Wat is intervisie?:

Veel medewerkers en/of teamleiders binnen onderwijsorganisaties hebben de behoefte om van elkaar te leren en de diverse werk- of probleemsituaties en veranderingsprocessen bespreekbaar te maken. Vaak is er ook behoefte een uitwisseling op gang te brengen tussen ervaren en nieuwe medewerkers. Intervisie is hiervoor uitermate geschikt.

Intervisie biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en geeft de deelnemers gelegenheid elkaar te bevragen, te ondersteunen en feedback te geven. Op deze manier kan men op professionele basis van en met elkaar leren.

Intervisie is een inspirerend en beproefd ontwikkelingsinstrument voor een organisatie. Het biedt een hoog professioneel rendement met een meerwaarde op de korte en lange termijn.

Intervisie in het onderwijs?:

Intervisie is bedoeld voor docenten die hun professionele handelen willen onderzoeken en verbeteren. Ook kunnen teams die hun functioneren willen onderzoeken en verbeteren, of teams die in een veranderingsproces zitten, veel baat hebben bij intervisie. Het zorgt ervoor dat de cohesie, committent, begrip naar elkaar en dat het omgaan met werksituaties aanzienlijk verbetert.

Intervisie-methoden voor het onderwijs:

Er zijn vele soorten intervisie-methoden. Methoden die LOC veel gebruikt in het onderwijs zijn de 10-stappen-methode en de incident-methode. Het voordeel van deze methoden zijn dat deze goed gestructureerd zijn. De docent krijgt snel begrip van zijn leervraag en situatie. Bij de adviesronde kan krijgt de docent veel handvatten mee van collega-docenten om uit te proberen. Dit wordt vaak als erg prettig ervaren. Ook is het mooie van deze methoden dat elke docent in de laatste rond aangeeft wat hij meeneemt van de betreffende intervisie-bijeenkomst, zodat elke docent wordt uitgedaagd te kijken naar zijn eigen handelen en te leren van de vragen, tips en handelen van zijn collega’s.

Deskundigheidsbevordering:

Door de onderwijscoöperatie wordt intervisie als een van de middelen genoemd om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Wilt u ook ervaren wat een professionele onderwijs-intervisor voor uw organisatie kan betekenen?
Druk dan op de button hieronder en kies een intervisor uit bij u in de buurt.

Onze intervisiebegeleiders