Coach Anita

coach anita

Even voorstellen: Ik ben coach Anita, 51 jaar.

Eigenschappen: Authentiek, realist, communicatief, flexibel, resultaat- en oplossingsgericht.

Onderwijservaring: + 10 jaar basisonderwijs, intern begeleider,  remedial teacher, leerkracht, team- en individueel begeleider invoeringtrajecten nieuwe methoden, lid managementteam, interim intern begeleider

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs

Specialisaties: Persoonlijke effectiviteit, persoonlijke effectiviteit in relatie tot de ander (leerkracht, leerling, ouder) communicatieve vaardigheden, lifecoaching (verhouding tussen de verschillende levensgebieden), onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

Waarom? Omdat ik geloof dat je het niet alleen hoeft te doen. Omdat ik geloof in de uitspraak: “Ieder mens leert ons een stukje van onszelf te ontdekken”.

Bij mij kun je terecht met vragen over:

AUTONOMIE:

 • Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Wat vind ik moeilijk? Wat wil ik graag leren? Waar heb ik hulp bij nodig? Wat zijn mijn valkuilen? Wat in mijn beroep als leerkracht daagt mij uit? Waar ga ik voor? Wat is mijn bijdrage? Welke doelen stel ik mezelf en hoe bereik ik die? Kortom: Hoe draag ik de verantwoordelijkheid voor wat ik doe en hoe ik het doe?

RELATIE: Mijn denken, voelen en handelen ten opzichte van de ander?

 • Wat is mijn relatie tot de leerlingen? Wat doe of laat ik om deze relatie te beïnvloeden? Hoe reageer ik op bepaald gedrag van een leerling of de groep? Hoe vind ik een balans tussen leiden en begeleiden? Hoe creëer ik een veilig pedagogisch klimaat? Wat doe ik met het gevoel tekort te schieten? Niet genoeg aandacht te hebben voor de individuele leerling?
 • Wat is mijn relatie tot mijn collega’s en leidinggevende? Wat verwacht ik van mijn collega’s? Wat kunnen, mogen zij van mij verwachten? Wat doe of laat ik om de relatie met mijn collega’s te beïnvloeden? Durf ik hulp te vragen? Kunnen we van elkaar leren? Is er vertrouwen in elkaar? Wat doe ik als het niet zo klikt met mijn duo partner of andere collega’s? Wat als ik geregeld in een conflict beland? Of me teleurgesteld voel? Zijn we het eens over hoe we de dingen doen? Weten we dat van elkaar? Hoe geef en ontvang ik feedforward?
 • Wat is mijn relatie tot de ouders (of andere externe deskundigen)? Wat zijn mijn verwachtingen? Waar loop ik tegenaan? Durf ik me kwetsbaar op te stellen? Hebben zij wel realistische verwachting naar mij als leerkracht? En zo niet? Hoe communiceer ik dat? Hoe stemmen we op elkaar af? Hoe kunnen we de krachten bundelen, zodat deze ten goede komt aan de leerling?

COMPETENTIE:

 • Voel ik me wel competent? Hoe ga ik om met alles wat er op mij af komt? Mijn actielijst alleen maar groeit? Ik mijn onderwijs moet afstemmen op al die verschillende behoeften in leerstof, instructie en pedagogische aanpak. De methoden met al zijn differentiaties nauwkeurig voorschrijven hoe en wat te doen. Het zoveelste project moet worden gedraaid. Er weer een (werkgroep)vergadering is. Mijn aanpak bij de drukke leerling geen effect heeft en er veel onrust is in de klas. Er kortom geen tijd is voor reflectie en leren, voor collegiale consultatie of interventie. Ik wil wel, maar ik loop voortdurend achter de feiten aan…HELP!

 

En dan is er meer dan werk…Hoe combineer ik mijn baan als leerkracht met de andere rollen die ik heb en andere levensgebieden?  Wat als je het gevoel hebt dat je baan teveel tijd en energie vraagt en je niet meer fit voor de klas verschijnt? Kortom stress gerelateerde vragen!


Werkwijze:

Het coachingstraject bestaat uit een oriëntatiegesprek gevolgd door 6 gesprekken van 1,5 uur.

Kennismaken en inzoomen>verhelderen(1)>plannen (2)>uitvoeren(3, 4 en 5)>evalueren (6)

Op het einde van het tweede gesprek is de hulpvraag en het daaruit voortkomend doel helder.

Het derde gesprek is bedoeld om te komen tot een actieplan waarin duidelijk omschreven staat hoe de leerkracht zijn doelen wil bereiken.

Het vierde, vijfde gesprek zal met name gericht zijn op de uitvoering van het plan. Daarbij kan coaching plaatsvinden middels een gesprek en/of oefenen op het droge, maar ook middels coaching bij de concrete uitvoering van de voorgenomen acties.

Het zesde gesprek is gericht op de effectiviteit van de voorgenomen acties. Is het doel bereikt? Zo niet, wat is er nodig om het wel te bereiken? Is de opgedane kennis en ervaring ook toepasbaar bij andere hulpvragen?

Door al de gesprekken loopt een rode draad van: wederzijds respect, gelijkheid, veiligheid en vertrouwen


Mijn opleidingen & certificeringen:

 • Mijn belangrijkste opleiding: het leven zelf
 • Cursus (hbo) Medische- en Psychologische basiskennis (heden)
 • Cursus Lifecoach, CIVAS (2014)
 • Curus (hbo) Relatiecounselling , Stichting Counselling Nederland (2013)
 • Cursus Interim-management Primair Onderwijs, Interstudie NDO Arnhem (2007)
 • Verschillende modules Opleiding Remedial Teacher, Samenwerkende Educatieve Instellingen Zuidoost Nederland (1999)
 • Opleiding Leraar Basisonderwijs, Hogeschool Gelderland (1995)
Maak hier een afspraak