Het kan gebeuren dat u wegens omstandigheden de deelname aan een opleiding wilt annuleren of stopzetten.
Zoals vermeld in de voorwaarden zijn er kosten verbonden aan het annuleren of stopzetten van een opleiding.
Deze zijn afhankelijk van het moment van annulering of afmelding.
Indien u uw deelname aan een opleiding wilt annuleren of stopzetten, dan kunt u een verzoek indienen middels onderstaand formulier (formulier annulering opleiding)

Uw verzoek wordt in behandeling genomen door de commissie annulering.
Binnen 2 weken een schriftelijke reactie van de commissie.
Verzoeken tot annulering worden niet telefonisch in behandeling genomen.