Dit is het scholingsaanbod

DRIJFVERENPROFIEL
DRIJFVERENPROFIEL

Heb je het gevoel dat je er niet alles uit haalt wat erin zit? Of ben je op zoek in welke richting jouw loopbaan zich moet ontwikkelen? Wil je inzicht in je echte drijfveren? Kies dan voor een gedrags- en drijfverenprofiel.

TRAINING “INTERVISIEBEGELEIDER IN HET ONDERWIJS”
TRAINING “INTERVISIEBEGELEIDER IN HET ONDERWIJS”

Intervisie is een waardevol instrument bij het samen professionaliseren voor docenten. Hierbij is het van belang dat de intervisie wordt geleid door een kundig intervisiebegeleider, die het proces op juisten en leerzame manier vorm weet te gev [...]

TRAINING ACTIVERENDE WERKVORMEN EN SAMENWERKEND LEREN
TRAINING ACTIVERENDE WERKVORMEN EN SAMENWERKEND LEREN

Hoe zorg ik dat mijn les interessant is voor leerlingen, aansluit bij de leerling en effectief is? Activerende werkvormen en samenwerkend leren zijn een oplossing. Na het volgen van deze training "activerende werkvormen en samenwerkend leren"  [...]

TRAINING ENERGIEMANAGEMENT
TRAINING ENERGIEMANAGEMENT

Eén op de vijf mensen die in het onderwijs werkt heeft burn-out klachten! Hoe kun je je evenwicht bewaren tussen werk en privé, om tegenwicht te geven aan het vele dat het onderwijs van je vraagt? Met deze training leer je om je energie beter [...]

TRAINING KLASSENMANAGEMENT
TRAINING KLASSENMANAGEMENT

Hoe kun je orde houden in de klas EN tegelijk een goede sfeer creëren in de klas? Na het volgen van deze training klassenmanagement heb je genoeg tools, inzicht, knowhow en oefening om ook bij lastige klassen een ideaal leer- en werkklimaat te [...]

TRAINING OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VOOR MENTOREN EN DOCENTEN
TRAINING OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VOOR MENTOREN EN DOCENTEN

Gebleken is dat als er niet probleemgestuurde, maar oplossingsgerichte gesprekken gevoerd worden er een andere dynamiek kan ontstaan, waardoor er sneller naar een oplossing toe gewerkt kan worden. Bij oplossingsgerichte gesprekken is de basish [...]

TRAINING TIMEMANAGEMENT IN HET ONDERWIJS
TRAINING TIMEMANAGEMENT IN HET ONDERWIJS

Hoe zorg ik dat ik effectief en efficiënt kan werken in het onderwijs? Na het volgen van deze training timemanagement heb je genoeg tools, inzicht, knowhow en materiaal om je werk op een effectieve en efficiënte wijze vorm te geven.

Traject aanpak verzuim
Traject aanpak verzuim

Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwij [...]