TRAINING "INTERVISIEBEGELEIDER IN DE ZORG"

training intervisiebegeleider in de zorg

Intervisie is een waardevol instrument bij het samen professionaliseren. Uiteraard is het van belang dat de intervisie wordt geleid door een kundig intervisiebegeleider, die het proces op juisten en leerzame manier vorm weet te geven. Tijdens deze training leert u de fijne kneepjes van het vak van intervisiebegeleider. Deze intervisie-training is vergelijkbaar met de andere 2 intervisie-trainingen van LOC maar gericht op medewerkers uit de zorg.

Opleiding

TRAINING: INTERVISIEBEGELEIDER IN DE ZORG

Doelgroep

De training “intervisiebegeleider in de zorg” is bestemd voor deelnemers op hbo-niveau die opgeleid willen worden tot gecertificeerd intervisiebegeleider, om intern of extern intervisie te verzorgen binnen zorgorganisaties.

Programma/onderdelen

In de training intervisiebegeleider van LOC leert u:

– een volwaardig intervisietraject opzetten

– het uitvoeren van verschillende intervisiemethodieken

– het hanteren van (vraag)technieken om het gesprek te begeleiden/ sturen

– het verhelderen van de achterliggende intervisievraag

– voorwaarden hanteren bij het opzetten van een intervisietraject

– intervisie inbedden in het systeem ( do’s en don’ts)

– inspelen op verschillende niveaus van diepte

– veiligheid en vertrouwen te waarborgen

– inspelen op groepsdynamica en leiderschap

U richt zich hierbij op

  • de individuele ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de intervisiedeelnemer
  • het leren en samenwerken in groepsverband
  • het inrichten van een professionele leergemeenschap
  • de inbedding van permanente professionalisering in de organisatie

Studiemateriaal:

  • Praktijkboek intervisie, Monique Bellersen en Inez Kohlmann (deze dient de cursist zelf aan te schaffen)
  • Lesmateriaal van LOC

Data 2019

De training intervisiebegeleider in de zorg omvat 3 bijeenkomsten van 10.00 – 16.30, met steeds enkele weken hiertussen. Hierin gaan jij en jouw cursusgenoten ook daadwerkelijk oefenen met intervisie tijdens de training (en eventueel binnen eigen organisatie) aan de hand van de aangeboden methodieken en technieken. In het programma komen theorie en methoden aan bod, alsmede de integratie daarvan in uw optreden als intervisiebegeleider.

Utrecht: startdatum woensdag 30 oktober (de andere 2 data zullen een woensdag in november en december zijn, maar staan nog niet vast)

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u in staat uw deskundigheid als intervisiebegeleider in te zetten zowel binnen als buiten uw organisatie. U bent in staat het groepsproces zo vorm te geven dat er een positief en vertrouwelijk leerklimaat, alsmede een persoonlijk en professioneel leerresultaat ontstaat.

Certificering

Na het succesvol afronden van de training “intervisiebegeleider in de zorg” ontvangt u het LOC-certificaat.

Inschrijving:

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven.

Kosten:

De investering voor de opleiding “intervisiebegeleider in de zorg” bedragen € 995,-
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LOC via info@coachingvoordocenten.com
Of neem telefonisch contact op via 085 – 105 06 91