POST HBO OPLEIDING “ONDERWIJSKUNDE EN BEGELEIDING”

Word de specialist op het gebied van onderwijs en de begeleiding van docenten. Deze opleiding gaat in op de belangrijkste deelaspecten van het lesgeven. Leer hoe je dit kunt analyseren, observeren en begeleiden.
Waaronder: leerstrategieën, klassenmanagement, differentiëren, activerende didactiek, etc.

Opleiding

Opleiding: Onderwijskunde en begeleiding  

Lesgeven is een complexe taak die kennis, kunde en diverse competenties vraagt. Om docenten goed te kunnen begeleiden is kennis van de onderwijskundige aspecten van het lesgeven vereist. Deze zijn essentieel bij het maken van een goede analyse. Minstens zo belangrijk is het bezitten van goede begeleidingsvaardigheden. Hierbij wordt vanuit lesbezoeken gewerkt van meta-analyse naar micro-analyse met behulp van observatietools, op de verschillende deelgebieden van het lesgeven.

Doelgroep

De opleiding “Onderwijskunde en begeleiding” van opleidingsinstituut LOC is bestemd voor leraren, leidinggevenden en pedagogisch opgeleiden in het PO, VO, MBO en HBO die opgeleid willen worden tot specialist op het gebied van onderwijs en begeleiding. Met als doel om collega’s in het onderwijs te coachen in hun onderwijskundige ontwikkeling. Uw collega-deelnemers zijn actief in het onderwijs als leraar, medewerker met begeleidende taken (IB’ers, AB’ ers of begeleiding van (beginnende) collega’s) of leidinggevenden.

Programma/onderdelen

In de post hbo opleiding “onderwijskunde en begeleiding” leert u:

–        een volwaardig begeleidingstraject opzetten voor collega’s
–        de theoretische achtergrond van diverse deelgebieden van het lesgeven
–        het uitvoeren van een lesbezoek, met observatiemodellen van verschillende deelgebieden
–        het bepalen  van de ontwikkeling en begeleidingsbehoefte van de docent
–        het vaststellen van de zone van naaste ontwikkeling van de docent
–        het bepalen en uitvoeren van verschillende begeleidingsmethodieken en technieken
–        inspelen op verschillende niveaus van diepte
–        veiligheid en vertrouwen te waarborgen
–        evidence based werken
–        begeleiding inbedden in een professionele organisatiestructuur

U richt zich hierbij op

  • de individuele ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de leraar
  • het leren en samenwerken in groepsverband
  • het inrichten van een professioneel begeleidingstraject
  • de inbedding van permanente professionalisering in de organisatie

Data 2017

De opleiding onderwijskunde en begeleiding omvat 10 bijeenkomsten van 14.00 – 21.00, met steeds enkele weken hiertussen. Hierin gaan jij en jouw cursusgenoten ook daadwerkelijk oefenen met de begeleiding tijdens de bijeenkomsten (en eventueel op school) aan de hand van de aangeboden methodieken en technieken. In het programma komen theorie en methoden uitvoerig aan bod, alsmede de integratie daarvan in uw optreden als professioneel begeleider.

Amsterdam: woensdag 18 oktober, 8 november, 6 december, 20 december, 14 januari, 14 februari, 21 maart, 11 april, 16 mei.

Utrecht: maandag 23 oktober, 6 november, 4 december, 18 december, 22 januari, 12 februari, 19 maart, 9 april, 14 mei.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat uw deskundigheid in te zetten, zowel binnen als buiten uw organisatie bij het vormgeven van onderwijsbegeleiding. U bent in staat het proces zo vorm te geven dat er een positief en vertrouwelijk leerklimaat, alsmede een persoonlijk, professioneel en concreet leerresultaat ontstaat.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding “Onderwijskunde en begeleiding” van LOC ontvangt u het LOC-certificaat en wordt u opgenomen in het onderwijsbegeleidingsregister van LOC.

Aansluiting LOC

Opleidingsinstituut LOC is met het netwerk LOC overeengekomen dat leraren die de opleiding “Onderwijskunde en begeleiding” hebben gevolgd en extern aan de slag willen, zich kunnen aanmelden voor het netwerk van professionele onderwijsbegeleiders. De onderwijsbegeleider ontvangt hierbij een profiel op de site, waarmee zij zich naar buiten kan profileren en onder de vlag van LOC begeleidingstrajecten kan verzorgen.

Inschrijving

Klik op de startdatum naar keuze om je in te schrijven.

cursusdata locaties claim nu je plaats
Woe 18-10 Ma 23-10 AMSTERDAM UTRECHT reserveer! reserveer!

Kosten:

De kosten voor de post hbo opleiding “onderwijskunde en begeleiding” bedragen nu tijdelijk geen € 3950,- maar € 3250,-  Dit is een korting van 700 euro.* (Lesmateriaal inbegrepen)
( * Deze actie loopt t/m 27 juni 2017)

Vraag nu de brochure aan >>

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LOC via info@coachingvoordocenten.com
Of neem telefonisch contact op via 085 – 105 06 91