Coach Natasja Maas

Coach Natasja Maas

Even voorstellen: Ik ben Coach Natasja Maas, geboren in 1973 en al jong een voorliefde voor onderwijs, het werken met mensen en ontwikkeling. Sinds 2008 werk ik als (video)coach/ supervisor / intervisor in het onderwijs. Eigenschappen: Betrokken, nieuwsgierig, geïnteresseerd en open voor het nieuwe en het onverwachte. Onderwijservaring: Meer dan 15 jaar ervaring in het brede onderwijsveld o.a….

Intervisor Mieke

Intervisor Mieke

Even voorstellen: Ik ben Mieke, intervisor en 58 jaar oud. Eigenschappen: Betrokken, transparant, ontwikkelingsgericht, reflectief. Onderwijservaring: 35  jaar onderwijservaring o.a. als docente Frans in het VO en als medewerker van een centrum voor nascholing van docenten in het VO en MBO. Doelgroep: Van beginnende tot (zeer) ervaren docenten, mentoren, interne begeleiders, team en schoolleiders. Specialisaties: Visie ontwikkeling, samenwerking, differentiatie, diversiteit.  “Op…

Intervisor Aafke

Intervisor Aafke

Even voorstellen: Ik ben  Aafke, 59  jaar, intervisor, coach en trainer Eigenschappen: Resultaatgericht, nuchter, eerlijk, geduldig. Onderwijservaring: Ongeveer 25 jaar onderwijservaring in VO, MBO en HBO, 15 jaar diverse doelgroepen gecoacht. Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten, teamleiders, afdelingsmanagers. Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, teamsamenwerking en functioneren binnen een team, conflictbemiddeling, procesbegeleiding, communicatieve vaardigheden, groeien in reflectievermogen. ‘De wereld is niet maakbaar,…

Intervisor Jeannette

Intervisor Jeannette

Even voorstellen: Ik ben coach Jeannette, 50 jaar en sinds 2003 werkzaam als coach, (leer)supervisor, begeleidingskundige in het HBO-onderwijs. Eigenschappen: Laagdrempelig, enthousiasmerend, lef & liefde! Onderwijservaring: In 2003 ben ik gestart als docent/supervisor in het HBO en sindsdien heb ik mijn ervaring uitgebreid als docentencoach, intervisor, begeleidingskundige en leersupervisor. Momenteel werk ik ook als docent/begeleidingskundige op de huisartsenopleiding…

Intervisor Wilma

Intervisor Wilma

Even voorstellen:  Ik ben intervisiebegeleider Wilma, geb. in 1969. Eigenschappen: Integer, resultaatgericht, betrokken, ontwikkelingsgericht, empathisch, luisteren met aandacht . Onderwijservaring: ruime ervaring als (docenten)coach en begeleider van managementfunctionarissen in het onderwijs, tevens bestuurservaring in het onderwijs. Daarnaast verzorg ik de training ‘Intervisiebegeleider in het onderwijs’ Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten als ook personen in leidinggevende…

Intervisor Hennie

Intervisor Hennie

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Hennie. Ik woon in Overveen. Eigenschappen: Inlevend, gestructureerd, doelgericht en zo nodig confronterend. Onderwijservaring: Ik werk 30 jaar in verschillende vormen van onderwijs; educatie, vo, mbo en hbo. Ik werk tevens 10 jaar als supervisor in het hbo bij de 2e graads docentenopleiding. En ik heb veel individuele docenten begeleid. Doelgroep: Startende en ervaren docenten en…

Intervisor Sem

Intervisor Sem

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Sem, 36 jaar. Eigenschappen: Consciëntieus, betrokken, direct, wars van conventies. Onderwijservaring: Ik heb 3 jaar ervaring als supervisor bij de Integrale Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Tevens supervisie verzorgt bij de opleiding SPH van de HVA. Doelgroep: Docenten/ onderwijzers. Specialisaties: Contact maken en contact houden/ persoonlijke- en identiteitsontwikkeling als docent/ grenzen stellen/ hanteren van structuur / omgaan…

Intervisor Suse

Intervisor Suse

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Suse, 55 jaar. Eigenschappen: Reflecterend, creatief, motiverend, diversiteitsgericht Onderwijservaring: 25 jr. ervaring als supervisor en groepstherapeut. Doelgroep: Zowel beginnende als ervaren docenten. Specialisatie: Communicatie, omgaan met diversiteit, aandachtgerichtheid. “ Kijk eens vanuit een ander perspectief…” Bij mij kun je terecht met vragen over: Samenwerking in teamverband, rollen in teams. Grenzen, eigen verantwoording, zelfsturing, compassie. Werkwijze: …

Intervisor Corry

Intervisor Corry

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Corry. Eigenschappen: Goed intunen en aanvoelen van proces.  Open en flexibel, enthousiast, directieve benadering. Onderwijservaring: 30 jaar en 15  jaar begeleide intervisie Doelgroep: Beginnende docenten en therapeuten, ervaren therapeuten en docenten Specialisatie:  Talentontwikkeling, stimuleren van leren, professionaliseren van beroep.   Bij mij kun je terecht met vragen over: Participeren in intervisie, bevorderen van professionaliteit bij beginnende docenten,…