LOC is de landelijke organisatie van, voor en door docenten en begeleidingsprofessionals op het gebied van onderwijs.  LOC zet zich in om de werklast van docenten te verlichten en de kunde en werkplezier in het onderwijs te vergroten. Dit doet LOC door verdere professionalisering van de leraar en hiermee zijn positie binnen zijn beroepscontext te versterken.
Kernactiviteiten van LOC behelzen coaching, scholing en intervisie.

Opleidingsinstituut LOC is een opleidings- en nascholingsinstituut en biedt kennis werknemers in onderwijsinstellingen met opleidingen op gebied van begeleiding in het werkveld van het onderwijs.

Missie:

Het is de missie van LOC om ervoor te zorgen dat zij een voortrekkersrol op zich neemt als centraal kenniscentrum voor de positionering, professionalisering en de profilering van coaching/training en ontwikkeling in het netwerk en werkterrein van het BO, PO, VO, MBO en HBO. Het aanbieden van kwalitatief sterke opleidingen, scholing en ondersteuning van leraren op het gebied van professionele ontwikkeling.

Doelstelling:

De belangrijkste doelstellingen van LOC voor de komende jaren:

  • Uitbreiding en versterken contacten met onderwijsorganisaties en andere belangrijke betrokken partijen
  • Professionalisering en profilering van onderwijscoaches middels conferenties en werkgroepen
  • Waarborgen landelijke dekking
  • Versteviging samenwerking met onze onderwijspartners
  • Continueren van kwalitatief hoogstaande scholing