TRAINING DIFFERENTIEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS!

cursus klassenmanagement

Hoe kun je werken in de les op een manier waarbij je recht doet aan de verschillen tussen leerlingen om optimale leerresultaten te bereiken?
Na het volgen van de training differentiatie heb je genoeg tools, inzicht, knowhow, vaardigheden en oefening om hier direct invulling aan te kunnen geven binnen jouw les!

Opleiding

Beschrijving

TRAINING DIFFERENTIEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS!

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen verhoogt de betrokkenheid en het leerrendement.  Dit is mede waarom dit zo hoog staat om de lijst van de onderwijsinspectie.
Van docenten wordt verwacht dat zij in de les op een goede manier om kunnen gaan met de verschillen tussen leerlingen.
In het basisonderwijs is dat al heel gebruikelijk, maar hoe realiseer je dat in het voortgezet onderwijs, waarin docenten op een dag zo’n zeven uur lesgeven aan veel verschillende leerlingen?

Hoewel diffentieren een onderdeel van de opleiding is, verdiepen veel docenten zich pas verder in hun carriere echt op differentiëren.
Dit is het moment dat een leraar besluit echt een excellente leraar te willen worden.
Welke methodieken zijn er voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen of juist meer ondersteuning nodig hebben.
En hoe kun je dit vormgeven binnen en buiten de klas? Welke vormen van differentieren zijn er?

De training differentiëren geeft je de tools, inzicht, knowhow, vaardigheden en middelen om differentiatie direct toe te passen in de les.

 

VOOR WIE?

Training differentiëren in het voortgezet onderwijs! is geschikt voor bijscholing van onderwijsprofessionals: leraren in vo en mbo.

 

 

Werkwijze

Werkwijze training activerende werkvormen en samenwerkend leren

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld. Er wordt uitgegaan van  praktijksituaties van de docenten. In twee dagdelen bestuderen we de theorie op actieve wijze. We gaan vervolgens met de handreikingen vanuit de theorie aan de slag en kijken hoe jij dit zou kunnen toepassen in jouw beroepspraktijk. Na de training kun je direct het geleerde direct toepassen in de klas.

Onderwerpen die behandeld worden:

  • Aannames
  • Leergedrag en leerdoelen
  • Waarin differentieren
  • Principes differentieren
  • Structuur en opbouw van je les
  • Toepasbare opdrachten voor differentiatie
  • Activerende werkvormen en cooperatief leren.
  • Tips en handreikingen
  • Vragen en antwoorden

 

Middels de theorie, persoonlijke opdrachten, activerende werkvormen, overleg en discussie, gerelateerd aan de eigen praktijk, wordt deze training vormgegeven.

Op deze wijze kom goed onderlegd en voorbereid uit de cursus om het geleerde direct toe te kunnen passen.

 

 

 

Resultaat en Diploma

Resultaat training differentiëren in het voortgezet onderwijs:

De training differentiëren is bedoeld voor onderwijspersoneel die recht wil doen aan verschillen tussen leerlingen. Door aan te sluiten op het niveau, de werksnelheid en de leerstijl, elke leerling maximale kans geven op optimale leerresultaten.

Na deze training:

   Ben je thuis in de principes van differentiëren

    Kun je tenminste 10 vormen van differentiatie toepassen

√    Ben je thuis in de systematiek en structuur van differentiëren

√   Kun je het differentiatie toepassen in al je lessen.

√   Kun je recht doen aan leerverschillen tussen leerlingen in jouw les middels werkvormen.

√   Heb je geleerd leerlingen intensiever te betrekken bij de les.

√   Kun je intrinsieke motivatie van leerlingen verhogen door toepassing van differentiatie

√   Kun je leerresultaten van leerlingen beïnvloeden door het gebruik van diffentiatie.

 

Diploma

Bij aanwezigheid en actieve deelname ontvangt u na afloop van de training een bewijs van deelname van LOC.

 

 

 

Data en Aanmelding

Investeer in jezelf Cursus Differentiëren!

De kosten voor de opleiding zijn € 570,- 

Opbrengst: Inzicht hebben in en kunnen werken met differentiëren, ten bate van de betrokkenheid en het leerresultaat van leerlingen.
Cursustijden 9:00 t/m 16:00 (inclusief lunch)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LOC via info@coachingvoordocenten.com

Of neem telefonisch contact op via 085 – 105 06 91