Opleidingsinstituut LOC hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar opdrachtgevers en behandelt uw eventuele klachten altijd in vertrouwen.
Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten.
Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

– Klachten kunnen worden gemaild naar: klachtenbehandeling@coachingvoordoenten.com.
– Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door mevrouw M. Breed.
– Na ontvangst van de klacht deelt Opleidingsinstituut LOC binnen 7 dagen mee dat de klacht is ontvangen en wordt onderzocht.
– Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
– Binnen 10 werkdagen na hoor en wederhoor neemt Opleidingsinstituut LOC een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
– Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
– De indiener van de klacht wordt schriftelijk elke 10 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
– Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de indiener hiervan binnen 10 werkdagen in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij ontvangt de indiener tevens een indicatie van wanneer Opleidingsinstituut LOC verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
– In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht, is Opleidingsinstituut LOC aangesloten bij de geschillencommissie (commissie algemeen)
– Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor Opleidingsinstituut LOC. Eventuele consequenties worden binnen 10 werkdagen afgehandeld.
Eventuele klachten kunt u mailen naar: klachtenbehandeling@coachingvoordocenten.com