De 5 hoofdvormen van differentieren:
|
Onderstaande afbeelding geeft heel treffend weer waarom differentiëren zo belangrijk is. Namelijk omdat al onze leerlingen verschillend zijn hebben ze verschillende dingen nodig om de kans te geven op een optimaal leerresultaat.

Dat is ook de reden waarom de inspectie dit als een van zijn pijlers heeft. De inspectie zegt hierover dat leraren de lesstof, instructie en beschikbare tijd beter moeten afstemmen op de capaciteiten van de individuele leerling.  Volgens de onderwijsinspectie is het aantal leraren dat weet in te spelen op verschillen tussen leerlingen klein. Ze weten  vaak (nog) niet hoe ze het differentiëren in de praktijk moeten aanpakken. En eerlijk gezegd, voordat ik een training differentiëren gevolgd had, wist ik het ook niet helemaal. Elke leraar heeft wel zijn manieren om te differentiëren. Maar voor die docent die wil weten wat inspectie bedoelt, hebben we hieronder de 5 hoofdvormen voor differentiëren op een rij gezet:


1 D
ifferentiëren in instructie:

De instructiefase is bij uitstek een fase waarin je als docent goed kunt differentiëren door je leerlingen in groepen in te delen. Maak bijvoorbeeld eens 2 of 3 groepen op basis van hun beheersing van de lesstof. Je krijgt dan een groep die de stof nog niet voldoende beheerst, een groep op het gemiddelde niveau en eventueel nog een groep die eigenlijk geen instructie meer nodig heeft.

2 Differentiëren in leertijd:

Hierbij geef je als docent aan dat er een aantal opdrachten zijn die iedereen maakt. Degene die sneller klaar zijn omdat ze de stof beheersen en afgerond hebben, krijgen extra opdrachten.

3 Differentiëren in leerstof:

Bij deze manier gaat het om een aangepast onderwijsaanbod. Je kunt differentiëren in het onderwerp dat je aanbied. Zo kan elke leerling kiezen voor een onderwerp die zijn of haar interesse heeft. Maar je kunt ook kiezen voor het niveau van de stof. De gevorderde leerling maakt gelijk moeilijker werk dan de andere leerling. Of deze leerling maakt moeilijker werk na het afwerken van de makkelijkere stof.

4 Differentiëren in leerstijl:

Sommige leerlingen leren makkelijker door iets te doen, andere leerlingen makkelijker door eerst iets te overdenken of van papier te leren. Dit is afhankelijk van de leerstijl van de leerling. (leerstijlen van Kolb) Differentiëren in leerstijl betekent dus tevens differentiëren in  (activerende) werkvormen. Deze vorm van differentiatie komt de intrinsieke motivatie vaak zeer ten goede.

5 Differentiëren in begeleidingsbehoefte:

Sommige leerlingen kunnen zeer goed zelfstandig werken. Andere leerlingen hebben meer begeleiding nodig. Door dit expliciet te maken in je les kun je ook hierop differentiëren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen leerlingen die moeite hebben met zelfstandig werken bij elkaar te zetten zodat je deze meer aandacht kunt geven. Of je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken te koppelen aan leerlingen die daar moeite mee hebben, zodat zij daarbij geholpen worden.

5 Persoonlijke begeleiding bij differentiëren:

Differentiëren is een kunst op zich, en het effectief toepassen ervan kan een enorme positieve impact hebben op het leerproces van je leerlingen, rekening houdend met hun individuele behoeften. Mocht je merken dat je hierin verdere begeleiding of verdieping zoekt, overweeg dan coaching. Onze coaches zijn speciaal opgeleid om je te ondersteunen bij de uitdagingen en kansen van differentiatie in het onderwijs. Ze hebben een uitgebreide cursus coaching gevolgd, waardoor ze zijn uitgerust met de vaardigheden en kennis om je effectief te begeleiden. Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in een persoonlijk coachingstraject? Neem dan contact met ons op.

Meer differentiëren:

We hopen dat bovenstaande tips je helpen om je les beter af te stemmen op de behoefte van leerlingen. Ben je enthousiast en wil je meer leren over differentiëren?
Dan raden wij onderstaande boeken aan!

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
TRAINING DIFFERENTIEREN>>