Coach Sem

Coach Sem

Even voorstellen:  Ik ben coach Sem, 36 jaar.

Eigenschappen: Consciëntieus, betrokken, direct, wars van conventies.

Onderwijservaring: Ik heb 3 jaar ervaring als supervisor bij de Integrale Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Doelgroep: Hier heb ik hoofdzakelijk met beginnende docenten gewerkt.

Specialisaties: Contact maken en contact houden/ persoonlijke- en identiteitsontwikkeling als docent/ grenzen stellen/ hanteren van structuur / omgaan met beperkingen.

“Door persoonlijke groei wordt je gestimuleerd in je ontwikkeling als professional.”

Waar zit voor mij de kracht van coaching?

Door jezelf de kans te gunnen om persoonlijk te kunnen groeien bereik je meer dan alleen een betere docent te worden. Je groei als docent draagt tegelijkertijd bij aan je groei als mens. Durf de focus te leggen op het persoonlijk functioneren binnen het werk als docent, ook al is dat op z’n minst een beetje spannend.

Coaching biedt ruimte voor exploreren van je persoonlijke levensverhaal en de invloed hiervan op je wat je ervaart binnen het werk.

Het geeft ruimte voor het ontdekken van de andere kant aan jezelf, er is altijd nog een andere kant aan jezelf te ontdekken….


Werkwijze:

mijn begeleiding is gebaseerd op de Thema-gecentreerde-interactie (TGI). Deze methode is ontwikkeld door Ruth Cohn en het gaat binnen deze methodiek om de volgende kernbegrippen:

  • De mens is zowel autonoom als interdependent (afhankelijk).
  • Respect komt toe aan al wat leeft en groeit.
  • Ieder mens beschikt over eigen vrije ruimte binnen grenzen, die verruimd kunnen worden.
  • Je bent je eigen leider.
  • Storingen hebben voorrang.


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • Post-HBO-opleiding Supervisor in het onderwijs
  • LVSC-gecertificeerd supervisor

 

Maak hier een afspraak