Op het moment dat wij jou als professional inhuren ben je het gezicht van deze organisatie. De organisatie is afhankelijk van inkomsten. Zonder kan de organisatie zijn diensten niet leveren. Om dit en de kwaliteit van onze organisatie te waarborgen dienen coaches zich te houden aan de volgende voorwaarden:

1 – Alles dient naar waarheid te zijn ingevuld.
2 – Houd u altijd aan de Nederlandse Wet en de ethische code van LOC
3 – Handel altijd in het belang van uw Cliënt.
4 – Reclame maken voor uw eigen praktijk is nadrukkelijk verboden (belangenverstrengeling)
5 – Link op op de homepage van uw eigen site op een goed zichtbare en logische plaats naar LOC:
www.coachingvoordocenten.com
6 – Tijdens het coachen dient gebruik te worden gemaakt van formulieren, coachcontracten en andere documenten van LOC
7 – Als u liever eigen materialen gebruikt moet u deze indienen voor toestemming van de LOC. U dient na toestemming een logo
van LOC toe te voegen

8 – LOC is voor het vrijgeven van alle coachmaterialen. LOC ziet dit als een win-win-concept. Daartoe:

8a – Materialen van LOC, zijn voor vrij gebruik, ook voor uw eigen praktijk.

8b – Materialen die u indient waar het logo van LOC op komt, zijn voor vrij gebruik, dus ook voor andere coaches.

9 – Het gebruik van drugs tijdens en/of buiten je werk is altijd verboden.

10 – Het gebruik van alcoholische dranken vlak voor of tijdens uw werk is verboden.
11 – Roken tijdens je werk en/of op de werkplek is verboden.
12 – Het is niet toegestaan vorm te geven aan seksueel gedrag, noch het koesteren van seksuele gedachten of gevoelens jegens uw cliënt.
13 – Ook buiten uw werk als Professional hebt u een voorbeeldfunctie, het wordt verwacht dat u zich daar naar gedraagt.
14 – We hebben het recht om alle gegevens te (laten) controleren, bewijzen op te vragen en navraag te doen.
15 – Visitatie en een interview behoren tot de mogelijkheden.
16 – We hebben het recht om een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen.
17 – Wij zijn uw opdrachtgever, u factureert aan LOC middels mail. De onderwijsinstelling/docent is opdrachtgever van de LOC. De LOC factureert aan de onderwijsinstelling/docent.

18 – Als je aangesloten bent bij De LOC, committeert u zich aan de Ethische Gedragscode, investeert u in de professionalisering van het coachvak en in die van uzelf.