Intervisor Sem

Coach Sem

Even voorstellen:  Ik ben intervisor Sem, 36 jaar.

Eigenschappen: Consciëntieus, betrokken, direct, wars van conventies.

Onderwijservaring: Ik heb 3 jaar ervaring als supervisor bij de Integrale Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Tevens supervisie verzorgt bij de opleiding SPH van de HVA.

Doelgroep: Docenten/ onderwijzers.

Specialisaties: Contact maken en contact houden/ persoonlijke- en identiteitsontwikkeling als docent/ grenzen stellen/ hanteren van structuur / omgaan met beperkingen.


Mogelijkheden met betrekking tot de intervisie:

Als intervisor kan ik net opgerichte intervisiegroepen binnen een aantal bijeenkomsten . Het aantal hangt af van de wensen en behoefte die er leeft binnen de groep.  Deze begeleiding is ook zeer geschikt voor groepen die al langer bestaan en die een frisse start willen maken. Om zo te kijken of het intervisieproces nog verder verdiept en/of verbreedt kan worden.

Tijdens deze begeleide start kan er besproken worden wat de groep belangrijk vindt voor de intervisie, welke afspraken men wil maken en welke structuur er wordt gehanteerd in de bijeenkomst. Hoe zorgt de groep ervoor dat dit intervisieproces doet waar het voor bedoeld is? Dat de bijeenkomst niet verzandt in een gezellig kletsen waarin  vooral om de hete brij wordt heen gedraaid.

Intervisie is bedoeld om systematisch te werken aan het leren.


Werkwijze:

Mijn begeleiding is gebaseerd op de Thema-gecentreerde-interactie (TGI). Deze methode is ontwikkeld door Ruth Cohn en het gaat binnen deze methodiek om de volgende kernbegrippen:

  • De mens is zowel autonoom als interdependent (afhankelijk).
  • Respect komt toe aan al wat leeft en groeit.
  • Ieder mens beschikt over eigen vrije ruimte binnen grenzen, die verruimd kunnen worden.
  • Je bent je eigen leider.
  • Storingen hebben voorrang.


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • Post-Hbo-opleiding Supervisor in het onderwijs
  • LVSC-gecertificeerd supervisor

 

 
Maak hier een afspraak