Supervisor Ineke

Coach Ineke

Even voorstellen: Ik ben supervisor Ineke, 60 jaar.

Eigenschappen: Betrokken, luisterend, motiverend, geïnteresseerd.

Onderwijservaring: Docent HBO 15 Jaar, Docentcoach 5 jaar. 30 jaar opleider/trainer.

Doelgroep: Beginnende en ervaren docenten.

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, vergroten zelfkennis, communicatieve vaardigheden, diversiteit. Ik heb als begeleidingsdeskundige in de profit en de non-profit sector gewerkt met verschillende cultuurachtergronden en in verschillende landen (Nederland, Caribisch gebied en Nieuw-Zeeland).


” De supervisie richt zich op afgesproken leerdoelen, die in onderling overleg gedurende het supervisieproces kunnen veranderen. Het heeft gevolgen voor de professionele en de persoonlijke omgeving van de supervisant en een positief, doorlopend effect op toekomstig functioneren. Taakondersteuning, sociale en emotionele steun van de supervisor zijn de werkzame ingrediënten van supervisie. De supervisant wordt zich meer bewust van zijn/haar eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en de wijze waarop deze zijn/haar handelen bepalen. De supervisant leert hoe hij/zij als persoon in een concrete werksituatie kan en wil handelen. Kernwoorden daarbij zijn: respect, open, betrouwbaar, humor, inspireren, creatief, flexibel, feedback, spiegelen, uitdagen, onderzoeken. Samen maken we zaken zichtbaar en bespreekbaar. Het is de bedoeling dat de supervisant zich meer bewust wordt van zijn/haar eigen handelen (zelfkennis)en leert keuzes te maken om sterker, effectiever en efficiënter te handelen (zelfvertrouwen).” 


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Alle vragen over het persoonlijk functioneren in de beroepsomgeving. Bijvoorbeeld:

 • Succesvol inzetten van goed contact met leerlingen;
 • Persoonlijke presentatie (authenticiteit);
 • In de huidige werppraktijk dient de leraar leerprocessen te ondersteunen en te begeleiden;
 • Omgaan met veranderingen in het onderwijs.


Werkwijze:

Afspraken over condities, die het leren voor de deelnemer zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen. Hij/zij maakt zich nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden eigen en leert om deze in praktisch handelen te vertalen. Uitgangspunt voor reflecteren en leren is, dat in het leerproces aangesloten wordt op de bestaande situatie van de supervisant, bij het individu, de persoonlijkheid en diens handelen, denken, voelen, willen in een concrete sociale context. De interactie is gebaseerd op wederkerige vertrouwen en duidelijkheid. In de reflectieve dialoog komt op tafel wat men wel (en dus ook niet) weet en kan. Hoe groter het onderling vertrouwen is, waarmee supervisant en supervisor dit doen, des te hoger is de kwaliteit van het leerproces.


Testimonials:

“  Ik heb tijdens de supervisie vele mooie én confronterende momenten mogen ervaren, die me nog lang zullen bijblijven. ”

“ Een betrokken supervisor met een scherpe geest en observatievermogen ”

“ De supervisie van mevrouw Riezebos heeft extra kleur aan mijn leven gegeven”


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • 2011                   Training en certificering erkend coach ST!R;
 • 2007                     Assessor training + certificering Hogeschool van Amsterdam;
 • 2001 – heden      Diverse workshops en trainingen professionele begeleiding (o.a.LVSC ,ST!R);
 • 2001 – heden      Geregistreerd LVSC supervisor/coach;
 • 1999 – 2000        V.O. Supervisie en Coaching Pro Education te Amsterdam;
 • 1996                     Certificaat Counselling te  Te Awamutu, Nieuw-Zeeland;
 • 1990 – 1995       Motorboot instructeur en vaarbewijs/marcom A opleiding te Amsterdam;
 • 1978 – 1980        Psychologie, Universiteit van Amsterdam;
 • 1974 – 1977        Diploma Maatschappelijk Werk C.I.C.S.A. te Amsterdam.

 
Maak hier een afspraak