TRAINING PROJECTMANAGEMENT

Het maatwerktraject “projectmanagement” brengt projectleiders in een paar weken tot een werkbaar en richtinggevend projectplan, een mijlpalenplanning en een verantwoordelijkhedenschema met besluitnemingen door de stuurgroep en accordering vanuit de opdrachtgevers.

Opleiding

Beschrijving

Welkom bij de module Projectmanagement. Waarschijnlijk ga je nu beginnen met een project of je bent net met een project gestart. Een project tot een goed einde brengen is een hele klus en dat geldt ook voor het inrichten van het project. Hiervoor heb je kennis nodig van projectmanagement en een simpel toepasbaar en toegankelijk instrumentarium. In deze module nemen we de basisbegrippen met je door, de wijze waarop je optimaal je eigen kracht in het project kan inzetten en hoe je bewust met de projectomgeving om kan gaan. Aan het einde van de module heb je met de opgedane inzichten een projectplan gemaakt en weet je als projectleider hoe je het project kan gaan leiden. Deze module neemt ongeveer 6 weken in beslag en vereist een gemiddelde inzet van +/- 2 uur per week, welke inzet wordt gecombineerd met de al lopende projectopdracht en projectproducten.

Uitgangspunt van deze training is dat de cursisten leren in hun eigen praktijk. Soms samen met collega’s, maar altijd op eigen tempo, uitgaande van de eigen situaties en opdrachten en met inzet van de persoonlijke sterktes. Deels digitaal ondersteund en deels in contact met een begeleider of coach.

 

 

 

Toelichting

Ruim 20 jaar ervaring in het lesgeven in projectmanagement (PM) en het uitvoeren van complexe projecten heeft geresulteerd in een maatwerk deskundigheidsbevordering Projectmanagement voor professionals in de zorg, welzijn en het onderwijs. Uitvoering van dit traject vindt o.a. plaats in de Master Social Work, in de HvA-Academie voor docenten, onderzoekers en stafmedewerkers, opleiding voor HRM-managers  en in maatwerktrajecten binnen hogescholen en welzijnsorganisaties.

De groeiende behoefte aan scholing op het gebied van Projectmanagementvaardigheden heeft deze zomer geleid tot het vormgeven aan een blended leeromgeving, waarin projectleiders met en van elkaar kunnen leren, terwijl ze van start gaan of al onderweg zijn met hun project. Deze leeromgeving bestaat uit een digitaal platform waarop instructie en opdrachten staan die voor de cursist geplaatst worden als invulling van het eigen project. Tevens is er telefonisch en via mail rechtstreeks contact met de begeleider. Afhankelijk van de urgentie en de beschikbare tijd worden regelmatige ontmoetingen georganiseerd.

Kostprijs

De opleidingen en trainingen van de DeDigitaleWerkSchool maken deel uit van het aanbod van Bliekendaal BV. Het opleidingsaanbod is geregistreerd door het CRKBO (https://www.crkbo.nl/Register/docenten) en daardoor vrijgesteld van btw-heffing. De kostprijs van de module Projectmanagement, inclusief een persoonlijke site en de diverse vormen van begeleiding, bedraagt € 975,- per deelnemer. Voor een groepsaanbod is maatwerk van toepassing en daarmee een aangepast tarief (op aanvraag).

Om u aan te melden of om meer informatie in te winnen over deze training kunt u mailen naar: info@bliekendaal.nl.

 

 

 

Aanmelding

De training Projectmanagement als onderdeel van DeDigitaleWerkSchool maakt deel uit van het aanbod van Bliekendaal BV.