Coach Rene

Coach Rene

Even voorstellen:  Ik ben coach Rene, 57 jaar.

Eigenschappen: Oplossingsgericht, humor, zakelijk, waarderend, zingevend, praktijkgericht, luisterend en vragend.

Onderwijservaring: 35 jaar Docent HBO/Master en  interim-management in het hoger onderwijs (bv Pabo/Pedagogiek) en het welzijnswerk; Adviseur/trainer en coach in het hoger onderwijs en de welzijnssector

Doelgroep: Projectmanagers, lijnmanagers, leidinggevenden of professionals die in een veranderingstraject zitten of er een aansturen.

Specialisaties: Professionele ontwikkeling, (project-)management, verandermanagement, ICT, directievoering en leiderschap.


“Tijdens de coaching gaat het over de eigen regie en het (leren) nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Termen als eigenaarschap, zingeving, waardering en oplossingsgerichtheid zijn, naast resultaatgerichtheid, systeemdenken en omgaan met interactie, kernbegrippen. Met oog voor ervaren problemen wordt tijdens de coaching gezocht naar oplossingen. De focus ligt daarbij op het (leren) waarderen van die zaken die goed gaan.”


Bij mij kun je terecht met vragen over:

Het coachingsaanbod richt zich met name op medewerkers of professionals die een rol spelen in een veranderende omgeving. Veelal zijn dit medewerkers met een opdracht, projectmanagers, lijnmanagers, leidinggevenden of professionals die in een veranderingstraject zitten of er een aansturen.

De thema’s die aan de orde komen zijn: stagnatie van de verandering of de teamontwikkeling door bijvoorbeeld conflicten; verandermoeheid bij medewerkers of bij afdelingen; organiseren van motivatie voor een verandering of nieuw project en bijvoorbeeld het verbeteren van teamresultaten. Thema’s die meer op het persoonlijke vlak liggen zijn onder andere het ingroeien in de nieuwe rol; het verbeteren van de communicatie tussen medewerkers of met de leidinggevende; het leren vergroten van de eigen invloed op processen en het ontwikkelen van leiderschap.

Vragen kunnen ook over teamontwikkeling gaan, bv bij de wens naar meer resultaatgerichtheid , samenwerking of het omgaan met veranderingen


Werkwijze:

Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt het ‘probleem’ verkend en een eerste aanzet gemaakt met de formulering van het doel van het coachingstraject. Dit gesprek kan alleen met de coachee zijn, het heeft echter de voorkeur dat hierbij ook de leidinggevende aanwezig is. Het eerste gesprek is tevens een 1ste coachingssessie waarin de werkwijze en stijl van coaching zichtbaar wordt. Het kennismakingsgesprek dient ook om te ervaren of er een ‘click’ tussen de coachee en de coach is. Op basis van deze eerste kennismaking wordt besloten het coachingstraject door te zetten of te staken. Bij het doorzetten van het traject wordt een definitief doel en resultaat op schrift gesteld en door de leidinggevende, de coachee en de coach ondertekend. Tevens wordt afgesproken uit hoeveel bijeenkomsten het coachingstraject zal gaan bestaan, in beginsel omvat een traject totaal 5 bijeenkomsten van 75 minuten (inclusief kennismakingsgesprek).

De volgende gesprekken zijn bedoeld om het leerproces te stimuleren en bij te sturen. Dit betekent dat er gereflecteerd wordt op ondernomen acties, gedrag inzichtelijk wordt gemaakt (door bv te spiegelen), geoefend wordt met bijvoorbeeld rollenspellen. Zo krijgt de coachee zicht op de interactie of ervaart hoe bepaald gedrag aanvoelt voor een ander. Maken van tests (kaarten of internet) om zicht te krijgen in motieven en ‘eigen stijlen’ zijn vaak onderdeel van het coachingstraject. Elke bijeenkomst eindigt met een voornemen om op de werkplek uit te voeren, leestips en specifieke oefeningen, die op volgende bijeenkomst input vormen voor reflecties. Daarnaast wordt bij de afronding van de coachingsbijeenkomst kort geëvalueerd.

In de voorlaatste bijeenkomst wordt alvast vooruitgeblikt op de laatste bijeenkomst. Centrale vragen zijn dan hoe de coachee het geleerde kan vasthouden, wat zijn de ervaringen van de leidinggevende, wat ziet de omgeving aan ontwikkeling en hoe houdt de coachee de verworvenheden na het coachingstraject in stand?

De laatste bijeenkomst is een reflectie op het gehele traject en afspraken over de borging van de resultaten. Tevens worden de kwaliteit van het coachingstraject, de gehanteerde stijl en aanpak van de coach besproken. Het laatste gesprek kan in aanwezigheid van de leidinggevende zijn. Dit is afhankelijk van hoe afgesproken is op welke wijze de feedback van de leidinggevende op de ontwikkeling van de coachee in de afronding betrokken wordt.

Het kan natuurlijk zijn dat door de oplossingsgerichte benadering de doelstelling eerder behaald wordt dan 5 sessies. Het traject wordt dan eerder afgesloten.


Testimonials: 

“ Persoonsgericht en bekwaam ”

“ Ik ben tevreden omdat het traject me heeft gebracht waar ik wilde zijn ”

“  Ik ben nu tevreden met mijn positie binnen de afdelingen en weet hoe deze te beïnvloeden”


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • Oplossingsgericht coachen, RINO
  • Coaching voor Professionals, School voor coaching
  • Diverse certificaten verandermanagement, innovatiemanagement en projectmanagement
  • HBO-v en Gezondheidswetenschappen (exclusief doctoraal)
  • Ingeschreven in het register voor professioneel begeleiders, St!R.
  • Lid van het NOBCO (stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches), de beroepsorganisatie van beroepscoaches.

 
Maak hier een afspraak