Coach Heleen

Even voorstellen: Ik ben Heleen, coach, (leer)supervisor en intervisor. 

Eigenschappen: Betrokken, humor, toegankelijk, aandachtig en speels met diepgang.

Onderwijservaring: 12 jaar MBO zorg en welzijn, 15 jaar ervaring als docent- en coachopleider in het onderwijs en 15 jaar als supervisor en coach. De laatste 6 jaar ook als leersupervisor.

Doelgroep: Beginnende en ervaren docenten, onderwijsondersteuners en leidinggevenden.
Specialisaties: klassenmanagement, persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, levensfasegericht coachen en ervaringsgericht werken (voice dialogue, trainingsacteren).

 

Met aandacht en betrokkenheid het spannende en ontregelende opzoeken.

 

Bij mij kun je terecht met vragen over:

Persoonlijke effectiviteit, interactie en communicatie met leerlingen, collega’s, ouders en andere betrokkenen: hoe hanteer ik mezelf, wat kom ik tegen en hoe kan ik daar anders mee omgaan?
Het voeren van gesprekken “die er toe doen”, waarbij wat op het spel staat en de belangen soms ver uit elkaar (lijken te) liggen.
Ook voor vragen rondom vitaliteit en kwesties die te maken hebben met je specifieke levensfase kun je bij mij terecht.


Werkwijze:

Na aanmelding maken we eerst kennis met elkaar en onderzoeken we jouw vraag en mijn mogelijkheden. Op basis van dat gesprek maken we een traject op maat. Zowel wat betreft het aantal bijeenkomsten als wat betreft de aanpak en werkwijze.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door het “goede gesprek”, zoeken naar andere perspectieven en handelingsalternatieven en, waar mogelijk en wenselijk, het gebruik van ervaringsgerichte werkvormen.

Op een inzichtgevende manier via het opdoen van (nieuwe) ervaringen met elkaar onderzoeken wat er bij jou speelt en hoe daar (anders) mee om te gaan.

Wanneer je bij mij terecht komt via een vraag van je leidinggevende, starten we met een driegesprek (jij, je leidinggevende en ik) en daarna onderzoeken wij (jij en ik) samen of en hoe een coachtraject in de vraag past.
Als coach en (leer)supervisor ben ik geregistreerd bij de LVSC. Dit betekent o.a. dat ik geheimhoudingsplicht heb, daar hecht ik sterk aan. Ik doe geen inhoudelijke mededelingen aan derden over de inhoud van het traject.


Testimonials:

“Ik heb door de begeleiding erg geleerd om na te denken over mijn eigen handelen: wat doe ik, waarom doe ik dat en kan het ook anders?”
(Amanda, student pedagogiek)

“Fijne, veilige leeromgeving (alles mag gezegd worden), goed, passend advies en deze twee punten gecombineerd met kritische stem, wat een hele fijne combinatie is.”
(Aart, leidinggevende onderwijs)

“Ik heb door leersupervisie meer vertrouwen gekregen als supervisor en de basis van supervisie beter begrepen.”
(Rene, lerarenopleider)


Mijn opleidingen:

  • Post HBO-registratie “Supervisor in het onderwijs” Centrum voor Nascholing, Amsterdam.
  • Registercoach, LVSC
  • Didactische scholing leersupervisie, Hogeschool Rotterdam
  • “De trainer als regisseur”, werken met ervaringsgerichte werkvormen, Balkon Vasse
  • Voice Dialogue facilitator, Bureau “Voor de verandering” Utrecht
  • Diverse trainingen en workshops op het gebied van intervisie, tgi, systemisch werken, provocatief coachen en levensfasegericht coachen
  • Trainingsacteur, theaterschool de Trap, Amsterdam
  • Doctoraal Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Maak hier een afspraak