bron: archief rijksoverheid


oude bron:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs/besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf