natuurlijk houd ik rekening met de wensen van de deelnemers in de groep.


Werkwijze:

Het aantal keer is afhankelijk van de deelnemers en de eventuele registratie eisen.
We starten met een rondje, belangrijke mededelingen.
Inventariseren van de cases.
Wat is er gedaan met de voornemens van de vorige keer.
Ik heb een serie methodieken waar we de werkinbrengen kunnen bespreken zodat er afwisseling blijft.
Ieder formuleert een voornemen om tussentijds aan te werken.

Na een aantal keren en gemaakt afspraken over de werkwijze kan de intervisie groep besluiten om de intervisor te bezuinigingen en zelf de organisatie voor zijn/ haar rekening te nemen.


Testimonials:

“De rustige, respectvolle en doortastende manier van werken werd door de opdrachtgever en mij zeer gewaardeerd.”

“Dit coaching traject heeft een goede uitwerking gehad voor het functioneren op werkgebied, maar zeker ook op persoonlijk vlak.”

“Zij keek naar wie ik was, luisterde naar wat ik nodig had en hielp me in m’n eigen tempo mijn eigen beslissingen te nemen.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Post HBO Management en Organisatiekunde
 • Post HBO Supervisie en Begeleidingskunde
 • Post HBO Senior Professional organizer
Maak hier een afspraak

Coach mieke

Even voorstellen: Ik ben Mieke, intervisor en 58 jaar oud.

Eigenschappen: Betrokken, transparant, ontwikkelingsgericht, reflectief.

Onderwijservaring: 35  jaar onderwijservaring o.a. als docente Frans in het VO en als medewerker van een centrum voor nascholing van docenten in het VO en MBO.

Doelgroep: Van beginnende tot (zeer) ervaren docenten, mentoren, interne begeleiders, team en schoolleiders.

Specialisaties: Visie ontwikkeling, samenwerking, differentiatie, diversiteit.

 “Op constructieve wijze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren is een vorm van professionaliseren”

 

Intervisie is een goed middel om:

– de ‘eilandensfeer’ te doorbreken
– de professionaliteit te versterken
– de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
– contacten, uitwisseling en openheid tussen de collega’s te optimaliseren
– een gedeelde, gemeenschappelijke visie te ontwikkelen
– een gezamenlijke ontwikkeling in te gang te zetten
– vorm te geven aan onderwijsvernieuwing


Werkwijze:

In samenspraak met de intervisie groep wordt de manier van werken, het aantal, de duur en frequentie van de bijeenkomsten vastgesteld. Als intervisor zorg ik voor passende werkvormen om  de ingebrachte ervaringen, twijfels en dilemma’s uit het werk met elkaar op constructieve wijze te kunnen bespreken en begeleid ik het proces. Ik werk ernaar toe dat de groep na een aantal begeleide bijeenkomsten zelfstandig verder kan.


Testimonials:
Op aanvraag.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Master Begeleidingskunde (Transfergroep Rotterdam)
 • Post HBO opleiding ‘Supervisor in het Onderwijs’ (Hogeschool van Amsterdam)
 • Trainersopleiding Collegiale Intervisie (Hogeschool Holland, Diemen)
 • Opleiding tot Register Coach (Landelijke Vereniging voor  Supervisoren en Coaches)
 • Methodisch didactische scholing tot leersupervisor (De Haagse Hogeschool)
 • Diverse masterclasses en trainingen op het gebied van
  TGI, NLP, TA, Voice Dialogue, Video Interactie Begeleiding
 • Onderwijsbevoegdheid als docente Frans (Nutsseminarium-Universiteit van Amsterdam)
Maak hier een afspraak

Rijer jan

Even voorstellen: Ik ben (leer)supervisor, (beeld)coach en intervisor Reijer Jan, 47  jaar..

Eigenschappen: Open, Eerlijk en Oplossingsgericht.

Onderwijservaring: + 15 Jaar, MBO en HBO + 9 jaar docentcoach

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.

Specialisaties: Klassenmanagement, persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling, supervisie en intervisie en SVIB

‘Je hoeft niet aardig te doen, om aardig gevonden te worden. Als je dit eenmaal door hebt, wordt het veel makkelijker om duidelijk en consequent voor de klas te staan.’


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Klassenmanagement, samenwerkingsproblematiek, communicatieve vaardigheden, activerend werken, oplossingsgericht werken.


Werkwijze:

Dit is afhankelijk van de gekozen werkvorm. Als SVIB-er kom ik langs voor een intakegesprek en wordt er een leervraag geformuleerd, waarna, aan de hand van deze leervraag, gefilmd wordt in de les. Deze beelden worden gemonteerd en geselecteerd voor een nagesprek, waarin we aan de hand van een micro-analyse, samen op zoek gaan naar sterk gedrag binnen de leervraag, om dit in de praktijk te kunnen uitbreiden. Het traject beslaat een intakegesprek, 3 maal filmen en 3 nagesprekken.

Bij supervisie gaan we aan de slag met zelfgekozen leerdoelen, in individuele setting, of in een groep van maximaal 3 supervisanten. Als leraar neem je naast je vakkennis ook je persoonlijkheid en socialisatie mee in het lokaal en dat kan soms leiden tot ingewikkelde of ongewenste situaties. Elke supervisant heeft een inbreng uit de praktijk, op papier, of op beeld, gekoppeld aan de leerdoelen met een duidelijke leervraag. Methodisch werken we aan de bewustwording van de patronen die zich voordoen en op welke wijze deze eventueel veranderd zouden kunnen worden. Het traject beslaat 10 – 15 bijeenkomsten van minimaal 1 uur bij individueel, tot 2,5 uur in een groep. Na beëindiging van de supervisie ontvang je een LVSC-certificaat.

Begeleide intervisie is een methodische werkvorm voor groepen van 4 tot 8 personen, waarin je met gelijke collega’s in een sessie van anderhalf tot 2 uur aan de slag gaat met een gezamenlijk gekozen casus van één van de groepsleden. Begeleide intervisie kan thema-gecentreerd, maar ook met vrije inbreng.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • CALO Windesheim, docent bewegingsonderwijs 1e graad (1991)
 • VO supervisie & Coaching (2006)
 • Methodisch Coachen op Didactische vaardigheden (2007)
 • Methodisch Didactische Scholing tot Leersupervisor (2011)
 • Master SEN – SVIB (nog in opleiding, geplande afronding 2016)
 • Registratie LVSC  S12129H
 • Registratie LVSC  LS1291

 

Maak hier een afspraak

Coach Marga


Even voorstellen:
 Ik ben intervisiebegeleider Marga.

Eigenschappen: Ontwikkelingsgericht, spiegelend, scherp, betrouwbaar.

Onderwijservaring: 15 jaar HBO

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.

Specialisatie:  Ervaringsgericht onderwijs, MBO en HBO

 

“We leren weinig van succes, maar veel van onze mislukkingen”        Arabisch gezegde


Bij mij kun je terecht met vragen zoals:

Begeleide intervisie vindt plaats in groepjes van 3 tot 6 deelnemers. Ieder kan daarin bij toerbeurt een lastige werksituatie inbrengen om te bespreken. Bij het bespreken staat voorop dat deelnemers elkaar bevragen zodat de inbrenger zo veel mogelijk zijn of haar eigen leerweg kan bewandelen en ook zelf tot inzichten of oplossingen kan komen.

Er zijn verschillende intervisiemethodieken die hier behulpzaam bij kunnen zijn.


Werkwijze:

In supervisie staat de vraag centraal welke lessen er voor jou zitten in de situaties waar je tegenaan loopt of waar je niet zo goed mee uit de voeten kunt. Je bent hier zelf leidend in. Jij bepaalt wat je leert. Mijn taak is te zorgen dat je leert en daarvoor een fijne, veilige en leerzame setting te bieden.


Testimonials:

“Marga gaf ons in het begin gelukkig veel sturing. We hadden nog wel eens de neiging om snel met onze adviezen klaar te staan. Terwijl je in het onderwijs bijna altijd solistisch werkt. Dus is het goed om ook bij lastige situaties te kijken of je daar zelf uit kunt komen. Waarbij het wel superfijn is om daarbij ondersteuning te krijgen van het groepje”

“In een aantal intervisiemethodieken zit een zogenaamde “roddelfase”. In het begin vond ik dit heel onwennig. En spannend ook. Jij neemt zelf dan even geen deel aan het gesprek en de andere groepsdeelnemers bespreken met elkaar wat zij in jouw verhaal gezien, gehoord, geproefd hebben enz. In het begin werd ik daar wel eens opstandig van. Ik had steeds de neiging om wat er gezegd werd te willen verbeteren of aan te vullen. Marga stuurde dit dan bij. Langzaamaan heb ik meer geleerd om het gewoon maar te ondergaan en er uit te halen wat mij helpend of lerend leek voor mijzelf. En daar heb ik uiteindelijk veel aan gehad. Zoveel, dat de “roddelfase” nu eigenlijk mijn favoriete onderdeel van intervisie is geworden.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Post hbo Supervisie- en Begeleidingskunde
 • Gecertificeerd en registreerd supervisor binnen LVSC
 • Gecertificeerd coach binnen NOLOC
 • Gecertificeerd coach binnen Gcoach
 • Post hbo PDA (Pedagogisch Didactische Aantekening)
 • HBO Propedeuse HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
 • HBO AMA (Academie Mens en Arbeid)
Maak hier een afspraak

coach gorry

Even voorstellen:  Ik ben Gorry, werkzaam als intervisor, 10 jaar ervaring als  instellingsintervisor sinds 1999.

Eigenschappen: Ervaringsgericht, spiegelend, betrokken, resultaatgericht.

Onderwijservaring: 20 jaar ervaring als gastdocent in het MBO / HBO.  15 jaar ervaring als supervisor van leerkrachten in het speciaal onderwijs en docenten in het HBO.  10 jaar ervaring als opleidingscoördinator en stafmedewerker in de GGZ.  20 jaar ervaring als docent in Post HBO / VO opleiding.

Doelgroep: Zowel beginnende als (zeer) ervaren docenten

Specialisaties: Effectieve samenwerking, Socratische dialoog, diverse intervisie methodieken,  communicatie, methodiek en module ontwikkeling, groepsdynamiek,


” Leren door ervaren; door te doen wat werkt kom je van weerstand in de leerstand. Bewustwording van wie je bent, je eigen denken, voelen en handelen geeft je het vermogen van kwetsbaarheid een krachtige eigenschap te maken.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Samen en van elkaar leren. Hoe je in balans kunt blijven, hoe je grenzen kunt stellen en je kunt blijven ontwikkelen. Hoe je werk en privé kunt combineren en je veerkrachtig kunt omgaan met veranderingen. Omgaan met moeilijke mensen en lastige situaties. Inzicht in groepsdynamiek, teamontwikkeling en parallelprocessen. Ontwikkeling van leiderschap en groeien in nieuwe taken, rollen en functies. Omgaan met emoties, ingrijpende situaties, dreiging en geweld. Casuïstiekbespreking. Begeleide intervisie en teamontwikkeling. Begeleiding bij schrijven.


Werkwijze:

Vaststellen van leer en ontwikkelingsbehoefte, resultaatverwachting
Gebruik maken van ervaringsgerichte interventies, reflectie en werkinbreng
Concretiseren, doorvragen, luisteren, teruggeven, omkeren, spiegelen
Werken vanuit je eigen specialisme en tegenovergestelde invalshoek
Audio, video opnames beeldmateriaal gebruiken
Waar nuttig inzetten van creatieve en ervaringsgerichte werkvormen
Interactie dynamiek en parallelle processen helder krijgen
Startgesprek, midden- en eindevaluatie.
Indien opdrachtgever een belang heeft starten we met een driegesprek en een terugkoppeling ter afsluiting.


Testimonials: 

“Gorry is een gedreven professional op het gebied van supervisie, coaching en intervisie. Zij heeft onze supervisoren niet alleen inhoudelijke input gegeven, maar ook hun eigen tools laten zien en weerstanden en tools gegeven om het in de organisatie neer te zetten.

gedurende het proces was er veel goede informatie en werden leuke en inspirerende werkvormen gebruikt die het zelfsturende proces op gang brachten ”

“Gorry has been an senior-expert for our Bachelorprogramme Arts Therapies at Zuyd University (Netherlands). She has given many important contributions to our policy & programme.

We have experienced that Gorry has a very large network and a broad expertise in the fields of mental health; labour-related policy; teamdevelopment & higher education. Special is that she has a body of knowledge & skills on several levels (macro- meso-micro).

Gorry has a warm personality and works concrete with an open mind. ”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Loopbaancoaching Alba Academie Veldhoven
 • Systemische opstellingen Graumans Tilburg
 • Hartcoherentie en emotieregulatie – Kees Blase
 • E-coaching – NOBCO
 • Masters Inter Personal Cecklist – Leary Academy
 • Register Coach LVSC
 • Coaching with the brain in mind – Rino-Noord
 • Methodisch didactische scholing tot leersupervisor – Pro Education Amsterdam
 • Post Academische Leergang Supervisiekunde – PAO-GITP Leiden
 • Effectief communiceren bij organisatie veranderingen – PAO-GITP Leiden
 • Veranderkunde – Schouten en Nelissen
 • Post traumatische Stress – NVVvDS & PAO-Geneeskunde
 • VO-Bewegingsexpressietherapie – Fontys – Tilburg
 • Klachtenbehandeling – Bezemer
 • HBO Docent-Drama – HBO voor de Kunsten Amsterdam
 • Psychodrama – Wiegant
 • HBO-Inrichtingswerk – Fontys Eindhoven
Maak hier een afspraak

coach Marijke

Even voorstellen:  Ik ben intervisiebegeleider Marijke, 59 jaar..

Eigenschappen: Betrokken, sensitief, analytisch & intuïtief, creatief, gestructureerd en methodisch.

Onderwijservaring: 30 jaar trainer, coach en procesbegeleider (waaronder veel intervisiegroepen begeleidt) in het onderwijs (PO, VO, MBO); Human Dynamics-facilitator en -coach, tevens loopbaancoach

Doelgroep: Leerkrachten/ docenten/ interne begeleiders/ leidinggevenden die meer zicht willen krijgen op hun persoonlijke kwaliteiten en zich willen ontwikkelen als mens en in hun vak.

Specialisaties: Talentontwikkeling, professionele ontwikkeling, samenwerking, communicatie, vitaliteit, grenzen stellen.
“Met logica kom je van A naar B, met verbeeldingskracht kom je overal”  (Einstein)


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • het opzetten en begeleiden van een intervisiegroep
 • leren zelf intervisie te doen
 • diverse methodieken voor intervisie
 • inhouden van de intervisie kunnen variëren of aan een thema gekoppeld zijn


Werkwijze:

Intakebijeenkomst , 5 tot 7 bijeenkomsten.

Testimonials:

Binnen diverse organisaties heb ik intervisiegroepen begeleidt en opgezet: leerkrachten op scholen, leidinggevenden in het onderwijs, adviseurs/ begeleiders onderwijsbegeleidingsdienst, vrijwilligers bij Talentcoach Den Haag.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Onderwijskunde vanuit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, bijvak Organisatiekunde
 • Diverse trainers-en coachmodulen bij de landelijke pedagogische centra (APS, CPS en KPC-groep) waaronder het begeleiden van intervisiegroepen
 • Loopbaan-en mobiliteitsadviseur Adriaan Hoogendijk  (nu bij Vista Nova)
 • Human Dynamics facilitator-en coach (inzicht in en omgaan met diepgaande verschillen tussen mensen/ kinderen)
 • School voor Imaginatie Amsterdam
 • Certificering vitaliteitscan via CapsicumCo
 • Certificering STAP-dialoog (samenwerken leuker en effectiever maken)
 • Kunstacademie Leiden (ruimtelijk werk)
Maak hier een afspraak

coach Stephanie

Even voorstellen: Mijn naam is Stephanie, intervisor, 49 jaar.

Eigenschappen: Bewaak veiligheid en structuur, verbindend, verdiepend, resultaatgericht.

Onderwijservaring: 10 jaar als docent, SLBer en begeleider van (zorg)studenten met specifieke leerbehoeften en psychosociale problematieken. Tevens begeleid ik docenten en SLBers in hun professionalisering via coaching, trainingen en intervisie.

Doelgroep: MBO en HBO-Docenten, Studieloopbaan begeleiders, schoolcounselors.

Intervisievragen: Over je rol en functioneren als professional binnen het onderwijs.


“De kracht van je kwetsbaar durven opstellen!”


Werkwijze:

Ik werk met verschillende intervisiemethodes, afhankelijk van de doelstelling en voorkeur van de intervisiegroep.


Testimonials:

Ingrid, 42 jaar:
“Ik heb vaak last van hoge werkdruk. Stephanie heeft mij ondersteund in mijn proces door goed te luisteren, mee te denken en treffende vragen te stellen. Ik leerde hierdoor anders naar mijn baan te kijken en hoe ik mij met de verschillende factoren verhoud. Door bewust te worden van mijn sterke punten, valkuilen en belemmerende gedachten leerde ik een andere ‘mindset’ te ontwikkelen. Mijn werkplezier en energie namen weer toe en de samenwerking met mijn collega’s werd effectiever.”

Guido, 56 jaar:
“Na 26 jaar onderwijs, had ik last van routine en was op zoek naar nieuwe motivaties om mijn werk weer leuker te maken. De coaching van Stephanie is zowel praktisch als verdiepend; na het samen onderzoeken van mijn ‘vastlopers’, hielp zij mij een concreet actieplan te maken waarmee ik de volgende werkdag mee aan de slag kon. Door het ervaren dat ik een verschil kon maken, kwam ik weer in mijn kracht. Ik nam weer initiatieven die bijdragen aan mijn werkplezier.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Post HBO Master Coach en Counselor aan het Europees Instituut te Driebergen
 • Verdieping in Boeddhistische psychologie en Mindfulness
 • Pedagogische en Didactische Vaardigheden aan de Hogeschool Leiden
 • Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (HBO)
 • Doorlopend: Ik werk aan mijn persoonlijke ontwikkeling d.m.v. diverse bijscholingen
Maak hier een afspraak

Coach Aafke

Even voorstellen: Ik ben  Aafke, 59  jaar, intervisor, coach en trainer

Eigenschappen: Resultaatgericht, nuchter, eerlijk, geduldig.

Onderwijservaring: Ongeveer 25 jaar onderwijservaring in VO, MBO en HBO, 15 jaar diverse doelgroepen gecoacht.

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten, teamleiders, afdelingsmanagers.

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, teamsamenwerking en functioneren binnen een team, conflictbemiddeling, procesbegeleiding, communicatieve vaardigheden, groeien in reflectievermogen.


‘De wereld is niet maakbaar, maar je vergroot de invloed op jezelf en je omgeving wanneer het je lukt eigen gedrag effectiever in te zetten.  Ik kan je daarvoor wat gereedschap aanreiken op het gebied van inzicht, kennis en vaardigheden.’


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Intervisie: ik geef zowel een korte training om de methodiek aan te leren als begeleide intervisie. Bij intervisie kan het bijvoorbeeld gaan over situaties die te maken hebben met:
 • Rolneming in een veranderende organisatie.
 • Omgaan met bezuinigingen
 • “Ergens” vast lopen binnen de werksituatie en er zelf even niet uit komen.
 • Loopbaanvragen
 • Arbeids- en/of samenwerkingsconflicten
 • Balans werk/privé
 • Het voorkomen van een burn-out


Werkwijze:

Via het afsprakenformulier kunt u uw gegevens invullen. Ik bel u dan terug voor het geven van informatie of het maken van een afspraak. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het structureel implementeren van intervisie binnen uw organisatie, is het eventueel mogelijk een “face to face” afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend en informatief gesprek.

Een training intervisie bestaat uit twee of drie dagdelen, afhankelijk van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Een belangrijk onderdeel van de training is “De kunst van het vragen stellen”. Het doel is na afloop van de training zelfstandig met de eigen groep een intervisiesessie te kunnen uitvoeren, op basis van één of meerdere methodieken.

Bij begeleide intervisie wordt in de eerste bijeenkomst reeds gestart met een intervisiesessie. In de praktijk blijkt dat aandacht voor het verbeteren van intervisievaardigheden vrijwel altijd aan de orde is.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor  mengvormen, afhankelijk van uw organisatie.


Testimonials:

“Ik heb me voor het eerst echt veilig gevoeld tijdens een intervisie”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Maatschappelijk Werk
 • Tweedegraads docentbevoegdheid
 • Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Leergang Managementvaardigheden
 • Professional trainer communicatieve vaardigheden/personal coach en teamcoach: SPHBO-registratienr. 46736-39590
 • Mediator:  SPHBO-registratienr. 59876-61246. (Lid NMV en Platform Church Mediation)
Maak hier een afspraak

Coach Annemieke

Even voorstellen: Ik ben Annemieke, 50  jaar. Ik ben coach, supervisor, en ik geef ook intervisie.

Eigenschappen: Positief, Oplossingsgericht, Betrokken, Creatief, Analytisch.

Onderwijservaring: 10 jaar als trainer/adviseur in diverse onderwijssectoren, op het gebied van medezeggenschap, werkdruk, werkplezier en time management, teamcoaching en begeleiden van cultuurveranderingen in de school.

3 jaar als onderwijscoach en supervisor.


Doelgroep:
 Docenten , leidinggevenden en onderwijsondersteuners, docenten in opleiding

Specialisatie:  Leren van elkaar op de werkvloer, professionele leergemeenschappen, cultuur van Elke Dag Samen een Beetje Beter stimuleren, een lerende cultuur creëren.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Als je een intervisieleider zoekt
 • Als je zelf beter wilt worden in intervisie begeleiden.
 • Als je een trainer zoekt die jou of je collega’s kan opleiden tot intervisieleider.


Werkwijze:

Ik begeleid groepen met intervisie, en gebruik hierbij diverse intervisie methodes.

Ik leid ook werkmemers op om de intervisie met hun collega’s te kunnen begeleiden. Hierbij zorg ik voor een theoretische basis, en vooral de vaardigheden als gesprekleider aan te leren door zelf veel te oefenen en daarover te reflecteren.

Bij intervisie is het belangrijk om de intervisie stappen te volgen. Anders wordt het al snel een gewoon gesprek. Toch ontstaan er nu juist ook gesprekken “tussen de methode door”. Ik zie scherp het verschil tussen gewone en waardevolle gesprekken. Ik grijp in en breng intervisie deelnemers terug naar de stap in het proces, of ik laat een gesprek bewust doorlopen als dat een duidelijke leerwinst geeft. Tijdens, of na het proces, leg ik uit waarom ik deed wat ik deed. Soms doe ik dat al in het proces en geef deelnemers de keuze: strak de methode volgen, of dit gesprek vervolgen.

Ik ben toegankelijk, sluit makkelijk aan, en zorg voor een ontspannen sfeer.


Testimonials:

“  Mensen gaan anders denken, nadat ze met Annemieke hebben gewerkt (feed-back van een collega trainer/coach).”

“ Mijn gesprekken met Annemieke hebben me geholpen zicht te krijgen op de situatie in mijn werk en waarom ik mijzelf tegenhoud om de volgende stap in mijn loopbaan te maken. Ik heb daarna ook echt actie ondernomen”

“ Annemieke is rustig, en rustgevend ”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Ir Levensmiddelentechnologie (1991, Wageningen Universiteit
 • MA in Onderwijskunde  en ‘Life Long Learning’  (2003, MA in Education, Open University Milton Keynes)
 • Post HBO opleiding tot Coach en Supervisor (2013, CHE)
 • Registratie Coach LVSC LVSC RC 0323
 • Registratie Supervisor LVSC S12480
Maak hier een afspraak

Coach Daan

Even voorstellen: Ik ben intervisor Daan, 33 jaar.

Eigenschappen: Betrokken, provocatief, oplossingsgericht, stimulerend.

Onderwijservaring: 13 jaar docent Nederlands en drama, mentor, coach in het VO.

Doelgroep: Docenten (PO, VO, MBO, HBO) die willen ontwikkelen.

Specialisaties: Verbale communicatie (ook geschreven) en presentatievaardigheden, persoonlijke ontwikkeling.

“Ik ben ervan overtuigd dat het jezelf kunnen ontwikkelen een van de meest bijzondere eigenschappen van de mens is en ik help je graag dat realistisch en ontspannen te doen.”


In de intervisie die ik begeleid, draag ik zorg voor:

Een veilige leeromgeving; een structurerende methodiek; een strikte, maar persoonlijke benadering, concrete leeropbrengsten.


Werkwijze:

Na een kennismaking met de intervisiegroep, besluiten jullie gezamenlijk welke inbreng je van mij verwacht. Ik begeleid het proces, zodat jullie inhoudelijk optimaal kunnen leren van elkaar. We maken vooraf afspraken over het aantal zittingen en de frequentie ervan.


Testimonials: (indien van toepassing)

“Het contact met Daan heb ik als prettig en opbouwend ervaren. Ik heb de directheid, maar ook de humor gewaardeerd en dat sloot ook zeker aan bij mijn manier van communiceren en contact hebben. ”

“De sessies die me hier toe gebracht hebben waren aangenaam, ook al was de inhoud
soms zwaar beladen door de kritische vragen. Het was echter nooit onprettig of onaangenaam, maar des te groter was de confrontatie van de spiegel die ik voorgehouden kreeg. De aanpak was direct zonder zweverige opdrachten of dwaalsporen en dat is mij prima bevallen. De samenwerking met Daan is erg goed bevallen en ik denk niet dat ik zou zijn geweest waar ik nu ben of had bereikt wat ik nu heb bereikt met iemand anders.”

“De samenwerking met Daan helpt me om goed zicht te krijgen op de gebeurtenissen die ik inbreng en op de manier waarop ik tegen dingen aankijk, hoe ik reageer en me bewust te worden van wat onderliggend een rol speelt in mijn denken en functioneren. Het is goed dat Daan me confronteert met wat hij ziet en hoort. Dat helpt me om me echt bewust te worden van bepaalde zaken en zorgt ervoor dat het ook echt bij me binnenkomt.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Lerarenopleiding Nederlands
 • Post-HBO Coaching en Supervisie
 • Cursus Intervisor
 • Applicatiecursus coaching

  Maak hier een afspraak

coach marloes

Even voorstellen: Ik ben intervisor Marloes, 32 jaar.

Eigenschappen: Betrokken, oplossingsgericht, humor, creatief.

Onderwijservaring: Vanaf 2011 geef ik intervisie binnen het HBO.

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.


Specialisatie:
Creatieve werkvormen, de professional staat centraal, bekrachtigen van wat goed gaat, gebruik maken van de kracht van de groep..


Misschien moet je eerst jezelf tegenkomen voordat je het kunt zijn..’ Vanuit deze gedachte wil ik graag samen op pad! Ik ben een intervisor met veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren en heb zelf ervaren hoe mooi, maar ook intensief dit werk kan zijn. Ik maak tijdens de intervisie graag gebruik van de ideeën uit de groep. Ook maak ik graag gebruik van creatieve werkvormen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leervraag..


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik plezier in mijn werk houd?
 • HoeHoe blijf ik positief naar de kinderen / jongeren in mijn klas?
 • Hoe kan ik mijn talenten / kwaliteiten het beste inzetten naar de kinderen / jongeren én naar mijn collega’s?
 • Hoe komt het dat ik door situaties op mijn werk zo geraakt word als persoon?
 • Welke concrete stappen zou ik morgen kunnen zetten om het anders te gaan doen?
 • Hoe kunnen wij als team beter functioneren?
 • Hoe kan ik op een goede manier feedback geven aan mijn collega’s?
 • Wat kan ik leren van mijn collega’s?


Werkwijze:

De intervisie vindt plaats om de 2 à 3 weken. Als groep besluiten we welke werkinbreng wordt besproken. Volgens een ‘intervisiemodel’ doorlopen we een stappenplan waarbij alle leden van de intervisiegroep actief aan het werk zijn. Aan het einde van de bijeenkomst bespreken we welke leerwinst de intervisie voor de inbrenger én de overige intervisieleden heeft opgeleverd. Hiervan wordt een kort verslag geschreven om de opbrengst vast te houden.


Testimonials:

“Er was een mooie balans tussen diepgang en toch ook een deel ontspanning. We worden niet uren aan de praat gezet en uitgeknepen, maar we worden op een actieve manier aan het werk gezet waarin we regie leren nemen over ons eigen leerproces. Marloes creëert een veilige plek waarin ze vertrouwen geeft.”

“Ontzettend bedankt voor jouw hulp in dit (zware) jaar! Het heeft me heel erg geholpen om een plek te hebben waar ik mijn verhaal kwijt kon en waar ik erkenning voelde. Ook ben ik een paar belangrijke thema’s van mezelf gaan ontdekken en dit is leerwinst voor de rest van mijn leven. Ik wil je bedanken voor je openheid en respect naar ons toe. Vooral je betrokkenheid heeft mij geholpen om mij veilig te voelen. Je bent een warm en betrokken persoon, maar we konden ook erg lachen met elkaar. Ik vind dat je altijd met veel voorzichtigheid en respect met ons hebt gewerkt en ook in onze meest kwetsbare momenten wist jij heel goed hoe je ons moest begeleiden.

“Ik vind het fijn dat je benoemt wat goed gaat, dit beurt me altijd op. Je stelt goede open vragen waardoor een werkinbreng die ik vertel meer helder wordt. Je bent in staat om goede verdiepingsvragen te stellen die bij mijn gevoel komen.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)
 • Supervisie & Coaching (post HBO)
 • Geregistreerd supervisor bij het LVSC
 • Geregistreerd jeugdzorgwerker bij SKJ
Maak hier een afspraak

Coach Hennie

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Hennie. Ik woon in Overveen.

Eigenschappen: Inlevend, gestructureerd, doelgericht en zo nodig confronterend.

Onderwijservaring: Ik werk 30 jaar in verschillende vormen van onderwijs; educatie, vo, mbo en hbo.
Ik werk tevens 10 jaar als supervisor in het hbo bij de 2e graads docentenopleiding. En ik heb veel individuele docenten begeleid.

Doelgroep: Startende en ervaren docenten en medewerkers.

Specialisaties: Begeleiding (slb-er, mentor), timemanagement, klassenmanagement,  stressklachten en burn-out, persoonlijke effectiviteit, re-integratie na ziekte of verlies.

Mijn motto is “Neem de regie over je eigen leven en werk !”

Het vergroten van je zelfsturende vermogen verbetert de communicatie met jezelf en anderen. En zorgt ervoor dat je je kwaliteiten en competenties weer optimaal in kunt zetten en benutten.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Wat zijn mijn specifieke kwaliteiten en hoe zet ik die effectief in?
 • Hoe ga ik om met (lastige) leerlingen, studenten, collega’s en ouders?
 • Hoe kan ik mijn eigen grenzen bewaken en assertiever worden?
 • Hoe voorkom ik dat ik (weer) een burn-out krijg?
 • Hoe geef en ontvang ik feedback?
 • Wat is mijn rol als docent en hoe verhoud ik me tot mijn leerlingen of studenten


Werkwijze:

Het uitgangspunt is het gesprek waarin we kijken naar de gebeurtenis, het gedrag, het gevoel en de gedachtes. Maar ik werk ook graag met praktische opdrachten en creatieve middelen zoals tekenen. Zo worden diepere lagen (overtuigingen en gevoelens) aangesproken en kan een andere mindset op gang komen.


Testimonials:

“ Hennie heeft mij door veel vragen te stellen en goed te luisteren  aan het denken gezet over mijn methode van reflecteren. Daar is ze heel goed in. ”

“Mocht ik ooit in mijn leven nog eens supervisie nodig hebben dan hoop ik weer bij Hennie terecht te kunnen. Ze is heel betrokken en houdt toch professionele afstand. ”

“Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren en Hennie heeft mij in mijn waarde gelaten.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Geregistreerd supervisor bij LVSC sinds 2003
 • VO Supervisie en professioneel begeleiden (Pro Education 2003)
 • Teamcoaching (CNA 2005)
 • Maatwerk tot coach (LVSC 2008)
 • Analytisch tekentherapeut (Pedagogisch Centrum 1998)
 • 2egraads Lerarenopleiding (SOL 1979)

 

 
Maak hier een afspraak

Coach René

Even voorstellen: Ik ben intervisor, René, 51  jaar.

Eigenschappen: Vraaggericht, betrokken, inspirerend

Onderwijservaring: Ca. 8 jaar: HBO, Post HBO, Trainingen

Doelgroep: Docenten die zich met begeleiding van leerlingen met psychosociale problemen bezig houden

Specialisaties: Leerlingen die extra zorg vragen (scheiding, rouw, ouders met psychische problematiek)

Bij mij kun je bijvoorbeeld terecht met vragen als:

 • Hoe ga ik om met kinderen van gescheiden ouders (en hoe ga ik om met hun ouders!)
 • Tot hoever kan ik zelf begeleiden en waar moet ik verwijzen
 • Hoe kan ik betrokken zijn zonder me te veel verantwoordelijk te maken
 • Hoe krijg ik bij mijn collega-docenten meer aandacht voor leerlingen die extra zorg vragen


Werkwijze:

Voor intervisie staan de leer- of ontwikkelvragen van de intervisanten centraal. Mijn kracht ligt in het creëren van een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving om ieders vraag te onderzoeken. Daarbij zoek ik naar de verbinding die de professionele leervraag van ieder heeft met de persoon van de docent / leerlingbegeleider. Ik gebruik van verschillende werkvormen om deze te bewerken. Tevens bevorder ik in de groep dat intervisanten ook van elkaar leren.

Binnen enige vaste contouren voor intervisie heb ik geen strak omlijste werkwijze. Iedere intervisie ontwikkelt zich anders en wel zo dat deze het beste bij de deelnemers en hun leervragen past.


Testimonials: (indien van toepassing)

“René heeft een inspirerende werking op mensen”

“Door de verschillende werkvormen blijft de supervisie levendig”

“Door jouw vragen nodig je telkens weer uit om er op een andere manier naar te kijken”


Mijn opleidingen & certificeringen:

Opleidingen

 • HBO Maatschappelijk Werk
 • Voortgezette opleiding Jeugd, Gezin en Pleegzorg
 • Masterclass Contextuele Therapie
 • Supervisorenopleiding
 • WO Psychologie

Erkenning

 • Therapeut, supervisor en leertherapeut voor de Vereniging van Contextueel Werkers
 • Supervisor voor Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
Maak hier een afspraak

imageEven voorstellen: Ik ben coach Rita, 42 jaar.

Eigenschappen: stimulerend, emphatisch, begripvol, creatief

Onderwijservaring: + 15 Jaar, Basisonderwijs.
Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.
Specialisatie:  Intervisie mbt het doorvoeren van veranderingen, intervisie in het algemeen.

Sinds een aantal jaar begeleid ik groepen bij intervisie. Het is daarbij de bedoeling dat de groepen na ongeveer 6 intervisiebijeenkomsten zelfstandig verder kunnen. Ik zorg voor een veilige en gemoedelijke sfeer. Tijdens de bijeenkomsten bewaak ik het proces en geef tips over de manier van vraagstelling aan elkaar. Het is de bedoeling dat wel de inbrenger als de andere groepsleden actief bezig gaan en reflecteren op hun eigen ontwikkeling. We kunnen altijd iets van elkaar leren. Ik doe dit met veel plezier en hoop uw onderwijsorganisatie een dienst te kunnen doen.

Ik geef zowel intervisie binnen het onderwijs als in het bedrijfsleven

 Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Leergang coaching/school voor coaching
 • Diverse vakgerichte trainingen en opleidingen
 • Training tot intervisiebegeleider
Maak hier een afspraak

Coach Carla

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Carla, 58 jaar.

Eigenschappen: Betrouwbaar, open, resultaatgericht, betrokken en kritisch.

Onderwijservaring: 8 Jaar HBO docent en coach, 2 jaar coach BO

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten

Specialisaties: (dreigende) burnout, assertiviteit, communicatieve vaardigheiden


“Even stilstaan…..een hele vooruitgang


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Omgaan met ouders, fusieperikelen, veranderingen in het management, veranderingen in je docentenrol, omgaan met sociaal emotionele leerlingen. Vragen die zich voordoen op de werkvloer, maar ook vakinhoudelijke ‘technische’ kwesties of problemen die te maken hebben met je persoonlijk functioneren. Wanneer je efficiënt en effectief elkaars kennis en kunde wilt gebruiken dan is intervisie een krachtig instrument. Je kan bij mij terecht voor opzetten en begeleiden van intervisiegroepen.


Werkwijze:

Intervisie is een systematische zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Intervisie wordt vaak aangeboden in de gezondheidszorg en het onderwijs. De leden komen op basis van gelijkwaardigheid bij elkaar. In intervisiebijeenkomsten is ruimte om van elkaar te leren. In de eerste fase is het nodig dat iemand die vertrouwd is met intervisie de groep behulpzaam is.

Ik start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de opdrachtgever om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Voorafgaand aan de intervisie wordt een informatieve bijeenkomst gehouden. Daar geef ik informatie, leren de leden elkaar kennen, worden afspraken gemaakt en geef ik uitleg over vraagtechnieken. Daarna oefent de groep 2 tot 3 keer met de intervisor om de methodiek eigen te maken waarna gaat de groep zelfstandig de bijeenkomsten gaat invullen. Ik blijf op afstand beschikbaar voor vragen. Het is zinnig om het rendement van de intervisie met de intervisor te evalueren.

Mijn stijl is rustig en planmatig.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Kleuterleidster (akte A en B)
 • Sociale Academie (Vormingswerk)
 • Diverse certificaten omgaan met psychische/psychiatrische ziekten voor mantelzorgers
 • Supervisie en Coaching (geregisteerd supervisor)
 • NLP (practioner, master en trainersopleiding)

 
Maak hier een afspraak

coach DankaEven voorstellen:  Ik ben intervisor Danka, 69 jaar jong.

Eigenschappen: Inspirerend, betrokken, open, motiverend, kwaliteits- en resultaatgericht.
Onderwijservaring: + 15 Jaar als docentencoach.
Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.
Specialisatie: Praktijkmanagement, persoonlijke effectiviteit, communicatieve  vaardigheden, talentontwikkeling.


“Voor vrouwen en mannen die het waard zijn!”

Bij mij kun je terecht met vragen over:

● in verbinding zijn
● verliesverwerking
● rouw, ontslag, scheiding
● relatieproblemen
● communicatie
● zelfreflectie
● regie over het eigen leven hernemen
● creatieve oplossingen
● kwaliteitsgericht werken
● belemmerende overtuigingen

Werkwijze:Via het werken met tekentaal en mindmaps (Mandala & Numerologie) onderzoek van het probleem, oplossingsgericht werken en kwaliteit bieden. Meestal voldoet een serie van drie tot vijf sessies.


Mijn opleidingen & certificeringen:

● Pedagoog
● Tekentaaldocent
● Tekentherapeut
● CRBKO geregistreerd
● Creatief coach beeldend
● Bussinesscoach (Marijke Eggink)
● Bussiness Bootcamp ( Open Circles Academy)

Maak hier een afspraak

Coach Jeannette

Even voorstellen: Ik ben coach Jeannette, 50 jaar en sinds 2003 werkzaam als coach, (leer)supervisor, begeleidingskundige in het HBO-onderwijs.

Eigenschappen: Laagdrempelig, enthousiasmerend, lef & liefde!

Onderwijservaring: In 2003 ben ik gestart als docent/supervisor in het HBO en sindsdien heb ik mijn ervaring uitgebreid als docentencoach, intervisor, begeleidingskundige en leersupervisor. Momenteel werk ik ook als docent/begeleidingskundige op de huisartsenopleiding van de VU.

Doelgroep: Zowel beginnende als gevorderde docenten, vooral (potentiële) vernieuwers van onderwijs zitten bij mij goed.

Specialisaties: ‘Nieuwe’ leertheorie, onderwijsontwikkeling, begeleiding van ‘lastige leerlingen (evt met functiebeperking)’ spannings(emotie)regulatie. (ik heb een achtergrond en ervaring als therapeut in de GGZ)


‘je kunt je eraan ergeren, maar je kunt het ook niet doen!’…met andere woorden, je omgeving kun je moeilijk veranderen maar je eigen gedrag en omgang met die omgeving wel.


Bij mij kun je terecht met vragen over:

– Vastlopen in je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

– Omgaan met ingewikkelde groepen/groepsdynamiek in de klas

– Organiseren van uitdagende leeromgevingen

– Leren intervisie doen met collega’s


Werkwijze:

Ik vind het leuk om individuen, teams of organisaties te begeleiden bij stappen in de richting van de door hen gewenste verandering. Vanuit mijn 1e beroep (vaktherapeut) kan ik desgewenst non-verbale, ervaringsgerichte werkvormen gebruiken in de begeleiding, om zodoende oefensituaties ‘op maat’ te ensceneren. Mijn ervaring is dat mbv ‘doen’ in dit soort oefeningen, veel sneller, leuker en efficiënter gewerkt kan worden.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • LVSC registratie supervisor, leersupervisor, coach.
 • 2010; opleiding tot master begeleidingskundige
 • 2012; scholing in Acceptance Commitment Therapie
Maak hier een afspraak

Coach Yvonne

Even voorstellen: Ik ben intervisor Yvonne, 60  jaar.

Eigenschappen: Warm, inspirerend, liefdevol confronterend, kernachtig.

Onderwijservaring: 15 jaar als coach van docenten, supervisor en intervisor

Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten, directeuren en staffunctionarissen in het onderwijs.

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling, timemanagement, coachingsvaardigheden; leiderschap; verandermanagement

‘Vanuit verbinding anderen inspireren ’


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Veranderende rol van de docent; de docent meer als coach; creëren van levenslange leermentaliteit; kwaliteitszorg in het onderwijs; samenwerken; collegiaal overleg; leiderschap


Werkwijze:

Ik maak gebruik van diverse intervisiemethodieken; waaronder de incidentmethode en de 10 stappenmethode


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • 2011-2012: Coach-Inn – systemisch en energetisch werken
 • 2009-2011: School voor Zijnsoriëntatie -begeleidersopleiding
 • 2005-2009: Training Zijnsoriëntatie voor coaches
 • 2002-2005: Phoenix Opleidingen: Professionele Communicatie
 • 2002 School voor Coaching: Opleiding voor Mediator
 • 2000-2002 School voor Coaching: Opleiding coach
 • 1994-2000 Diverse trainersopleidingen
 • 1995-1999 Sociale Wetenschappen en Psychologie
 • 1991-993 Post-HBO Hoger Personeelsmanagement
 • 1977-1994 Diverse managementopleidingen en –trainingen.

  Certificeringen, licenties
 • Zijnsgeoriënteerde coach
 • Professionele Communicatie: NLP: systemisch werken: Trans-Actionele Analyse
 • NLP-trainingsvaardigheden

 

Maak hier een afspraak

Coach Cor

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Cor, 60 jaar.

Eigenschappen: Geïnteresseerd, onderzoekend, creatief meedenkend, positief, uitdagend

Onderwijservaring: 9 jaar ZMOK-onderwijs; 14 jaar VSO lichamelijk gehandicapten; 15 jaar intervisor/begeleidingskundige vanuit een eigen praktijk.
Doelgroep: Beginnende, ervaren, herintredende leerkrachten én leerkrachten die (willen) afbouwen.
Specialisaties: O.a. versterken van het inzicht in jezelf in relatie tot de ander of het andere; communicatieve vaardigheden; persoonlijke effectiviteit, begrenzen, interactie.


“Heb de moed om te veranderen wat veranderbaar is.
Vind de kracht te accepteren wat onveranderbaar is &
Ontwikkel de wijsheid het verschil tussen deze twee te ontdekken..”


Cor over intervisie:

De interactie onder gelijken, het gezamenlijk onderzoeken en de bereidheid van en aan elkaar te leren in een krachtige leeromgeving maakt intervisie tot een boeiend leerinstrument.

Socrates zei: “Gij en ik dienen te worden onderzocht”.


Werkwijze:

De werkwijze (methodiek) is heel erg afhankelijk van de samenstelling van de groep en voorkeuren van de intervisanten.

Bij voorkeur werk ik met groepen van maximaal 8 personen in een bijeenkomst van 2 uur.

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de inbreng (casus) staan 1 of 2 intervisanten centraal. De inbreng, kort en krachtig geformuleerd, wordt thuis voorbereid, per mail voorafgaand naar de intervisor gestuurd en tijdens de bijeenkomst met de overige intervisanten gedeeld.

Afspraak: Wat over anderen binnen de intervisiegroep besproken wordt blijft binnen de groep. Wat je over jezelf naar buiten brengt is aan jezelf.

Frequentie: bij voorkeur 1 x per maand of 1 x per zes weken.

Geregeld vinden korte (tussen-)tijdse evaluaties plaats.

Testimonials:

“Cor past methodes flexibel toe en daardoor ontstaan er geregeld verrassende wendingen in het proces”.

“Cor stelt dat veiligheid niet mag betekenen dat intervisanten elkaar in slaap wiegen. Elkaar respectvol aan durven spreken in een krachtige leeromgeving is veel interessanter en leerzamer. Goede feedback doet soms van ‘au’.

 

Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Pedagogische Academie
 • Akte Speciaal Onderwijs
 • VO opleiden trainen en deskundigheidsbevordering
 • VO supervisie en begeleiden
 • Master in Begeleidingskunde
 • Accreditatie MBTI 1 en 2
 • Accreditatie Insights Discovery
 • Masterclass tijdelijk begeleide intervisie

 

 
Maak hier een afspraak

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Anneke, 48 jaar.

Eigenschappen: Praktisch, Concreet, Persoonlijk en Professioneel.

Onderwijservaring: + 10 Jaar,  VO als docent en +15 jaar als intervisor.

Doelgroep: Leidinggevenden, + beginnende en ervaren docenten

Specialisatie: Onderwijs, Leidinggeven, Zorgdragen, omgaan met Groepen, met Ouders, Collega’s, Personeel

 

“ Anneke helpt je om op een prettige manier kwaliteit in je intervisie te brengen en die te waarborgen”


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Je functioneren als Leidinggevende, als Docent, Mentor, Teamleider of Zorgcoördinator.
 • Je contact met Leerlingen, de Klas, met Ouders, met Collega’s, met je Leidinggevenden of met je Personeel.
 • Hoe je Thuissituatie invloed heeft op je Werk en wat je daarmee kunt
 • Jouw Persoonlijke Professionele Ontwikkeling


Deskundigheidsbevordering: 

Voor deze professionele intervisie kun je punten aanvragen bij het Lerarenregister via registerleraar.nl .


Testimonials:

“Je leert hoe je verdieping in de intervisie brengt”

“Goede opbouw, maakt veel los”

“Leuke werkvormen, evenwichtig”

“Anneke weet de juiste toon aan te slaan”

“Je leert een band met je collega’s op te bouwen”

Mijn opleidingen & certificeringen:

In de loop van de jaren heb ik meerdere opleidingen gedaan in het begeleiden van mensen, persoonlijk en professioneel. Mijn basisopleiding is Franse taal- en letterkunde aan de RUU. Maar voor de klas leerde ik het pas echt wat er bij komt kijken als je docent bent. Vanuit deze basis en herkenning werk ik graag met Onderwijsprofessionals.

 • Supervisiekunde LVSC, GITP PAO, Amsterdam
 • Dialogisch werken, Leren over Leven, Utrecht
 • Contextuele Leerlingbegeleiding, Ortho Consult, Utrecht
 • Leidinggeven en systemisch werken, Phoenix, Utrecht

Supervisor VCW (S12002) en LVSC (S12976)
Contextueel werker VCW (T0906), ECP (ECP-NL-537)
Opleider en trainer,CRKBO

 
Maak hier een afspraak

Coach Eline

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Eline, geboren in 1958.

Eigenschappen: Ik ben open, empatisch, motiverend en realistisch.

Onderwijservaring: 32 Jaar BO,  4 jaar Hogeschool.
Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren leraren, docenten en directeurs.
Specialisatie: Deskundigheidsbevordering, klassenmanagement, persoonlijke effectiviteit, structuur.


“ Leren van binnen naar buiten.”


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Ieder mens beschikt over een grote hoeveelheid middelen, mogelijkheden of talenten. Het is de kunst om al deze middelen/ mogelijkheden te herkennen en te erkennen, aan te boren, in te zetten en toe te passen in de beroepstaak. Mijn methode is gericht op het vergroten van het leervermogen van professionals. Het gaat om leren van binnen naar buiten.


Werkwijze:

In het onderwijs heb ik gedurende 32 jaar veel ervaring opgedaan m.b.t. groepen en groepsdynamica. Ik houd van een goede en inspirerende omgeving, dat geeft plezier aan mijn werk. Ik kan me goed verplaatsen in anderen en kan goed luisteren. Dit draagt ertoe bij om de juiste hypothesen te vormen en hierop te interveniëren. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn eigen mening te laten zien. Organisatie, structuur en planning zijn belangrijke competenties die, naast hard werken en bieden van hulp, de basis vormen voor mijn werk.


Testimonials:

“Intervisie met Eline als intervisor bleek een mooie methode om ons team hechter te maken. We leerden elkaars kwaliteiten beter kennen en in te zetten.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • KLOS
 • Hoofdakte Kleuteronderwijs
 • Applicatiecursus Basisonderwijs
 • Vele cursussen en trainingen binnen het onderwijsgebied
 • Tweejarige Postacademische Leergang Supervisiekunde

 
Maak hier een afspraak

Coach Maria

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Maria, 57 jaar.

Eigenschappen: Zorgvuldig, integer, enthousiast, bemoedigend

Onderwijservaring: +25 jaar hogeschooldocent

Doelgroep: Docenten met minimaal enkele jaren ervaring

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, lastige interacties, positionering in de organisatie, onderwijsontwikkeling, gewenste omgangsvormen begrenzen, interactie.


‘Men moet niet steeds dezelfde fout maken, er is keus genoeg.’  Robert Lembke


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Didactische inventiviteit
Verbeteren van prestaties (professionele rijkdom vollediger benutten)
Weerbarstige groepsdynamica en teamdynamica
Motiverende gespreksvoering en interventies
Versterken persoonlijke moed (bijv. doorbreken conflictvermijding)
Balans werk – privé


Werkwijze:

Als intervisiebegeleider bespreek ik de condities en stem ik af op de specifieke verwachtingen en context. Met de betrokkenen worden diverse bruikbare intervisiewerkvormen uitgeprobeerd, die toegankelijk zijn om na ongeveer vier-vijf bijeenkomsten als zelfstandige intervisiegroep verder te gaan (indien gewenst). De laatste twee begeleide bijeenkomsten wordt in dit geval het (wisselende) gespreksleiderschap door de intervisiegroep zelf uitgevoerd en geef ik vooral tips en feedback, zodat de onderlinge wisselwerking zo effectief mogelijk aan ieders doel beantwoordt.

Testimonials:

“Ze doet haar achternaam eer aan, ze heeft veel bruikbare kennis in huis”

“Waardevol, scherp en inspirerend”

“Ik kreeg er gewoon zin in om het uitgezette nieuwe handelingsrepertoire in de werkelijkheid uit te proberen, wat nogal ongelofelijk was, want daarvoor hikte ik er juist ontzettend tegenaan deze situatie aan te pakken. Ik heb geleerd om effectiever en eerder in te grijpen.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • HBO-Jeugdwelzijnswerk (1975-1979)
 • Post HBO Groepswerk en eerstegraads lesbevoegdheid (1982-1984)
 • Supervisiekunde (1985-1986)
 • Geregistreerd LVSC sinds 2002
 • Advisering t.a.v. mens en organisatie (2003-2004)
 • Master of Human & Organizational Behavior. Afgestudeerd op onderzoek naar hoogopgeleide professionals die doorwerken tijdens een ingrijpende situatie (2009-2011)

 

 
Maak hier een afspraak

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Corry.

Eigenschappen: Goed intunen en aanvoelen van proces.  Open en flexibel, enthousiast, directieve benadering.

Onderwijservaring: 30 jaar en 15  jaar begeleide intervisie

Doelgroep: Beginnende docenten en therapeuten, ervaren therapeuten en docenten

Specialisatie:  Talentontwikkeling, stimuleren van leren, professionaliseren van beroep.

 

Bij mij kun je terecht met vragen over:

Participeren in intervisie, bevorderen van professionaliteit bij beginnende docenten, persoonlijke ontwikkeling.


Werkwijze:

Gebruik van diverse methodieken o.a. socratische methode, 10 stappenplan, oplossingsgericht werken. Gebruik van creatieve middelen. Feedback geven en ontvangen. Kritisch kijken naar eigen handelen. Humor


Testimonials: (indien van toepassing)

“Op de opleiding Psychomotorkindertherapie in Utrecht heb ik zowel van studenten als docenten lovende reacties ontvangen. Referenties op aanvraag.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Maatwerk tot Registercoach, registratie LVSC, RC 0345
 • Supervisor, registratie LVSC S10665H
 • Leersupervisor, registratie LVSC, LS 1274
 • Opleiding Bewegingsexpressietherapie 1982

 

Maak hier een afspraak

Coach Suse

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Suse, 55 jaar.

Eigenschappen: Reflecterend, creatief, motiverend, diversiteitsgericht

Onderwijservaring: 25 jr. ervaring als supervisor en groepstherapeut.
Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten.
Specialisatie: Communicatie, omgaan met diversiteit, aandachtgerichtheid.


“ Kijk eens vanuit een ander perspectief…”


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Samenwerking in teamverband, rollen in teams. Grenzen, eigen verantwoording, zelfsturing, compassie.


Werkwijze: 

Ervaringsgericht. Naast gesprek zijn er diverse werkvormen mogelijk.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Opleiding tot Leersupervisor, Pro Education
 • Coachopleiding, LVSC
 • Supervisorenopleiding, HvA
 • Mindfulness- en Compassietrainer, VvM
 • Somatic movement coach, ISMS
 • Beeldend therapeute, HU
 • Hypnotherapeute, ACHE

 
Maak hier een afspraak

Coach Sem

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Sem, 36 jaar.

Eigenschappen: Consciëntieus, betrokken, direct, wars van conventies.

Onderwijservaring: Ik heb 3 jaar ervaring als supervisor bij de Integrale Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Tevens supervisie verzorgt bij de opleiding SPH van de HVA.

Doelgroep: Docenten/ onderwijzers.

Specialisaties: Contact maken en contact houden/ persoonlijke- en identiteitsontwikkeling als docent/ grenzen stellen/ hanteren van structuur / omgaan met beperkingen.


Mogelijkheden met betrekking tot de intervisie:

Als intervisor kan ik net opgerichte intervisiegroepen binnen een aantal bijeenkomsten . Het aantal hangt af van de wensen en behoefte die er leeft binnen de groep.  Deze begeleiding is ook zeer geschikt voor groepen die al langer bestaan en die een frisse start willen maken. Om zo te kijken of het intervisieproces nog verder verdiept en/of verbreedt kan worden.

Tijdens deze begeleide start kan er besproken worden wat de groep belangrijk vindt voor de intervisie, welke afspraken men wil maken en welke structuur er wordt gehanteerd in de bijeenkomst. Hoe zorgt de groep ervoor dat dit intervisieproces doet waar het voor bedoeld is? Dat de bijeenkomst niet verzandt in een gezellig kletsen waarin  vooral om de hete brij wordt heen gedraaid.

Intervisie is bedoeld om systematisch te werken aan het leren.


Werkwijze:

Mijn begeleiding is gebaseerd op de Thema-gecentreerde-interactie (TGI). Deze methode is ontwikkeld door Ruth Cohn en het gaat binnen deze methodiek om de volgende kernbegrippen:

 • De mens is zowel autonoom als interdependent (afhankelijk).
 • Respect komt toe aan al wat leeft en groeit.
 • Ieder mens beschikt over eigen vrije ruimte binnen grenzen, die verruimd kunnen worden.
 • Je bent je eigen leider.
 • Storingen hebben voorrang.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Post-Hbo-opleiding Supervisor in het onderwijs
 • LVSC-gecertificeerd supervisor

 

 
Maak hier een afspraak