1. Wat is psychodynamisch coachen?

Psychodynamisch coachen is een vorm van coaching die gebaseerd is op de principes en theorieën van de psychodynamische psychologie. Het combineert elementen van traditionele psychodynamische therapie met coachingtechnieken om individuen te ondersteunen bij het begrijpen en veranderen van hun gedrag, emoties en denkpatronen.

De psychodynamische benadering gaat ervan uit dat ons gedrag en onze emoties worden beïnvloed door onbewuste processen en ervaringen uit het verleden. Psychodynamisch coachen richt zich op het identificeren van onbewuste patronen, overtuigingen en emoties die het gedrag en de prestaties van een persoon kunnen beïnvloeden.

De coach helpt de coachee bij het verkennen van zijn innerlijke wereld, het bewust worden van onbewuste drijfveren en het omgaan met eventuele belemmeringen die zich kunnen voordoen. Het doel is om inzicht te krijgen in de onderliggende factoren die het gedrag beïnvloeden en de coachee te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en vaardigheden om positieve veranderingen te bevorderen.

Psychodynamisch coachen kan nuttig zijn bij het aanpakken van persoonlijke uitdagingen, het verbeteren van relaties, het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het omgaan met belemmerende overtuigingen. Het biedt een diepgaande benadering die de coachee helpt om meer inzicht te krijgen in zichzelf en zijn gedrag, waardoor hij beter in staat is om positieve veranderingen te realiseren en zijn potentieel te benutten.

2. De visie van psychodynamisch coachen

De visie van psychodynamisch coachen is gebaseerd op het begrip dat ons gedrag, onze emoties en onze denkpatronen worden beïnvloed door zowel bewuste als onbewuste processen. Het richt zich op het verkennen van de diepere lagen van de menselijke psyche om inzicht te krijgen in de onderliggende drijfveren en onbewuste patronen die het gedrag van een persoon beïnvloeden.

De belangrijkste elementen van de visie van psychodynamisch coachen zijn:

 1. Onbewuste invloeden: Psychodynamisch coachen erkent dat een aanzienlijk deel van ons gedrag wordt gestuurd door onbewuste krachten, zoals onverwerkte emoties, onderdrukte herinneringen en onbewuste overtuigingen. Het gelooft dat deze onbewuste invloeden van invloed kunnen zijn op onze beslissingen, relaties en prestaties.
 2. Zelfbewustzijn: Een essentieel doel van psychodynamisch coachen is het vergroten van zelfbewustzijn bij de coachee. Door de onbewuste drijfveren en patronen bewust te maken, kan de coachee beter begrijpen waarom hij bepaalde keuzes maakt en hoe deze keuzes zijn leven beïnvloeden.
 3. Diepgaand begrip: Psychodynamisch coachen streeft naar een diepgaand begrip van de persoonlijkheid en het innerlijke leven van de coachee. Het gaat verder dan oppervlakkige symptomen en zoekt naar de diepere oorzaken van problemen of belemmeringen.
 4. Verandering en groei: De visie van psychodynamisch coachen is gericht op het faciliteren van positieve verandering en groei bij de coachee. Door inzicht te krijgen in onbewuste patronen en belemmeringen, kan de coachee nieuwe perspectieven ontwikkelen en effectiever omgaan met uitdagingen.
 5. Verbinding tussen verleden en heden: Psychodynamisch coachen onderzoekt hoe ervaringen uit het verleden van invloed kunnen zijn op het heden. Het kan helpen om onverwerkte emoties en ervaringen uit het verleden aan te pakken en los te laten om het huidige functioneren te verbeteren.
 6. Empowerment: De visie van psychodynamisch coachen is om de coachee te empoweren en hem in staat te stellen zijn eigen groeiproces te sturen. Het is gericht op het vergroten van de autonomie en het vermogen van de coachee om positieve veranderingen in zijn leven te bewerkstelligen.

Psychodynamisch coachen biedt een diepgaande en holistische benadering om individuen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van relaties en het bereiken van hun doelen. Het gelooft in de kracht van zelfinzicht en het begrijpen van de complexiteit van de menselijke psyche om positieve en blijvende veranderingen te bevorderen.

3. Hoe werkt psychodynamisch coachen

Psychodynamisch coachen werkt door het verkennen van de diepere lagen van de menselijke psyche en het bewust maken van onbewuste drijfveren en patronen die het gedrag, de emoties en de denkpatronen van een persoon beïnvloeden. Hier zijn de belangrijkste aspecten van hoe psychodynamisch coachen werkt:

 1. Verkennen van de innerlijke wereld: Psychodynamisch coachen begint met het verkennen van de innerlijke wereld van de coachee. Dit omvat het onderzoeken van de gedachten, gevoelens, emoties, verlangens en ervaringen van de coachee. De coach gebruikt vaak open vragen en diepgaande gesprekken om de coachee te helpen zich bewust te worden van zijn innerlijke belevingswereld.
 2. Identificeren van onbewuste patronen: De coach helpt de coachee om zich bewust te worden van onbewuste patronen en overtuigingen die het gedrag en de beslissingen van de coachee kunnen beïnvloeden. Dit kunnen diepgewortelde overtuigingen zijn, traumatische ervaringen of onverwerkte emoties uit het verleden die nog steeds invloed hebben op het heden.
 3. Zelfbewustzijn vergroten: Een belangrijk doel van psychodynamisch coachen is het vergroten van zelfbewustzijn bij de coachee. Door zich bewust te worden van onbewuste drijfveren en patronen, kan de coachee beter begrijpen waarom hij bepaalde keuzes maakt en hoe deze keuzes zijn leven beïnvloeden.
 4. Diepgaand begrip en inzicht bieden: De coach biedt een diepgaand begrip en inzicht in de persoonlijkheid van de coachee. Dit helpt de coachee om zichzelf beter te begrijpen en de oorzaken van eventuele problemen of belemmeringen te achterhalen.
 5. Integratie van het verleden en heden: Psychodynamisch coachen kan helpen om de verbinding tussen ervaringen uit het verleden en het heden te begrijpen. Onverwerkte emoties of traumatische ervaringen uit het verleden kunnen nog steeds van invloed zijn op het gedrag en de emoties van de coachee in het heden. Het coachen helpt om deze verbinding te begrijpen en te verwerken.
 6. Veranderingsprocessen faciliteren: Nadat de onbewuste patronen en belemmeringen zijn geïdentificeerd, ondersteunt de coach de coachee bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en vaardigheden om positieve veranderingen te bevorderen. Dit kan het ontwikkelen van copingmechanismen, nieuwe perspectieven of gedragsoefeningen omvatten.
 7. Empowerment en autonomie: Psychodynamisch coachen streeft ernaar de coachee te empoweren en in staat te stellen zijn eigen groeiproces te sturen. Het doel is om de coachee in staat te stellen om zelfbewuste keuzes te maken en positieve veranderingen te realiseren in zijn persoonlijke leven, relaties of loopbaan.

Psychodynamisch coachen biedt een diepgaande en holistische benadering om individuen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Door bewustwording van onbewuste patronen en het bieden van inzicht, helpt de coach de coachee om positieve veranderingen te bewerkstelligen en zijn potentieel te benutten. Het proces is individueel afgestemd op de behoeften en doelen van de coachee en richt zich op het versterken van zelfbewustzijn, zelfinzicht en persoonlijke groei.

4. Vanuit welke stroming is psychodynamisch coachen ontstaan?

Psychodynamisch coachen is ontstaan vanuit de stroming van de psychodynamische psychologie. Deze psychologische stroming is gebaseerd op de theorieën en concepten ontwikkeld door bekende psychologen zoals Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler en anderen.

De psychodynamische psychologie richt zich op het begrijpen van de menselijke psyche, inclusief het bewuste en het onbewuste, en de invloed van innerlijke processen op gedrag, emoties en denkpatronen. Deze stroming legt de nadruk op het belang van het onbewuste en gelooft dat onverwerkte emoties, ervaringen en onbewuste drijfveren een grote rol kunnen spelen in hoe we ons gedragen en reageren op situaties in ons leven.

Psychodynamisch coachen is een toepassing van de principes en technieken van de psychodynamische psychologie op het gebied van coaching. Het combineert elementen van traditionele psychodynamische therapie met coachingstechnieken om individuen te begeleiden bij het begrijpen en veranderen van gedrags- en denkpatronen, zodat ze hun potentieel kunnen benutten en positieve veranderingen kunnen realiseren in hun leven, relaties of loopbaan.

De focus ligt op het verkennen van de diepere lagen van de menselijke psyche, het bewust maken van onbewuste drijfveren en het vergroten van zelfbewustzijn om de coachee te helpen inzicht te krijgen in zijn innerlijke wereld en de invloed ervan op zijn gedrag en emoties. Door deze inzichten kunnen coachees effectiever omgaan met uitdagingen, belemmeringen overwinnen en positieve veranderingen bewerkstelligen.

5. Tools voor psychodynamisch coachen

Socratisch coachen maakt gebruik van verschillende tools en technieken om de cliënt te begeleiden bij het verkennen van hun gedachten, aannames en overtuigingen. Hier zijn enkele tools die vaak worden gebruikt in socratisch coachen:

Socratische vragen: Dit zijn open vragen die de cliënt uitnodigen om dieper na te denken over een specifiek onderwerp. Deze vragen helpen de cliënt om hun gedachten te onderzoeken, aannames te bevragen en tot nieuwe inzichten te komen.

Drie kolommen: Deze tool wordt gebruikt om tegenstrijdige overtuigingen of innerlijke conflicten te onderzoeken. De coach vraagt de cliënt om de overtuigingen in aparte kolommen op te schrijven en vervolgens te onderzoeken hoe ze zich tot elkaar verhouden en welke impact ze hebben.

Waardenonderzoek: Deze tool helpt de cliënt om hun persoonlijke waarden en overtuigingen te identificeren. Door bewust te worden van hun waarden, kunnen ze beter begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken en kunnen ze hun acties in lijn brengen met hun waarden.

Dilemma’s en ethische kwesties: Socratisch coachen kan worden toegepast bij het onderzoeken van morele dilemma’s en ethische kwesties. De coach moedigt de cliënt aan om verschillende perspectieven te onderzoeken, argumenten af te wegen en tot een weloverwogen beslissing te komen.

Mindmapping: Deze visuele tool kan worden gebruikt om gedachten, ideeën en associaties van de cliënt in kaart te brengen. Het helpt bij het verkennen van onderlinge verbanden en het genereren van nieuwe inzichten.

Paradoxale interventies: Soms kan de coach gebruikmaken van paradoxale interventies om de cliënt uit te dagen en bepaalde overtuigingen te doorbreken. Dit kan het creëren van tegenstrijdige scenario’s, humor of ironie omvatten om nieuwe perspectieven te stimuleren.

Reflectieoefeningen: Socratisch coachen omvat vaak reflectieoefeningen waarbij de cliënt wordt aangemoedigd om dieper na te denken over hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Dit kan worden gedaan door middel van schrijfopdrachten, meditatie of contemplatie. Het gebruik van deze tools kan variëren afhankelijk van de specifieke coachingscontext en de behoeften van de cliënt. De coach zal de tools zorgvuldig selecteren en aanpassen aan de situatie om de cliënt te ondersteunen bij het verkennen van hun gedachten, het bevragen van aannames en het ontwikkelen van diepgaand inzicht.

6. Termen die een rol spelen bij psychodynamisch coachen

Psychodynamisch coachen maakt gebruik van verschillende tools en technieken om inzicht te krijgen in de innerlijke wereld van de coachee en hem te ondersteunen bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Hier zijn enkele tools die vaak worden toegepast in psychodynamisch coachen:

 1. Open vragen: De coach gebruikt open vragen om de coachee te helpen zijn gedachten, gevoelens en emoties te verkennen en te uiten. Dit helpt om inzicht te krijgen in de innerlijke belevingswereld van de coachee.
 2. Actieve luistervaardigheden: De coach luistert actief naar de coachee zonder oordeel, en reflecteert en valideert zijn gevoelens en ervaringen. Dit creëert een veilige en ondersteunende omgeving voor de coachee om zijn innerlijke wereld te delen.
 3. Zelfreflectie-oefeningen: De coachee wordt aangemoedigd om zelfreflectie-oefeningen uit te voeren, waarbij hij dieper ingaat op zijn gedachten, gevoelens en motivaties. Dit helpt om bewustwording van onbewuste patronen te vergroten.
 4. Droomanalyse: Dromen kunnen in psychodynamisch coachen worden gebruikt als bron van inzicht in onbewuste verlangens, angsten en emoties. De coach kan de coachee helpen om de symboliek en betekenis van zijn dromen te onderzoeken.
 5. Zelfbewustwordingswerkbladen: Werkbladen kunnen worden gebruikt om de coachee te helpen bij het identificeren en onderzoeken van onbewuste patronen, emoties en overtuigingen die zijn gedrag beïnvloeden.
 6. Mindfulness-oefeningen: Mindfulness-oefeningen kunnen worden gebruikt om de coachee te helpen zich bewust te worden van zijn gedachten en emoties in het hier en nu. Dit helpt om inzicht te krijgen in de innerlijke reacties en gedragspatronen.
 7. Visualisatie en imaginatie: De coachee wordt aangemoedigd om te visualiseren en te fantaseren over zijn gewenste toekomstige situaties. Dit kan helpen om onbewuste verlangens en doelen naar voren te brengen.
 8. Journaling: De coachee kan worden aangemoedigd om een dagboek bij te houden om zijn gedachten, gevoelens en ervaringen op te schrijven. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in innerlijke patronen en emoties.
 9. Terugkijken op het verleden: De coach kan de coachee helpen om gebeurtenissen uit het verleden te herzien en te begrijpen hoe ze van invloed kunnen zijn op het heden.

Het gebruik van deze tools en technieken helpt de coachee om dieper inzicht te krijgen in zijn innerlijke wereld en onbewuste drijfveren, en ondersteunt hem bij het omgaan met uitdagingen, het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het realiseren van persoonlijke groei en ontwikkeling.

7. In welke situaties kan psychodynamisch coachen worden ingezet?

 1. Onbewuste processen: Gedachten, emoties en motivaties die zich buiten het bewustzijn van een persoon bevinden maar toch van invloed kunnen zijn op zijn gedrag en emoties.
 2. Zelfbewustzijn: Het vermogen van een persoon om zich bewust te zijn van zijn eigen gedachten, gevoelens en gedragingen.
 3. Innerlijke wereld: De gedachten, gevoelens, emoties en ervaringen die zich binnenin een persoon afspelen.
 4. Onbewuste patronen: Herhalende gedragingen, emoties of reacties die zich buiten het bewustzijn van een persoon bevinden en die kunnen voortkomen uit onbewuste ervaringen.
 5. Zelfreflectie: Het proces waarbij een persoon nadenkt over zijn eigen gedachten, gevoelens en gedragingen om inzicht te krijgen in zichzelf.
 6. Overdracht: Het verschijnsel waarbij de coachee onbewust gevoelens, emoties of reacties uit het verleden overdraagt op de coach.
 7. Projectie: Het toewijzen van onbewuste gevoelens, eigenschappen of verlangens op anderen.
 8. Zelfinzicht: Het begrip en de bewustwording van iemands eigen gedachten, gevoelens en motivaties.
 9. Verdringing: Het onbewust onderdrukken van ongewenste gedachten, emoties of herinneringen.
 10. Analyse: Het proces waarbij de coach de coachee helpt om dieper inzicht te krijgen in zijn gedachten, gevoelens en gedragspatronen.
 11. Verdedigingsmechanismen: Psychologische strategieën die worden gebruikt om onbewuste gevoelens of gedachten te beschermen tegen bewustwording.
 12. Zelfacceptatie: Het vermogen om zichzelf te aanvaarden, inclusief de onbewuste en bewuste aspecten van de persoonlijkheid.
 13. Hechting: De emotionele band die een persoon vormt met anderen, vaak gevormd in de vroege kindertijd.
 14. Overdrachtsgevoelens: Emoties die ontstaan wanneer de coachee onbewust gevoelens uit het verleden projecteert op de coach.
 15. Psychodynamische therapie: Een therapeutische benadering die gebaseerd is op psychodynamische principes en gericht is op het begrijpen en aanpakken van onbewuste drijfveren en patronen.
 16. Zelfontdekking: Het proces waarbij de coachee zichzelf beter leert kennen, inclusief zijn sterke punten, belemmeringen en verlangens.
 17. Ontwikkelingstrauma: Onverwerkte emotionele ervaringen uit de kindertijd die van invloed kunnen zijn op het volwassen leven.
 18. Zelfsturing: Het vermogen van de coachee om zelfbewust keuzes te maken en zijn eigen groeiproces te sturen.
 19. Empathie: Het vermogen van de coach om zich in te leven in de gevoelens en ervaringen van de coachee.
 20. Interpersoonlijke relaties: De interacties en relaties tussen individuen, inclusief de dynamiek en patronen die zich kunnen ontwikkelen in deze relaties.

Deze termen vormen de basis van psychodynamisch coachen en spelen een belangrijke rol bij het verkennen van de innerlijke wereld van de coachee en het bevorderen van inzicht en persoonlijke groei.

8. Voorbeeld coachgesprek van psychodynamisch coachen

Coach: Goedemorgen! Hoe gaat het vandaag met je?

Coachee: Goedemorgen, het gaat wel redelijk. Ik voel me de laatste tijd wat gestrest en onrustig.

Coach: Ik begrijp het. Stress kan soms behoorlijk overweldigend zijn. Laten we eens dieper ingaan op wat er mogelijk aan de hand is. Wat heeft de afgelopen periode jouw stressniveau verhoogd?

Coachee: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met mijn nieuwe project op het werk. Ik voel me overweldigd door de verantwoordelijkheid en druk om te presteren.

Coach: Dat is begrijpelijk. Laten we eens teruggaan naar eerdere situaties waarin je ook stress hebt ervaren. Zijn er vergelijkbare situaties geweest waarin je je net zo overweldigd voelde?

Coachee: Ja, eigenlijk wel. Ik herinner me een vorig project waar ik ook veel druk en verantwoordelijkheid had. Toen voelde ik me ook al zo gestrest.

Coach: Interessant. Laten we eens dieper ingaan op die eerdere ervaring. Wat herinner je je van dat project? Zijn er gebeurtenissen of emoties die je op dit moment te binnen schieten?

Coachee: Nou, ik herinner me dat ik toen het gevoel had dat ik het niet goed genoeg deed. Ik was bang om te falen en kritiek te krijgen van mijn collega’s en leidinggevenden.

Coach: Die angst om te falen lijkt een belangrijke emotie te zijn die je zowel in het huidige als het vorige project hebt ervaren. Laten we eens kijken of er andere situaties zijn geweest waarin je je ook zo hebt gevoeld.

Coachee: Nu je het zegt, ik herinner me dat ik me in mijn jeugd ook vaak zo voelde, vooral op school. Ik wilde altijd alles perfect doen om goedkeuring te krijgen van mijn ouders en leraren.

Coach: Dat is een interessant patroon dat we opmerken. Het lijkt erop dat de angst om te falen en de druk om perfect te presteren al van jongs af aan aanwezig zijn geweest. Hoe denk je dat deze vroege ervaringen van invloed kunnen zijn op hoe je nu met stress en druk omgaat?

Coachee: Ik denk dat het me heeft geleerd om mezelf onder druk te zetten en altijd te streven naar perfectie. Maar het lijkt er ook op dat ik daardoor mijn eigen prestaties en successen niet altijd waardeer.

Coach: Dat is een belangrijke observatie. Het kan zijn dat het patroon van streven naar perfectie en de behoefte aan externe goedkeuring nu van invloed zijn op hoe je met stress en druk omgaat. Zou je graag willen leren hoe je meer zelfwaardering en acceptatie kunt ontwikkelen, ongeacht de prestaties?

Coachee: Ja, dat zou ik echt graag willen. Ik wil leren om beter voor mezelf te zorgen en mezelf niet altijd zo onder druk te zetten.

Coach: Dat is een mooi doel om na te streven. Laten we in onze volgende sessies dieper ingaan op dit patroon en manieren vinden om meer zelfwaardering en acceptatie te ontwikkelen. Het begrijpen van deze patronen en emoties zal ons helpen om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en effectievere manieren te vinden om met stress om te gaan.

Coachee: Dank je wel. Ik kijk uit naar onze volgende sessies en het werken aan deze aspecten van mezelf.

Coach: Graag gedaan. Ik ben er om je te ondersteunen bij je persoonlijke groei en ontwikkeling. Tot de volgende keer!