Opleiding schoolcoach

Opleiding schoolcoach, ofwel “opleiding coach in het onderwijs” is bedoeld voor leraren die andere leraren professioneel willen ondersteunen als coach. Het gaat in de basis dus om het coachen van onderwijsprofessionals en niet om het coachen van leerlingen.

opleiding schoolcoach
Opleiding schoolcoach

Coaching als instrument binnen de school.

Coaching heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen in het onderwijs.
Coaching wordt niet meer alleen als instrument ingezet wanneer een docent vastloopt. De schoolcoach wordt ook steeds meer preventief ingezet om zo leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, met als doel een hogere onderwijskwaliteit en meer leraren te behouden in het onderwijs.
Coachen op school en daarmee de rol van schoolcoach is van steeds groter belang. Steeds meer scholen zetten coaching in om leraren binnen de eigen organisatie te ondersteunen. Het is een effectief middel om leraren te laten groeien en kan hen aan de school binden. Met als ultiem resultaat beter onderwijs voor de leerlingen. Coaching binnen het onderwijs richt zich op diverse doelgroepen: starters, zijinstromers en ervaren leraren.

Wat leer je op de opleiding schoolcoach?


In de opleiding schoolcoach leer je een coachtraject vorm te geven voor onderwijsprofessionals. In de opleiding leer je daarbij diverse coachingsmethodieken en coachtechnieken.

Onderdelen zijn:

  • de fases van het coachingstraject
  • het achterhalen van de coachvraag
  • het stellen van doelen
  • de coachingsvaardigheden van de schoolcoach waaronder gesprekstechnieken en coachingstechnieken
  • jouw professionele identiteit als coach
  • eclectisch coachen, wanneer zet je welke techniek in?
  • Het implementeren van de coaching binnen de schoolorganisatie.

Welke werkwijze leer je in de opleiding schoolcoach?

Tijdens de opleiding schoolcoach ga je direct in de praktijk aan de gang door tenminste 2 coachtrajecten te verzorgen.
Dit coachtraject ziet er als volgt uit:
* intake: Het coachtraject begint met de intake. Je leert hoe je de intake verzorgt en wat daarbij van belang is. Hierin wordt kennisgemaakt, De eerste algemene informatie uitgevraagd verwachtingen van beide kanten worden besproken.
De intake wordt soms aan de eerste bijeenkomst vastgeplakt.
* In de eerste coachbijeenkomst wordt de coachvraag verhelderd.
* In de tweede bijeenkomst wordt een coachplan gemaakt en doelen gesteld.
De coachee kan hiernaa aan de gang met zijn ontwikkelpunten.
* In de daaropvolgende bijeenkomsten wordt gereflecteerd, doorgevraagd, en bijgeschaafd, waarbij na de 3e bijeenkomst een tussentijdse evaluatie plaatsvindt.
* In de zesde en meestal laatste bijeenkomst wordt wederom geevalueerd, de leerwinst wordt gevierd en nieuwe stappen worden in kaart gebracht waar de coachee vervolgens zelf mee verder kan.

Voor wie is de opleiding schoolcoach – coach in het onderwijs bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor onderwijsprofessionals.
Hierbij kun je denken aan leraren, afdelingsleiders, schoolleiders en andere professionals die een pedagogische basis en een begeleidende rol in het onderwijs hebben.

Opleidingspagina opleiding schoolcoach:

De opleidingspagina van de opleiding schoolcoach/ opleiding coach vind je onder de volgende link:
opleiding schoolcoach
Hier vind je meer informatie over de opleiding en het inschrijvingsformulier.

brochure opleiding schoolcoach – coach in het onderwijs

De brochure van de opleiding schoolcoach – coach in het onderwijs is aan te vragen via onderstaande link:
Brochure schoolcoach
In de brochure vind je meer informatie over de opleiding schoolcoach, waaronder studielast, vormgeving van de opleiding en dergelijk.

Is de opleiding schoolcoach – coach in het onderwijs op afstand te volgen?

Het is mogelijk om vanuit huis deel te nemen aan de bijeenkomsten.
Dit gebeurt via een live internetverbinding. Per bijeenkomst kunt u kiezen of u wilt deelnemen op locatie of vanuit huis.
Er kan dan tevens via zoom deel worden genomen aan de oefeningen.

Welke vooropleiding wordt gevraag voor de opleiding schoolcoach.

De opleiding schoolcoach/coach in het onderwijs is een POST HBO opleiding.
Dit betekent dat een vooropleiding van HBO-niveau gevraagd wordt en bij voorkeur een lerarenopleiding. Wanneer dit niet het geval is, is het mogelijk om een verzoek tot inschrijving te doen wanneer u ten minste 5 jaar ervaring werk met hbo-denk-niveau heeft. De toelatingscommissie zal dan besluiten over uw toelating.

Voor wie is de opleiding schoolcoach – coach in het onderwijs bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor onderwijsprofessionals.
Hierbij kun je denken aan leraren, afdelingsleiders, schoolleiders en andere professionals die een pedagogische basis en een begeleidende rol in het onderwijs hebben.