Coach Josefien

 

Coach JosefienEven voorstellen: Ik ben coach Josefien, 38 jaar.

Eigenschappen: Uitnodigend, no-nonsense, vakkundig en doelgericht.

Onderwijservaring: 15 jaar docent VO / 9 jaar docentencoach.

Doelgroep: Ieder die het beste wil halen uit zijn/haar functioneren als docent of schoolleider.

Specialisaties: Klassenmanagement en lesgeefvaardigheden, pedagogisch handelen, persoonlijke effectiviteit en authenticiteit, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling.


“We zitten altijd in patronen, het gaat erom hoe effectief ze zijn.

Bij mij kun je terecht met vragen over:

  • ‘Ik als docent’; reflectie op eigen handelen
  • Effectief gedrag en communicatie
  • Belemmeringen doorbreken of juist accepteren
  • Aansluiten en verbinden
  • Keuzevrijheid ervaren en talenten ontwikkelen


Werkwijze:

Begeleiden is maatwerk; ik maak gebruik van verschillende begeleidingsinstrumenten en werkvormen en coach zowel intern als extern. Indien gewenst kan video-coaching hier een onderdeel van zijn.

Je kunt alleen iets beïnvloeden waarvan je je bewust bent. Je wordt geleid door datgene waarvan je je niet bewust bent. De grootste barrière is dan vaak het niet kunnen loslaten wat je altijd al zo gedaan hebt, ingesleten patronen doorzien en alternatieven ontwikkelen. Het is gemakkelijker iets nieuws te leren dan iets ouds af te leren. Middels onder meer het GROW-model ga ik uit van jouw ontwikkelpunt, jouw realiteit, jouw mogelijkheden en jouw doel. Door dicht bij jezelf te blijven doe je recht aan de ander, en aan jezelf. We richten ons op wat beïnvloedbaar is, wat jou motiveert, wat jij belangrijk vindt. Jijzelf als belangrijkste instrument om je doelen te verwezenlijken.


Testimonials:

“Josefien is een hele fijne videocoach. Ze filmt dingen die mij zelf niet opvallen in de les, zodat ik die later terug kan zien, en begeleidt het nabespreken op een heel veilige en prettige manier. Hoewel het vrij confronterend is jezelf – en vooral je fouten – terug te zien, focust Josefien ook heel erg op de goede dingen die ze op film ziet.”

“Josefien luistert en kijkt goed. Ze heeft een groot inlevingsvermogen en kan relativeren zonder te bagatelliseren. Ze maakt op een prettige manier contact en loopt mee in je gedachtestroom.”

“Ik ervaarde Josefien als een coach met een open en uitnodigende houding c.q. uitstraling. Ze kan goed luisteren en goed aansluiten bij de ander. Ze stelt heldere, eenduidige, open vragen om inzicht te verschaffen in gedrag. Ze is doelgericht en punctueel. Het was zeer prettig met Josefien een coachtraject aan te gaan.”


Mijn opleidingen & certificeringen:

  • Professioneel Coach – EQA Practitioner (NOBCO), ICM, Amsterdam
  • Coach in het Onderwijs, Post-HBO Registeropleiding, Centrum voor Nascholing, Amsterdam

Trainingen:

  • Coachen met videofeedback
  • Schoolpracticumdocent; begeleiden binnen school
Maak hier een afspraak