Supervisor Sem

Coach Sem

Even voorstellen:  Ik ben supervisor Sem, 36 jaar.

Eigenschappen: Consciëntieus, betrokken, direct, wars van conventies.

Onderwijservaring: Ik heb 3 jaar ervaring als supervisor bij de Integrale Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Tevens supervisie verzorgt bij de opleiding SPH van de HVA.

Doelgroep: Docenten/ onderwijzers.

Specialisaties: Contact maken en contact houden/ persoonlijke- en identiteitsontwikkeling als docent/ grenzen stellen/ hanteren van structuur / omgaan met beperkingen.

Bij mij kun je terecht met vragen over:

Alles wat jou aan hart gaat als docent en als mens binnen de context van het werk. Supervisie gaat over het onderzoeken van jezelf in de context van het werk. Hierbij vind ik het interessant om met een zo neutraal mogelijke blik te kijken wat er nu precies gaande is in dit proces. Om zo te ontdekken wat je te leren hebt of je bewust te worden van wat je al geleerd hebt, zodat je dit bewust kunt inzetten als strategie.

Een van de sterke eigenschappen van supervisie is voor mij dat het moeilijk mag zijn. Ik denk dat het goed is om te kijken waar de moeite zit binnen de ontwikkeling van iedere beroepsbeoefenaar. Ik noem dit de plaats der moeite, hoe kan deze plek van moeite de plaats van ontmoeting worden?

Het gaat er binnen de supervisie om mensen te helpen zichzelf te worden. Er is denk ik altijd nog een andere kant aan jezelf te ontdekken.


Werkwijze:

Mijn begeleiding is gebaseerd op de Thema-gecentreerde-interactie (TGI). Deze methode is ontwikkeld door Ruth Cohn en het gaat binnen deze methodiek om de volgende kernbegrippen:

  • De mens is zowel autonoom als interdependent (afhankelijk).
  • Respect komt toe aan al wat leeft en groeit.
  • Ieder mens beschikt over eigen vrije ruimte binnen grenzen, die verruimd kunnen worden.
  • Je bent je eigen leider.
  • Storingen hebben voorrang.


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • Post-Hbo-opleiding Supervisor in het onderwijs
  • LVSC-gecertificeerd supervisor

 

Maak hier een afspraak