Wat zijn carrousel workshops?:

Steeds vaker zien we dat studiedagen op school in carrouselvorm worden georganiseerd. Bij deze vorm regelt de school of stichting bijvoorbeeld 20 verschillende soorten workshops van 1 tot 1,5 uur.
De deelnemers kunnen dan uit 2 tot 4 van deze workshops kiezen (afhankelijk van of het een hele of halve dag betreft). Hierdoor kan iedereen kiezen wat voor hem of haar interessant is, hetgeen bijdraagt aan draagvlak, eigenaarschap, relevantie en positieve sfeer.

Het organiseren van een carrousel-studiedag is veel werk.
Doordat LOC veel expertise in huis heeft en daarnaast een groot netwerk heeft, kan LOC eenvoudig veel werk uit uw handen nemen.

Werkwijze:

U krijgt 1 opleidingscoördinator toegewezen. Deze bespreekt met u:

– datum, tijden
– welke workshops
– inhoud workshops
– de randvoorwaarden

Vervolgens bespreekt en regelt de opleidingscoörinator dit met de trainers van LOC en koppelt dit terug met de school.

Zo heeft u 1 contactpersoon en kunt u zich richten op de organisatie binnen school.


Workshop-thema’s:

Onze trainers hebben een uitgebreid repertoir van workshops bestemd voor onderwijs. Hieronder ziet u een kort overzicht met voorbeelden van thema’s voor workshops. Wanneer u wensen heeft die hier niet tussen staan, dan is de kans groot dat deze expertise wel aanwezig is, schroom dus niet om hiernaar te vragen. Ook maatwerk is uiteraard mogelijk:

Gericht op coaching – begeleiding:

– Coachingskills
– Intervisievormen
– Video interactie begeleiding
– Basiscommunicatie
– Roos van Leary
– 5 rollen van de leraar
– 6e rol van de leraar (leraar als coach)

Gericht op onderwijskundige elementen (lesgeefvaardigheden):

– Differentiëren
– Activerende didactiek
– Activerende werkvormen
– Leertheorieën en leerstrategieën
– Klassenmanagement
– Formatief toetsen
– 21 century skills
– Digitale hulpmiddelen in de les

Gericht op mentoraat:

– Mentorgesprekken
– Omgaan met lastige ouders
– Mediawijsheid

Gericht op zorg (extra)

– omgaan met hoogbegaafdheid
– omgaan met onderpresteerders
– omgaan met autisme
– add-adhd-pddnos
– signalering

Overig:

– Omgaan met stress – energiemanagement
– Timemanagement
– Omgaan met lastige leerlingen
– Omgaan met agressie
– Omgaan met stress – energiemanagement

Heeft u interesse in een carrousel studie(mid)dag, neemt u dan contact op middels onderstaand contactformulier.