OPLEIDING SUPERVISOR

opleiding schoolcoach

Supervisie is een waardevol instrument bij de professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide supervisie begeleider een voorwaarde! LOC biedt u de mogelijkheid om binnen een jaar te ontwikkelen tot een gecertificeerd supervisior.

Opleiding

POST-HBO opleiding “Supervisie begeleider”

Doelgroep opleiding tot Supervisor

TEST De POST-HBO opleiding “Supervisor” richt zich op onderwijsprofessionals zoals leraren, leidinggevenden, en pedagogisch geschoolden werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Deze opleiding is ontworpen om deelnemers te vormen tot gecertificeerde Supervisors, bekwaam in het intern of extern ondersteunen van onderwijspersoneel. Deelnemers aan deze opleiding zijn vaak actief binnen het onderwijsveld, in rollen variërend van docenten en ondersteunend personeel met begeleidende verantwoordelijkheden (zoals intern begeleiders, ambulant begeleiders, of zij die nieuwkomers ondersteunen) tot aan leidinggevende posities.
Programma/onderdelen

Programma/onderdelen

De POST-HBO opleiding “Supervisor” leert u de kennis en vaardigheden om:

 • Een uitgebreid supervisietraject te ontwikkelen voor collega’s binnen het onderwijs.
 • Diverse supervisiemethoden toe te passen in de praktijk.
 • Effectieve supervisietechnieken te hanteren voor optimale begeleiding.
 • De supervisievraag duidelijk te krijgen en te verfijnen.
 • Een gedetailleerd supervisieplan op te stellen.
 • Voorbereidende, tussentijdse, en evaluatiegesprekken effectief te voeren.
 • Een supervisieovereenkomst te creëren die de kaders van het traject vastlegt.
 • De supervisie te koppelen aan de competentieprofielen van onderwijzend personeel.
 • Te superviseren op verschillende diepteniveaus, afhankelijk van de behoefte.
 • Observaties in de klas (supervisie on the job) effectief in te zetten.
 • Supervisie tastbaar en inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen.
 • Een veilige en vertrouwelijke omgeving te waarborgen gedurende het supervisieproces.

U richt zich hierbij op:

 • Het ondersteunen van individuen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling door middel van supervisie, met bijzondere aandacht voor het verdiepen van hun vakbekwaamheid.
 • Het faciliteren van effectief leren en samenwerken binnen teams, gebruikmakend van supervisiemethoden die teamleden aanmoedigen tot reflectie en gezamenlijke groei.
 • Het inspelen op en integreren van actuele en innovatieve onderwijsontwikkelingen in de supervisiepraktijk, waardoor de leraar en het team beter uitgerust zijn om aan de dynamische behoeften van leerlingen en de schoolgemeenschap te voldoen.
 • Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap waarin supervisie een kerncomponent is voor voortdurende professionele ontwikkeling en het delen van best practices.
 • Het bevorderen van een cultuur waarin permanente professionalisering en supervisie naadloos zijn geïntegreerd in de organisatie, waardoor een omgeving ontstaat die voortdurende groei, reflectie en verbetering stimuleert.

Structuur

De POST-HBO opleiding Supervisor omvat 10 bijeenkomsten van twee dagdelen, verspreid over dertig weken. Per bijeenkomst staat een thema centraal. In het programma komen theorie en methoden aan bod, de integratie daarvan in uw optreden als supervisor, het praktijkleren en ook intervisie en collegiale consultatie.

Studiemateriaal

 • Studieboek supervisie begeleider
 • Reader
 • Lesmap

Resultaat

Als resultaat van jouw deelname aan de opleiding tot supervisor, verkrijg je de volgende vaardigheden en competenties, waarmee je effectief als supervisie begeleider binnen jouw organisatie kunt functioneren:

 1. Je Bevordert Individuele en Teamontwikkeling: Je bent in staat om individuen en teams te ondersteunen in hun professionele groei door diepgaande supervisie. Dit omvat het stimuleren van reflectie, het vergroten van zelfinzicht, en het ontwikkelen van professionele vaardigheden.
 2. Je Richt Professionele Leergemeenschappen Op: Je beschikt over de kennis en vaardigheden om professionele leergemeenschappen te vormen en te onderhouden. Hierin speelt voortdurende ontwikkeling een centrale rol, en je zorgt voor een omgeving waarin kennisdeling en gezamenlijke groei worden gestimuleerd.
 3. Je Past Actuele en Innovatieve Ontwikkelingen Toe: Je bent in staat om de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen jouw vakgebied te integreren in jouw supervisiepraktijk. Dit maakt jou en je team beter toegerust om te voldoen aan de veranderende behoeften van de leer- of werkomgeving.
 4. Je Implementeert Effectieve Supervisiemethoden: Je leert verschillende supervisiemethoden en -technieken toe te passen die aansluiten bij de behoeften van de gecoachte individuen en teams. Dit omvat het opstellen van duidelijke supervisieplannen, het voeren van constructieve gesprekken, en het waarborgen van een veilige en vertrouwelijke omgeving.
 5. Je Creëert een Cultuur van Levenslang Leren: Je draagt bij aan het bevorderen van een cultuur waarin permanente professionalisering en persoonlijke ontwikkeling worden gewaardeerd. Je integreert supervisie als een essentieel onderdeel van de organisatorische structuur, wat leidt tot voortdurende verbetering en aanpassingsvermogen.

Door deze opleiding ontwikkel je jezelf tot een competente supervisor die in staat is om een significante impact te maken op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van individuen en de dynamiek binnen teams en organisaties positief te beïnvloeden.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding “Supervisor” van LOC ontvangt u een instituutscertificaat Supervisor van LOC.

Vrijstellingenbeleid

Voor deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen op 1 of meerdere onderdelen

Data en locatie cursusjaar 2023-2024

Utrecht groep 1: 18 oktober, 22 november, 20 december, 10 januari, 28 februari, 6 maart, 27 maar, 17 april, 15 mei, 29 mei.
Utrecht groep 2: 11 oktober, 8 november, 29 november, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.
Amsterdam: Woensdag 11 oktober, 15 november, 20 december, 24 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.
Zwolle: Woensdag 4 oktober, 22 november, 13 december, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei, 22 mei.
Gouda: Woensdag 11 oktober, 8 november, 29 november, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.
Groningen: Woensdag 4 oktober, 22 november, 13 december, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei, 22 mei.
Eindhoven: Woensdag 11 oktober, 29 november, 20 december, 17 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 15 mei, 29 mei.

Data en locatie cursusjaar 2024-2025

De POST-HBO opleiding “Supervisor” start staat komend jaar gepland met meerdere groepen. Hieronder vindt u de data zoals ze op dit moment bekend zijn:

Utrecht: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Amsterdam: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Zwolle: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.
Gouda: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.
Groningen: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.
Eindhoven: Woensdag 9 oktober, 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.

Online deelname: Woensdag 2 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni.

(Bij online deelname is de opleiding op dezelfde manier vormgegeven, maar hoef je niet naar de locatie toe.
Via een online live-verbinding met de opleider worden de bijeenkomsten vormgegeven.)

Leslocaties

Bekijk hier de leslocaties van LOC.

  
Duurtien bijeenkomsten van 9:45 – 17:00 in 9 maanden
Prijs€3950,-
Niveaupost-hboInschrijving:

Klik op de startdatum of de locatie naar keuze om je in te schrijven, of vraag de opleiding incompany aan.

Cursusdata locatie Claim nu je plaats
Woe 9-10 UTRECHT RESERVEER! 
Woe 9-10 AMSTERDAM RESERVEER! 
Woe 2-10 ZWOLLE RESERVEER! 
Woe 9-10 GOUDA RESERVEER! 
Woe 2-10 GRONINGEN RESERVEER! 
Woe 9-10 EINDHOVEN RESERVEER! 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LOC via info@coachingvoordocenten.com
Of neem telefonisch contact op via 085 – 105 06 91