Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim

Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers  op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook noodzakelijk voor een financieel gezonde organisatie. Het is voor besturen en scholen dus van belang dat zij grip krijgen en/of houden op het (ziekte)verzuim.

Bij een goed verzuimbeleid en aanpak spelen vele aspecten een rol, zoals coachende vaardigheden, organisatorische vaardigheden, maar ook kennis van wet en regelgeving omtrent verzuim en re-integratietraject. Aanpak van verzuim vraagt dus om specialistische kennis omtrent dit onderwerp. LOC heeft deze kennis in huis. Onze verzuimcoaches helpen u als schoolleider om een goed verzuimbeleid en verzuim-aanpak op te zetten en coachen u hierbij tijdens dit proces op uw vaardigheden.

Subsidie

Met ingang van 1 september 2016 kunnen schoolleiders in het primair onderwijs hiervoor gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling van het Vervangingsfonds.
De subsidie Leren Werken kan aangevraagd worden voor een coaching-on-the-job- traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school.

Via de subsidie vergoedt het Vervangingsfonds 80% van de kosten van zo’n coachingtraject, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider.
De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

Naast dat de schoolleider in zijn eigen werksituatie gecoacht wordt, biedt de regeling meer voordelen.