Coach Nell

coach nell

Even voorstellen: Mijn naam is Nell en mijn passie ligt bij het onderwijs. Naast mijn huidige werkzaamheden als coach in het MBO, ben ik vrijwilligster bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme en actief betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden en intervisiegroepen.

Eigenschappen: Open, creatief, inspirerend, daadkrachtig

Onderwijservaring: Sinds 1977 werkzaam in het onderwijs, PO-SO-VSO-MBO-HBO in verschillende rollen als docent/ leerkracht/ zorgcoördinator/adjunct-directeur/directeur/locatiemanager ambulant begeleider REC4

Doelgroep: Voor ieder die grip wil krijgen op de hectiek van het beroep, op een ontspannen manier wil leren omgaan met zichzelf en zijn/haar werkomgeving in het onderwijs. Managers, coördinatoren, docenten en leerkrachten.

Specialisaties: Communicatie/slechtnieuwsgesprekken/omgaan met agressie/ constructief feedback geven en ontvangen/ omgaan met autisme in het algemeen en specifieke maatregelen in de groep


Inspiratie:

Heraklitis: ‘Onderwijs is niet het vullen van een vat maar het ontbranden van een vuur’

Saint-Exupéry: ’Alleen met het hart zien we scherp; de essentie is onzichtbaar voor het oog’


Bij mij kun je terecht met vragen over:

 • Plezier in het werk.
 • Creëren van een veilig klimaat voor jezelf en de groep.
 • Praktische inzichten voor het bevorderen van effectief onderwijs.
 • Persoonlijke ontwikkelingsvragen; inspiratie en bezieling, verstoringen in hechting, symbiose en autonomie, weerstand en verzet, levensenergie, systemische factoren, leiderschap, lidmaatschap, ethiek.


Werkwijze:

Een coachtraject bestaat uit een serie van zes contactmomenten gericht op het bereiken van een bepaald doel. Na een kennismakingscontact wordt besloten of er een wederzijdse ‘klik’ is om het gezamenlijke traject aan te gaan.

 • Contact, intakegesprek, bepalen of we de relatie aangaan
 • De klacht, huidige situatie (eventueel met klassenbezoek)
 • Van klacht naar coachvraag, probleem verhelderen, eigen rol en verantwoordelijkheid, doelen stellen (Smart geformuleerd)
 • Aanpak, gesprekstechnieken evt. huiswerkopdrachten
 • Evaluatie
 • Afronding

De cliënt reflecteert op het proces middels een evaluatie aan de coach en voor zichzelf.


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Onderwijs: PABO, Tweede graad bevoegd voor textiel en handvaardigheid, Remedial teacher, Master Sen, Magistrum Schoolleider
 • Communicatie: Coach/Counselor EQA Senior Practitioner NOBCO gecertificeerd 2015
 • Persoonlijke ontwikkeling: Cursus in Wonderen (Koos Janson) “De ontembare vrouw” Klara Adalena, Jaartraining Geweldloze Communicatie Martin Vermeulen) Rouwverwerking (Riekje Boswijk Hummel) De Kracht van emoties (Riet Okken) Opstellingen (Margriet Wentink) Voice dialoge (Diana Bergsma) Oerdansen (Gerard Blacquiere) Provocatief Coachen (Jeffery Wijnberg) NLP in het onderwijs (Iep) Attitudinal Healing (Byron Kathie en Els Thissen) Autobiografisch schrijven (methode Veldheer en Danseres) Mindfulness (diverse trainingen) Transcendente Meditatie
Maak hier een afspraak