Op het moment dat wij u als professional inhuren bent u het gezicht van deze organisatie. Omdat de organisatie afhankelijk is van inkomsten en zonder zijn diensten niet kan leveren en tevens om de kwaliteit van onze organisatie te waarborgen, dienen coaches zich te houden aan de volgende voorwaarden:

1 – Alles dient naar waarheid te zijn ingevuld.

2 – Houd u altijd aan de Nederlandse Wet en de ethische code van LOC

3 – Handel altijd in het belang van uw Cliënt.

4 – Reclame maken voor uw eigen praktijk is nadrukkelijk verboden (belangenverstrengeling)

5a – Link op uw eigen site op een goed zichtbare en logische plaats naar onze site: www.coachingvoordocenten.com

5b – Content op de site kan worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Dit geldt ook voor profielen, foto’s, namen, functies en beeldmateriaal.

6a – Tijdens het coachen dient gebruik te worden gemaakt van formulieren, coachcontracten en andere documenten van LOC

6b – Contact door de coach met klanten geschiedt namens LOC. De coach dient zich dus uit te geven al coach van LOC. Het is dus niet toegestaan reclame te maken voor de eigen praktijk. De coach dient visitekaartjes en het e-mailaccount vanuit LOC te gebruiken in contact met klanten.

7 – Als u liever eigen materialen gebruikt, moet u deze indienen voor toestemming van de LOC. U dient na toestemming een logo van LOC toe te voegen

8 – LOC is voor vrije overdracht van alle coachmaterialen. LOC ziet dit als een win-win-concept.

Daartoe:

8a – Materialen van LOC, zijn voor vrij gebruik, ook voor uw eigen praktijk.

8b – Materialen die u indient waar het logo van LOC op komt, zijn voor vrij gebruik, dus ook voor andere coaches.

9 – Het gebruik van drugs tijdens en/of buiten werk is altijd verboden.

10 – Het gebruik van alcoholische dranken vlak voor of tijdens uw werk is verboden.

11 – Roken tijdens werk en/of op de werkplek is verboden.

12 – Het is niet toegestaan vorm te geven aan seksueel gedrag, noch het koesteren van seksuele gedachten of gevoelens jegens uw cliënt.

13 – Ook buiten uw werk als Professional hebt u een voorbeeldfunctie, het wordt verwacht dat u zich daar naar gedraagt.

14 – LOC heeft het recht om alle gegevens te (laten) controleren, bewijzen op te vragen en navraag te doen.

15 – Visitatie en een interview behoren tot de mogelijkheden.

16 – LOC heeft het recht om een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen.

17a – Wij zijn uw opdrachtgever, u factureert aan LOC aan de hand van email. De onderwijsinstelling/docent is opdrachtgever van de LOC. De LOC factureert aan de onderwijsinstelling/docent.

17b – LOC tracht facturen van coaches binnen 2 weken over te maken.

17c – LOC en de coach maken afspraken over tarieven en dienen zich hier aan te houden.

17d – De coach is zelf verantwoordelijk voor het regelen en financieren van de coachruimte en de reiskosten. Daartoe kan een coach zelf aangeven in welke gemeenten de coach coaching wil aanbieden.

17e – Alleen contacturen zijn declarabel.

18 – Klanten hebben, wanneer zij dit aanvragen, recht op een gratis en vrijblijvend oriëntatie/kennismakings-gesprek, welke ook niet bij LOC in rekening kan worden gebracht. Hoe dit vormgegeven wordt is aan de coach zelf. Bijvoorbeeld een apart gesprek (vaak 3-gesprek met leidinggevende erbij. Of bijvoorbeeld alleen met de coachee,  met aansluitend het 1e coachgesprek, waarbij een eerste (intake)gedeelte niet in rekening wordt gebracht.

19 – Scholen kunnen een tussentijds of eind-drie-gesprek aanvragen. Dit wordt wel in rekening gebracht.

20–Als u aangesloten bent bij de LOC, committeert u zich aan de Ethische Gedragscode, investeert u in de professionalisering van het coachvak en in die van uzelf.

21 – Betreffende het tarief voor uw diensten zijn binnen onze organisatie in principe vaste afspraken. Deze worden vastgesteld afhankelijk van uw ervaring en vermoedelijke meerwaarde voor de organisatie. Dit bedrag kan oplopen afhankelijk van de loyaliteit en de bewezen meerwaarde voor de professionalisering van de organisatie en het coachvak.

22 – Na een coachtraject wordt de coachee verzocht een enquête over het coachtraject in te vullen. Hierin worden vragen gesteld met betrekking tot de professionaliteit voor de coach. De uitslag hiervan wordt tevens geleverd aan de coach. Zodat deze dit kan gebruiken ter professionalisering. Eventuele aanprijzingen kunnen worden gebruikt voor de profilering van LOC evenals die van uw eigen praktijk.

23 – De coach is op de hoogte van en dient zich te houden aan de Ethische Gedrags Code van de LOC.

24 – LOC vraagt een bijdrage van 10 euro per maand voor onderhoud van de site en acquisitiewerkzaamheden. Dit is maandelijks opzegbaar. Lopende opdrachten dienen uiteraard wel volgens afspraak afgemaakt te worden.

25- Alle bovenstaande voorwaarden zijn van kracht, doch is het mogelijk in samenspraak van bovenstaande voorwaarden af te wijken. Deze nieuwe afspraken worden met de coach en LOC door middel van mail vastgelegd. Beide partijen dienen zich hieraan te houden.

26 – De voorwaarden mogen ten alle tijden door de LOC aangepast of veranderd worden.